Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Josef Novotný: Lidé by nás politiky měli hnát bičem

TZB-info: Proč jste se v Bystřici nad Pernštejnem před několika lety vlastně rozhodli pro biomasu?

Novotný: V roce 1996 jsme dostali do vlastnictví starou výtopnu s výkonem 14 MW. Kotelna měla za sebou 40 let fungování bez rekonstrukce, takže zčásti byla nefunkční, zčásti na dožití. Uvažovali jsme, co s ní, a nakonec jsme se rozhodli pro kotelnu na biomasu. Dali jsme si udělat analýzy trhu a došli jsme k závěru, že spalování biomasy je perspektivní, a to jak v místních souvislostech - k tomu patří pěstování biomasy v regionu, tak i v souvislostech evropských, protože Evropská unie na obnovitelné zdroje hodně sází. A u nás, v regionu Vysočiny, je biomasa jediný obnovitelný zdroj, který je reálně dostupný. Novou kotelnu o výkonu 9 MW jsme vybudovali za 156 mil. Kč, včetně návazných investic jako jsou rozvody, povrchy silnic apod.

TZB-info: Na kolik přišla vlastní kotelna?

Novotný: Na 124 mil. Kč. Do celkové ceny jsou ale započteny i dvě další etapy rozšiřování, které už proběhly.

TZB-info: Stačí stávající výkon i pro tyto nově připojené části?

Novotný: Ano, my jsme totiž zásadním způsobem snížili ztráty v rozvodech, navíc zateplujeme domy, vyměňujeme v nich okna atd. Zkrátka na jedné straně rozšiřujeme síť odběru, na druhé snižujeme energetickou náročnost. Navíc dodáváme teplo i na sídliště, kde topí jiná společnost plynem. Naše dodávky jim zlevňují celkovou cenu plynu, protože jim pomáháme "špičkovat" a snižovat spotřebu plynu v době, kdy je nejdražší.

TZB-info: Čím v kotelně topíte?

Novotný: Dřevní štěpkou, kterou odebíráme z různých dřevozávodů ze vzdálenosti až 200 km. Máme i poměrně velké sklady na 6000 m3.

TZB-info: Neztrácejí se při dovozu z tak velkých vzdáleností deklarované ekologické efekty? Na dovoz se přece musí spotřebovat velké množství nafty...

Novotný: Vliv spotřeby nafty máme spočítaný. Palivo by se nemělo vozit z větší dálky než je 100 km, a to my také většinou děláme. Zmíněných 200 km byly přebytky z dřevozávodů ve Vrbně pod Pradědem, byla to výjimka. Běžně máme místní zdroje ze vzdálenosti 80 - 100 km, to nám stačí. Resp. stačilo by, kdyby se něco nedělo...

TZB-info: Ale ono se děje. Jak vás ovlivňuje aktivita ČEZu, který začal v poslední době biomasu skupovat, protože ji používá jako příměs do svých uhelných elektráren?

Novotný: Tento problém musím objasnit v širších souvislostech. Začnu tím nejzávažnějším. Naše veřejné rozpočty jsou enormně zadlužené. Zadlužení se tu dlouho bagatelizovalo, ale po zveřejněných údajích Eurostatu už celkem všichni uznávají zadlužení kolem 1 bilionu Kč. Ale skutečné prokazatelné zadlužení je 1,3 bilionu Kč (!) veřejných financí dohromady, státního rozpočtu, obecních rozpočtů apod. A to je finanční katastrofa, ze které se hned tak nedostaneme. Zatím nejsme ani schopni si své problémy pojmenovat, pořád se totiž tvrdilo, že dluh činí jen 0,5 bilionu, až Eurostat ukázal, že naše dluhy jsou větší. A já tvrdím, že máme ještě různé kostlivce ve skříni. Takže podle mých propočtů dosahuje náš dluh celkem 1,3 bilionu Kč a těchto 1,3 bilionu Kč musíme nějak splatit. Ještě horší jsou deficitní trendy všech veřejných rozpočtů a důchodového účtu.

TZB-info: Co to znamená pro obnovitelné zdroje?

Novotný: To znamená, že do obnovitelných zdrojů nemůžeme z veřejných prostředků prakticky nic investovat. Přitom jsme se zavázali Evropské unii, že do roku 2010 budeme 8 % elektřiny vyrábět z obnovitelných zdrojů. Jenže kde vzít na jejich výstavbu peníze? Ze školství, ze zdravotnictví? Nebo ještě prohloubit dluh? Nu, a tak se vymyslela česká švejkovská cesta spoluspalování biomasy v uhelných elektrárnách, při níž se vlk nažere a koza zůstane celá. Všichni budou spokojeni, protože my splníme kvóty, ke kterým jsme se Evropské unii zavázali, a celou akci zaplatí plíživým způsobem zákazníci ve vyšších cenách energie. A životnímu prostředí se prý koneckonců také pomůže. Nic z toho ale není pravda.

