Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dejte přednost lidem před uhelnými doly, atomovými reaktory a radioaktivními odpady

To bylo hlavní motto demonstrace svolané řadou ekologických organizací, která se uskutečnila 28. ledna před Úřadem vlády v Praze na Klárově. Občané protestovali proti aktualizaci Státní energetické politiky v podobě navržené ministerstvem průmyslu a obchodu, především proti plánované výstavbě další jaderné elektrárny, zrušení územních ekologických limitů těžby v Podkrušnohoří a proti plánům na výstavbu hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.

Proto tvořili většinu účastníků lidé z obcí, které by byly záměry MPO přímo postiženy, jako je Horní Jiřetín a Černice (ohrožené zrušením ekologických limitů a rozšířením dolů), a dále Nadějkov, Lodhéřov, Deštná, Pačejov a další obce, v jejichž blízkosti se vytipovává hlubinné úložiště. Žádají přijetí "energetické koncepce, která dává přednost lidem před zájmy uhelných a elektrárenských společností".

Atmosféra byla vzhledem ke složení účastníků dosti emotivní, protože lidem jde o jejich domovy. Akce se zúčastnily i některé známé osobnosti, jako např. nezávislí poslanci Parlamentu ČR Svatopluk Karásek a Táňa Fischerová, spisovatelka Tereza Boučková či "Jihočeská matka" Dana Kuchtová.Na shromáždění vystoupil i ministr Ambrozek

Jihočeská matka Dana Kuchtová
se symbolickým kyblíkem radioaktivního odpadu

Jako jediný zástupce vlády na shromáždění vystoupil ministr životního prostředí Libor Ambrozek. "Ministerstvo životního prostředí je přesvědčeno, že je možný další rozvoj naší energetiky bez budování dalších jaderných elektráren i bez prolamování územních ekologických limitů," řekl. Připomněl scénář energetické politiky vypracovaný MŽP, který počítá se snížením našeho stále ještě vysokého znečištění ovzduší, s podporou čistších zdrojů energie a s investicemi do energetické efektivnosti ekonomiky.

Starostové a další představitelé obcí svorně připomínali, že se u nich postupně konají místní referenda, v nichž občané výstavbu úložiště (jaderné elektrárny, rušení limitů) téměř jednohlasně odmítají.

Např. Vladimír Smolík, starosta Pačejova, uvedl: "Hlubinné úložiště je nesmysl a vláda o něm rozhodla od zeleného stolu. Je nutné sledovat i další možnosti, jak s jaderným odpadem nakládat. Energie ve vyhořelém palivu je využita s bídou z 5 - 6 %, zbytek je v něm stále skryt a v budoucnu to bude jistě cenná energetická surovina. Vláda a Parlament by měli řešit problém na úrovni Evropské unie, ale musíme je k tomu donutit, protože zatím je to pro ně okrajová záležitost." Připomněl, že firma ČEZ měla za první pololetí loňského roku zisk 12,5 mld. Kč a jen Západočeské energetické závody inkasovaly za toto období čistý zisk 640 milionů Kč. "To jsou peníze, které jsme zaplatili my, spotřebitelé. Přitom se energie v rozsahu asi 35 % produkce vyváží do zahraničí. Nevíme, za kolik. Víme jen, kolik my zaplatíme. Z toho je vidět, že není nutné pospíchat, abychom tu měli nové dva jaderné bloky. Naši potomci asi budou mít s energií problém a asi budou muset atomovou energii využívat, ale je třeba, aby ji využívali rozumně, na vysoké technické úrovni, aby byla využita minimálně z 50 % a ne z 5 % jako dosud. Problém využívání jaderné energie by se měl proto odsunout do budoucna," uzavřel starosta.

Moderátor Edvard Sequens ze Sdružení Calla připomněl, že energetická politika počítá s dalšími jadernými reaktory. "V územních plánech je rezerva pro jadernou elektrárnu v Blahutovicích, v Tetově poblíž Pardubic i v Temelíně."

