Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Neopominutelná řešení nejen pro školy a mateřské školy, sportoviště, bazény, léčebná zařízení a lázně, nemocnice, ubytovny, domovy mládeže, zdravotní ústavy, ale i např. gastronomická zařízení, společné sprchy či umývárny, ať už jsou kdekoli. Podobná ochranná opatření však potřebují rovněž handicapované osoby a osoby v pokročilém věku, proto je bezpečné směšování vody nutné i např. v domech s pečovatelskou službou, domech pro seniory, sanatoriích apod.


Bezpečnost dětí III. - Bezpečné a úsporné řešení pro veřejné sanitární instalacePředešlý díl seriálu se věnoval riziku opaření vodou se zaměřením především na bezpečí dětí v prostředí domova. Naše firma se jako specialista na řešení pro veřejné sanitární instalace věnuje problematice a prevenci opaření právě ve veřejných instalacích.

Nejdříve by možná bylo vhodné si připomenout, proč je důležité věnovat tomuto tématu pozornost. Opaření vodou je poměrně podceňované riziko. Opaření nejčastěji přirovnáváme k popálení, které všichni vnímáme jako závažné poranění. Vroucí voda má ve styku s kůží stejně závažné následky. Ale opaření nevyvolá jen vroucí voda. Již teplota vody překračující 45°C a zcela určitě 60°C je nepříjemná. A pokud by působila déle, vede k zčervenání kůže a palčivému pocitu - k popálení I. stupně. Pro ilustraci uvádíme graf závislosti doby popálení na teplotě.

Řešením pro bezpečnost, klid a jistotu ve veřejných sanitárních instalacích je kvalitní, přesné a spolehlivé směšování teplé a studené vody, které vyloučí možnost výtoku nebezpečně horké vody z umyvadlové či sprchové výtokové armatury.
V této oblasti máme více než desetileté zkušenosti a stovky referencí v České a Slovenské republice. Naše orientace na špičkovou kvalitu technologií, které dodáváme, platí samozřejmě i při řešení směšování vody.

Individuální nebo skupinové směšovací termoskopické ventily RADA mohou být použity jak pro koncové odběry, tak i pro cirkulační okruhy. Patentovaný termoskopický systém s sebou přináší několik významných užitkových vlastností.


Přednosti termoskopických ventilů RADA

Termoskopické ventily Rada se vyznačují výjimečnou přesností směšování teplé a studené vody, a to až ± 1°C při teplotních výkyvech na vstupech až o 15°C.

Rychlost reakce na změny teplot na vstupech je mimořádná. K vyrovnání dochází do 1 sekundy.

Ventily mají ochranu proti opaření v podobě velmi rychlé bezpečnostní uzávěry při výpadku studené vody, kdy plně uzavřou přívod teplé vody (do 1 sekundy).

Ventily přesně plní svou funkci i při nestandardních podmínkách:

 • při poměru rozdílů tlaků vstup/výstup až 10:1
 • při provozních tlacích pod 1 bar

Průtočná kapacita se pohybuje od 3 do 620 l/min. Ventily jsou vybaveny na vstupech zpětnými ventily.

Pro jaké aplikace jsou termoskopické směšovací ventily určeny?

Mluvíme-li zde o bezpečnosti dětí, pak je využití termoskopických ventilů RADA zřejmé. Jsou to především:

 • mateřské školy
 • školy
 • sportoviště
 • bazény
 • léčebná zařízení
 • lázně
 • nemocnice
 • ubytovny
 • domovy mládeže
 • zdravotní ústavy
 • gastronomická zařízení
 • společné sprchy či umývárny

Tady bychom rádi upozornili rovněž na handicapované osoby a osoby v pokročilém věku. Tito lidé často potřebují podobná ochranná opatření, a proto je bezpečné směšování vody nutné i např.

 • v domech s pečovatelskou službou
 • domech pro seniory
 • sanatoriích apod.

Ve spojení s úspornými tlačnými výtokovými ventily Presto, jejichž snadné ovládání je přizpůsobeno právě malým dětem a handicapovaným a starším osobám, představují termoskopické ventily nejen bezpečné, ale i úsporné a odolné řešení pro veřejné sanitární instalace.

Bližší technické informace si můžete vyžádat na uvedeném kontaktu.

 
 
Reklama