TZB-info: Proč ne?

Novotný: Protože švejkovskou cestu nám nikdo nevezme a Evropa nás s ní vyžene. Podpora spoluspalování je v rozporu s naším zákonodárstvím na ochranu hospodářské soutěže a samozřejmě je i v rozporu s různými evropskými směrnicemi. Za této situace vítám, že se nám podařilo dosáhnout toho, že se projednávání zákona o podpoře elektřiny z obnovitelných zdrojů podařilo odložit do podzimu.

TZB-info: V čem spočívá ten rozpor?

Novotný: Loni stát podporoval spoluspalování 2,50 Kč na kilowatthodinu. Energetický regulační úřad nařídil distribučním společnostem, že musí vykupovat tuto pouze statisticky vykazovanou elektřinu za 2,50 Kč. Analýza CityPlanu ale jasně ukazuje, že takovéto vykazování dotované elektřiny je v rozporu s platnými zákony. Energetický regulační úřad toto protiprávní vykazování podporuje. Přitom mnohé věci tají, např. vztahy mezi státním a "nezávislým" regulačním úřadem a firmou ČEZ. Na mé písemné dotazy mi ředitel ERÚ odpověděl, že "jsou předmětem obchodního tajemství". Vynakládání veřejných peněz je předmětem obchodního tajemství pro zástupce Parlamentu! S předsedou Senátu se nyní snažíme tuto situaci řešit.

Regulace vede k naprostému pokřivení trhu. V letošním roce se po vyvinutí tlaku nezávislých výrobců sice podpora snížila na 2 Kč/kWh, ale i to povede k neoprávněné podpoře spoluspalování ve výši 500 mil. Kč za rok. Zákon by měl této činnosti dodat stabilitu. Tím by se znemožnil ještě víc rozvoj alternativních zdrojů.

TZB-info: Proč?

Novotný: Protože postavit novou investici je mnohonásobně dražší než provést změny uhelné elektrárny tak, aby se tam dalo spalovat i dřevo. Mám informace, že v elektrárně Hodonín se provedly jen zcela minimální změny, v podstatě se jen zpevnila plocha pro štěpku. S naprosto minimálními investicemi (nikdo ovšem neví, jaké ty investice jsou) tak ČEZ inkasuje naprosto neskutečné zisky. Jestliže něco vyrobíte za 30 haléřů a dostanete za vyrobenou kWh 2,50 Kč, tak to je lidově řečeno "vejvar".

TZB-info: Takže jde vlastně o zvyšování zisků extrémně ziskového podniku...

Novotný: Ano, extrémních zisků. A dělá se to pouze vyhláškou na základě tajných informací. Takto se prostě nemůže postupovat!
K čemu došlo na trhu: cena štěpky se zvýšila o 30 - 50 % u stálých dodavatelů, se kterými máme dlouhodobé smlouvy. Ale na volném trhu stoupla v zimě cena štěpky až o 100 %. Výrobci pelet a briket jsou z toho nešťastní, protože mají své provozy zainvestované, nemají je splacené, a najednou se jim takto drasticky zvedne cena vstupní suroviny. To znamená, že oni musí dejme tomu o 50 % zvednout cenu briket či peletek, která je i bez zvýšení tak na hraně ceny uhlí. Čili pro ně to bude znamenat konec. Doteď měli velký exportní potenciál, většinu produkce vyváželi, ale s tím bude nyní konec.

TZB-info: Myslíte, že je tato politika zničí?

Novotný: Ano. A nejen je, zničí to několik odvětví. Další jsou na řadě výrobci dřevodesek. Dřevozpracující družstvo Lukavec, které má obrovskou pilu a vedle toho vyrábí dřevodesky, dostalo nabídku, že všechnu jejich produkci štěpky koupí ČEZ! Ohrožena je i obrovská investice Kronospanu v Jihlavě v řádu miliard. Pokud by ale došlo ke zmaření této investice, tak bude u nás ohrožena řada investic, protože trh, který se regulačním zásahem státu posune o 100 %, není žádný trh. Přitom i kdyby se cena štěpky zvýšila třikrát, tak ČEZ z toho bude mít ještě zisk. On prostě může už nyní nabízet dvojnásobné ceny a ještě pořád má rezervy. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu je takový zásah do tržního prostředí, který Česká republika neunese. Pokud totiž zdraží dřevodesky, zdraží i nábytek a také se tento zásah i výrazně projeví na inflaci. Zaplatíme to zkrátka všichni ve všem, protože ceny elektřiny se promítají do všech výrobků. Připadá mi to jako šílená konstrukce chorých mozků, jakou nikde ve světě nevymysleli. Zahraniční investoři do výroby dřevodesek si ovšem na své peníze přijdou přes arbitráže vůči státu.

