Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Na návštěvě u výrobce tepelných čerpadel

Přijímání úsporných opatření je reakcí na neustále se zvyšující ceny energií, řekl v rozhovoru pro TZB-info Ing. Artur Rodecker, ředitel společnosti Alpha-InnoTec, která se zabývá výrobou tepelných čerpadel patřících spolu s dalšími alternativními energetickými zdroji k prostředkům, díky nimž jsou úspory dosahovány.

Navštivte nás ve dnech 23.-27.11.2004 na veletrhu Aqua-therm Praha 2004
hala F, stánek č. 318.

Alpha-InnoTec je specialista pro oblast vytápěcí, chladicí a větrací techniky, přičemž klade velký důraz na starostlivý vývoj a výrobu svých produktů. Jasná a naprosto přesná struktura výrobního procesu, moderně koncipovaná výrobní linka, několikastupňový proces výstupní kontroly spolu s vyspělou diagnostickou technikou dávají zákazníkovi záruku, že kupuje výrobek skutečně nejvyšší kvality. Mimořádná pozornost je věnována také odhlučnění tepelných čerpadel Alpha-InnoTec. Mezi další, pro uživatele příznivé informace patří to, že tepelná čerpadla mají moderní design a snadnou obsluhu pomocí komfortních regulátorů.

TZB-info: Můžete nám prosím sdělit základní informace spojené s historií firmy?

Artur Rodecker: Firmu jsem založili společně s mým kolegou Heinzem Weggelem v roce 1998 takzvaně na zelené louce. V myšlence založit firmu na výrobu tepelných čerpadel jsme viděli perspektivu a to nejlepší pro budoucnost. Měli jsme tedy vizi a chtěli ji realizovat. Na základě podnikatelského záměru jsme si půjčili peníze od banky a začali jsme tuto myšlenku postupně realizovat. Od roku 2002 jsme součástí švýcarského koncernu Schulthess. Naše skupina byla v letošním roce rozšířena akvizicí o dánskou firmu Genvex - specialistu na výrobu větracích jednotek.

TZB-info: Je výroba tepelných čerpadel Vaší jedinou a rozhodující specializací?

Artur Rodecker: Ano. Od svého počátku se zabýváme a specializujeme na výrobu tepelných čerpadel a nyní tedy i větracích jednotek.

TZB-info: Představte nám prosím váš aktuální sortiment.

Artur Rodecker: Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou nabízena ve vnitřním i venkovním provedení, v nízkoteplotním i vysokoteplotním provedení s výkonem 6 až 21 kW, provedení země/voda ve vnitřním provedení s výkonem 7 až 83 kW a tepelná čerpadla voda/voda s výkonem 8,6 až 108 kW.
V letošním roce jsme uvedli na trh novou řadu komfortních regulátorů Luxtronik, které jsou použity u kompaktních TČ vzduch/voda i země/voda. Jsou také použity u profesionální řady tepelných čerpadel země/voda s výkonem 38 až 83 kW.
Pro příští rok se náš sortiment například rozšíří o vysokoteplotní provedení TČ vzduch/voda LW 320 H-I s výkonem 16 kW (při -15/65°C), nízkoteplotní provedení LW 260 M-I s výkonem 26 kW (při 2/35°C) ale i tepelná čerpadla země/voda profesionální řady s výkonem až 160 kW, která umožňují při kaskádním řazení dosáhnout celkového výkonu až 640 kW.
V oblasti větracích jednotek se sortiment bude ubírat ke komfortnímu segmentu (větrání/temperování/chlazení/ohřev TUV).

TZB-info: Jak se podle vašeho názoru bude vyvíjet sortiment tepelných čerpadel?

Artur Rodecker: Je ho nutno rozdělit na výrobky pro novostavby, kde se očekává posun k integrovanému řešení (vestavěná hydraulika, taktovací zásobníky i zásobníky TUV) a výrobky pro rekonstrukci, které by do budoucna mohly nahradit i klasické zdroje tepla - zde se bude jednat převážně o tepelná čerpadla vzduch/voda ve vysokoteplotním provedení.

TZB-info: Jak se prosazují tepelná čerpadla v SRN a jak v ostatních evropských zemích?

Artur Rodecker: Na území SRN se ročně postaví cca 150 tis. bytů v rodinných domech. To je oblast, kde jsou tepelná čerpadla nejvíce využívána. Nyní jejich podíl na vytápění v SRN činí cca 8-10 % - to odpovídá celkovému prodanému množství cca 15 tis. ks v letošním roce. Důležitá pro nás je však příznivá prognóza. Ta předpokládá, že v krátké budoucnosti se tento podíl zvýší na ne zanedbatelných 15-20 %. Velmi zajímavé pro tepelná čerpadla jsou v evropských zemích trhy ve Švédsku (35 tis. ks), Francii (15 tis. ks) i ve Švýcarsku (10 tis. ks). Je to jeden z důvodů, proč 55 % našich výrobků vyvážíme mimo naše území. Největší poptávka po nich je v již zmíněném Švýcarsku, kde zaujímáme vedoucí postavení v prodeji.

TZB-info: Můžete jmenovat některé zajímavé stavby, které jsou vytápěny vašimi tepelnými čerpadly?

Artur Rodecker: Naší významnou referenční stavbou je například centrála společnosti Nikon v Curychu ve Švýcarsku. Zde slouží jako zdroj vytápění soustava tepelných čerpadel o výkonu 280 kW. Stavbou, která nejlépe vypovídá o možnostech, spolehlivosti i účinnosti tepelných čerpadel, je hotel ve švýcarských Alpách. Ten je postaven v nadmořské výšce 3 tis. m n.m. a vytápí ho tepelné čerpadlo s výkonem 100 kW.

TZB-info: Jsou tedy tepelná čerpadla možným tepelným zdrojem budoucnosti?

Artur Rodecker: Ano. Zvyšování cen primárních energií je trendem, který lze jen stěží zastavit. Zdroje surovin jsou omezené a působí zde tedy faktor strachu ze zvyšování jejich cen. Do úvahy přicházejí též zákony EU spojené s omezením vzniku CO2. Důležitým faktorem jsou také zvyšující se nároky norem na tepelné ztráty budov, které s sebou nesou použití větracích jednotek opět v kombinaci s tepelným čerpadlem. Svoji roli sehrává i pozitivní vztah uživatelů k životnímu prostředí.

TZB-info, Ing. Dagmar Kopačková: Děkuji Vám za rozhovor a věříme, že Vaše expozice 318 v hale F návštěvníky zaujme.

 
 
Reklama