Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Infotherma 2005 o úsporách a perspektivách

Dvanáctý ročník největší specializované topenářské výstavy v České a Slovenské republice věnovaný vytápění, úsporám energie a obnovitelným zdrojům v malých a středních objektech se uskuteční ve dnech 17. - 20. ledna 2005 ve Frýdlantu nad Ostravicí. Výstava a odborný doprovodný program bude aktuálně reagovat na permanentní zvyšování cen ušlechtilých paliv.

Kromě toho, že zde budou představeny technické novinky otopných systémů, které vedou ke snižování spotřeby paliv a jejich ekologickému využití, je zde přihlášena řada firem, které řeší úspory energií zateplováním objektů, konstrukčním řešením staveb, měřením a regulacemi topení, úpravou komínových tahů apod.

Přestože se stále hovoří o nezbytnosti využívání obnovitelných zdrojů energie, je tato oblast většinou experimentální a ojedinělou záležitostí. Náš vstup do EU nám však striktně a nekompromisně určuje během několika let několikanásobně zvýšit podíl využívání tohoto druhu energie. Ne náhodou bude Infotherma 2005 přehlídkou nejrůznějších tepelných čerpadel, slunečních kolektorů, fotovoltaických článků, rekuperátorů, kogeneračních jednotek, kotlů na spalování biomasy apod.

Zkušenosti z okolních vyspělých států však ukazují, že využívání energie z obnovitelných zdrojů je většinou bohužel stále dražší, než energie ze stávajících klasických zdrojů. Odborný doprovodný program, stejně jako činnost poradenského střediska na Infothermě 2005, bude proto z velké části věnován nejen technických možnostem využívání obnovitelných zdrojů energie, ale hlavně státním programům a fondům EU, dotacím a subvencím na podporu rozvoje obnovitelných zdrojů.

O odborný doprovodný program je každoročně značný zájem. Na uplynulém XI. ročníku se uskutečnilo 20 odborných seminářů s účastí 1248 posluchačů. Stejný rozsah seminářů, besed a diskuzí je připraven i na leden příštího roku.

Výstavy Infotherma, na kterých se na uplynulých jedenácti ročnících prezentovalo 2331 domácích a zahraničních firem a výstavy zhlédlo 284 958 návštěvníků, se každoročně konají pod záštitou Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zemědělství a České energetické agentury. Významně se na jejich přípravě a realizaci podílí i 34 mediálních partnerů z České a Slovenské republiky.

Místo konání těchto výstav v krásném prostředí podhůří Beskyd na úpatí Lysé hory a její těsná blízkost Polska a Slovenska tak z ní dělají nejen mezinárodní setkání odborné veřejnosti, ale i společenskou záležitost pro vystavovatele, návštěvníky, město Frýdlant nad Ostravicí a jeho okolí.

Pořadatel výstavy:
Agentura Inforpres
tel.: 602 727 219, 602 135 086

Agentura INFORPRES s.r.o.
logo Agentura INFORPRES s.r.o.

Pořadatel mezinárodní výstavy Infotherma - ekologické a ekonomické vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů v rodinných domcích, chatách, dílnách, provozovnách, restauracích, obchodech, rekreačních střediscích a dalších malých a středních ...