TZB-info: Kdo je hlavním viníkem?

Novotný: Energetický regulační úřad, protože příliš podléhá lobbyistům. Měl by to být nezávislý úřad, ale zcela podléhá MPO, které je provázané s ČEZem. Není to tedy nezávislý regulátor trhu. Největším viníkem je MPO. Hloupost resortu životního prostředí je v tom, že v počátcích celou záležitost připustilo. Teď už ale začíná cukat a chytá se za hlavu, takže tam snad nastal jakýsi obrat v myšlení. ČEZ bych neobviňoval, ten se pouze chová tržně - proč by si nezobl, když mu to někdo umožní?

TZB-info: MPO ale tyto nepříznivé následky přece také musí vnímat!

Novotný: Doteď je nevnímá. Doufám ale, že po zveřejnění studie CityPlanu je vnímat bude. Studii dalo vypracovat Sdružení nezávislých výrobců energie a podílel se na ní i Senát.

TZB-info: Jaké jsou hlavní závěry této studie?

Novotný: Hned v úvodu je napsáno, že z hlediska hospodářské soutěže není spoluspalování biomasy a fosilních paliv transparentní a objektivní, protože při vykazování není měření. Při vykazování spotřeby se vychází z dodacích listů. Vyhláška č. 218/2001 Sb. přesně popisuje, jak má vypadat měření spotřeby elektřiny. Ale při vykazování jen z dodacích listů se nic průkazně měřit nedá.

TZB-info: Jinak řečeno, mohou si vykázat, co chtějí.

Novotný: Jistě, mohou vykázat úplně všechno. Dokonce v elektrárně ani nemusí pálit vůbec žádnou štěpku, mohou jen vykazovat dodávky z nějaké virtuální pily. Vše stačí dělat jen na papíře, protože kontrolovat, kde vzal dodavatel dřevo, se příliš nedá, to může sbírat někde po mezích a podobně. Čili nějaké s.r.o. může fiktivně dodávat prvotřídní štěpku s vysokou výhřevností a na základě toho majitel elektrárny inkasuje 2 či 2,50 Kč, aniž cokoli kdokoli spálil. Stačí poházet kolem pár kusů štěpky a tvrdit, že zrovna teď všechno dřevo skončilo v kotli. A i pokud se vše dělá poctivě, činí chyba při vykazování elektřiny ze spoluspalování 40 %, zatímco měření připouští pouze 1 % chyby. A to není přípustné. Energetický regulační úřad se tento stav snaží zakrýt, protože má máslo na hlavě. Loni dávali podporu 2,50 Kč/kWh, aniž si jakkoli zkontrolovali investice!

Podpora je prostě neúměrná. Chystám podání na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, protože přece není možné, aby měl někdo zásahem státu rentabilitu 1788 %, když běžná rentabilita je 6 či 8 %. To je opravdový zelený tunel.

Dále ze studie vyplývá, že environmentální efekty jsou při spoluspalování menší než u speciálních zdrojů. To je významné, protože MŽP už nyní nemůže říkat, že je jedno, kde se biomasa spaluje, když to vůbec není jedno. I proto by se MŽP mělo od tohoto záměru distancovat. Dále se ukazuje, že spoluspalování přináší dvakrát horší environmentální efekty z hlediska spotřeby nafty než u malých výtopen, které berou štěpku jen ze svého okolí. ČEZu je totiž úplně jedno, že do Hodonína vozí štěpku ze Štětí.

ČEZ skoupil distribuční společnosti a nyní je může ovlivňovat, aby od případně vzniklých speciálních elektráren vykupovaly certifikáty se zpožděním. Tím je dostanou do takové finanční tísně, že zkrachují. ČEZ to může udělat, protože má monopol výrobní a kromě jižních Čech a jižní Moravy i distribuční. Takže na většině území si s dalšími výrobci může dělat, co chce.
Další efekt, který nás čeká a který jde zcela proti životnímu prostředí, je vymizení levného palivového dřeva pro venkov. Republiku totiž čeká buď ekonomický kolaps, nebo zásadní reforma typu Slovenska. A podstatná redukce výdajů znamená zdražování lecčeho. Lidem budou docházet peníze a budou zase pálit všechno možné. Dnes lidé na vesnicích hodně topí dřevem. Jestliže dřevo zmizí v kotlích uhelných elektráren, budou lidé pálit plasty, staré gumáky atd. A to zásadním způsobem zhorší životní prostředí v malých obcích. U těch plynofikovaných dojde ještě k úplnému znehodnocení investice.

TZB-info: Jak konkrétně ovlivňuje tato situace vás v Bystřici?

