Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ceny aneb třešnička na dortu

Předávání Zlatých medailí, Čestných uznání a Zvláštních ocenění vybraným exponátům ve velkém sále pražského Planetária zahájil ve středu odpoledne ředitel pořádající agentury Progres Partners Advertising Ing. František Kočí. Zdůraznil, že ačkoli se letos sešlo méně přihlášek než loni, měla porota těžkou práci, protože přihlášené exponáty byly kvalitnější.

Výsledky soutěže o nejlepší exponát veletrhu Aqua-therm Praha 2004 najdete v samostatném článku.

Během sedmi let, kdy se zajímavé výrobky na Aqua-thermu oceňují, získala soutěž pevnou pozici. "Věřím, že udílené ceny mají svou váhu a doufám, že vám pomáhají výrobky prodat a že zlepšují vaši pozici na trhu," obrátil se Ing. Kočí k přítomným zástupcům firem.
Náměstek ministra průmyslu a obchodu Václav Srba zdůraznil, že udílení zlatých medailí je vrcholem veletrhu, pomyslnou "třešničkou na dortu". "Tak, jak roste význam Aqua-thermu, vzrůstá i prestiž tohoto ocenění," řekl náměstek. Za velmi inspirativní označil fakt, že přihlášené výrobky jsou hodnoceny velmi komplexně - hodnotí se totiž nejen jejich technická úroveň, ale i vliv na životní prostředí a celkový poskytovaný servis. "Oceněné výrobky ukazují cestu vpřed," řekl na závěr Václav Srba.

Předseda hodnotitelské komise Ing. Josef Bubeník vyzdvihl těžkou práci poroty. Výrobky hodnotilo šest porot, z nichž každá měla k dispozici jednu zlatou medaili a jedno čestné uznání. Dále byla udělena tři zvláštní ocenění. Ing. Bubeník ale neopomněl zdůraznit, že kvalita výrobků byla tak vysoká, že ocenění mohly snadno získat i ty, na které se nedostalo - pořadí bylo často velmi těsné. Oceněné výrobky jsou nejen vesměs moderní, vysoce efektivní, ale porota hodnotila např. i poskytovaný software.


Ing. Josef Bubeník vyzdvihl těžkou práci poroty

Ing. Imo Bellman z Ministerstva životního prostředí řekl: "Chceme, aby naše životní prostředí bylo zdravé, a snažíme se v tomto směru pozitivně působit na průmysl. Udržitelná spotřeba a výroba jsou nutné pro dosažení udržitelného rozvoje, bez něhož si dlouhodobě nemůžeme zachovat stejnou životní úroveň." Vyzval výrobce, aby pamatovali na životní prostředí a zároveň aby se pro své kvalitní produkty více snažili získat známku Ekologicky šetrný výrobek.
Místopředseda Hospodářské komory ČR a prezident Svazu podnikatelů v oboru technických zařízení v ČR František Holec uvedl, že hodnotitelská komise se rozhodla udělit "zvláštní ocenění" mimořádně inovativním výrobkům s vysokou mírou výzkumu a vývoje, které už jsou na Aqua-thermu vystaveny, ale zatím nemají prohlášení o shodě (to je podmínkou pro udělení zlatých medailí). "Místo učebního oboru 'instalatér' bychom do budoucna potřebovali obor 'mechanik budov', aby mladí lidé byli schopni se všemi moderními výrobky pracovat," poznamenal František Holec. Asociace odborných velkoobchodů plyn, voda, topení, vzduchotechnika udělila při příležitosti konání mezinárodního odborného veletrhu Aqua-therm Praha 2004 již posedmé Velkou cenu AOV za rok 2004 firmě GRUNDFOS, s. r. o., za příkladnou obchodní spolupráci s odbornými velkoobchody za uplynulých 10 let.


Ing. Jan Topol ml. z firmy TopolWater přebírá Čestné uznání

 
 
Reklama