Novotný: Nás samozřejmě ovlivňuje nárůst ceny o 30 %. Museli jsme zvednout cenu tepla o 10 %, ale stále se ještě držíme pod cenou plynu. Naše kotelna je ale nejrentabilnější ze všech devadesáti, které u nás jsou. Na její pořízení jsme samozřejmě dostali dotace ze SFŽP i z EU, což trochu celkové prostředí zkresluje. Na druhou stranu nám byla předána totálně "vybydlená" kotelna, se kterou bychom bez dotací těžko mohli něco dělat, protože dřívější státní podnik nevytvořil žádné rezervy na opravy. Ty vlastně nahradily dotace. Rozšiřování už ale financujeme zcela ze svého. Jde o jediný plně rentabilní projekt u nás včetně návratnosti, včetně odpisů. Kotelna nám přináší 7 mil. Kč ročně, což nám umožňuje splácet půjčku i rozšiřovat síť. Mnohé další projekty jsou ale rentabilní mnohem méně a některé venkovské jsou i vyloženě ztrátové. A jestliže začne mít vážné problémy naše výtopna, tak ty ostatní na tom budou ještě mnohem hůř. Stát přece nemůže podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, ale už nepodpořit výrobu tepla z obnovitelných zdrojů, pak by prostě musel dotovat všechno. Nebo nic.

TZB-info: Jaký by musel být zákon o podpoře OZE, aby fungoval?

Novotný: Mělo by se vycházet ze stejné rentability. Jestliže chceme vytvořit nějaké tržní prostředí, mělo by se vycházet z rozumné rentability ve výši 6 - 10 %. Tam by se měl ČEZ vejít. A této rentability dosáhne při výkupní ceně 0,9 Kč/kWh. Tedy ne 2 Kč/kWh, když oba zdroje jsou napojeny na stejný volný trh s biomasou. A měla by se zohlednit míra investic. Biomasová elektrárna má vyšší environmentální efekty, proto by měla mít vyšší výkupní cenu, třeba 2,50 Kč či 2,80 Kč. Musí se zohlednit prokazatelně vynaložené investice. Podpora by měla být rovnější a měla by vycházet z návratnosti a z ekonomiky provozu.

TZB-info: Pomohlo by obcím, kdyby si biomasu začaly samy pěstovat?

Novotný: My jsme v Bystřici zdražování biomasy očekávali, ale až tak za pět let. Doufali jsme, že do té doby budeme schopni si biomasu pěstovat. Dnes máme už 10 ha matečnic a různých pokusných políček, kde vlastně suplujeme stát. Člověk by čekal, že bude někde existovat knížka-kuchařka, jak biomasu pěstovat, ale není. Město tak dělá za stát výzkumnou činnost. Zatím neexistuje ani možnost biomasu na zemědělské půdě pěstovat.

TZB-info: Proč ne?

Novotný: Město jako nezemědělec nemá nárok na dotace. Zemědělec by zase přišel o dotace na útlum zemědělské půdy, které jsou nyní 2000 Kč/ha a budou se zvyšovat až na 8000 Kč. A to je částka, která každého od pěstování biomasy odradí. V zákoně o zemědělském půdním fondu chybí slovíčko, které by umožnilo, aby se tato půda nemusela ze ZPF vyjímat. Nikde ve světě se totiž nevyjímá, plantáže se nadále považují za zemědělskou půdu. A bez dotací není důvod biomasu pěstovat, protože to není rentabilní.

TZB-info: Vy to ale přesto děláte.

Novotný: Ano, letos máme 15 ha zemědělské půdy a 7 ha lesní půdy. Nemůžeme si dovolit rok ztratit, ale stojí nás to určité vícenáklady. Pro pěstování zatím není ani připravena legislativa. A i kdyby se změnil zákon o půdě a biomasa se začala masivně pěstovat, tak bude trvat pět let, než začne mít výnosy. Velkou naději vidím v tom, že by nezaměstnaní museli pracovat. To by obcím hodně pomohlo a mnoho lidí, kteří nejsou profesionální flákači, by se sázením stromků či pěstební činností zabývalo docela rádo. Další skupina bude těžit lesní zbytkovou štěpku, doslova chodit na šišky jako dříve.

TZB-info: Neumdléváte už ze všech problémů, se kterými se setkáváte?

Novotný: Děsí mě někteří úředníci, ale daleko více nezodpovědní politici, na které když zadupe nějaká lobbyistická skupinka, tak jí hned vyhoví - samozřejmě z veřejných prostředků. Vadí mi, že naši společnost naprosto ovládají tyto skupiny. A nikdo není ochotný s tím nic dělat. Někdy mám pocit, že kdyby lidé viděli, v jakém je to tu vše stavu, tak by nás politiky museli hnát bičem.

TZB-info, Jana Plamínková: Děkuji za rozhovor.

 
 
Reklama