Vladimíru Buřtovi, zastupiteli z Horního Jiřetína, pak položil provokativní otázku: Jak se vám líbí, že ministerstvo průmyslu a obchodu chce zbourat vaše domy a vymazat vaši obec z mapy?
"Vůbec se nám to nelíbí a budeme proti tomu bojovat. Bojujeme za svoje domovy, za to, abychom uchovali naše vesnice pro další generace, abychom uchovali to, co se v naší oblasti budovalo mnoho století. Nechceme se dočkat toho, aby další dvě vesnice v Pokrušnohoří dopadly jako desítky jiných, naposledy před dvanácti lety Libkovice. Na příkladu Libkovic můžeme porovnat chování politiků v době, kdy docházelo k likvidaci a násilnému vystěhovávání obyvatel obce, a nyní. Jejich reakce, dopisy i ujišťování obyvatel jsou úplně stejné tehdy i dnes. Nebudeme-li bojovat, dopadneme jako Libkovice. To, že někdo chce prosadit novou definici veřejného zájmu, aby odstranil poslední překážky k likvidaci našich vesnic, je důvod, proč jsme dnes tady. Do budoucna nesmí platit, že si kdokoli může veřejný zájem prosadit podle svých potřeb a že všechno podlehne diktátu peněz a korupce."

Moderátor přečetl Stanovisko Svazu měst a obcí Jihočeského kraje, ve kterém se říká, že Svaz je znepokojen novými záměry o možné dostavbě JE Temelín, která by měla negativní vliv na turistiku v Jihočeském kraji. Svaz podporuje i snahu obcí bránících se výstavbě úložiště jaderného odpadu a vyzývá Energetický regulační úřad, aby se zabýval nejvyššími cenami elektřiny v Jihočeském kraji. Zároveň žádá Jihočeský kraj o podporu. "Podpory se obcím dostává, Jihočeský kraj hájí stanovisko obcí a nechce ani jaderné reaktory, ani hlubinné úložiště na území kraje," podotkl Sequens. Podobně se vyjádřil i hejtman a rada Plzeňského kraje.

A co si o návrhu aktualizované energetické politiky myslí Jan Beránek, dlouholetý předseda Hnutí Duha a nový předseda Strany Zelených?
"Když jsem se díval na návrh energetické politiky, připadal jsem si buď o padesát let zpátky (návrh svým pojetím spadá do poloviny minulého století), anebo že jsem se ocitl na druhé straně Atlantiku. Návrh MPO je antiekologický a antisociální. Chce formulovat energetiku způsobem, který České republice přinese větší znečištění a více plýtvání. Zároveň znemožní rozvoj obnovitelných zdrojů, které představují perspektivní možnosti uplatnění pracovních míst v regionech. MPO ve svém návrhu ukazuje, že neví, která bije. Klíčové téma světové politiky, což je snížení emisí oxidu uhličitého a zabránění klimatickým změnám, se tam objevuje až jako sedmá priorita třetí kategorie. Pokud se ministr Urban považuje za levicového socialistického ministra, tak není ministrem střihu Jospina či Blaira, ale spíše ministrem á la Bohuslav Chňoupek. Ale nedělal by ostudu ani v pravicovém kabinetu George Bushe, protože podobně jako Bush se i on projevuje jako ignorant klimatických změn. Věřím, že se blíží den, kdy o energetické politice budou v kabinetu hlasovat také zelení ministři. Bude to politika jiného střihu. Chceme, aby byl přijat zákon, který znemožní bourání obcí kvůli těžbě uhlí. Považujeme za absurdní diskutovat o stavbě nových elektráren. Je potřebné stanovit termín definitivního ukončení provozu stávajících jaderných reaktorů. Zelení staví na rozvoji obnovitelných zdrojů. Věříme, že problémy energetiky odvanou větrné elektrárny a další obnovitelné zdroje, pokud zákon, který se připravuje v Parlamentu a který ještě potřebuje dozrát k lepší kvalitě, obnovitelné zdroje skutečně podpoří. Chceme ČEZ seznámit s tím, co znamená trh. Problémem je, že dnes vzniká supermonopol ČEZu, který ovládá spotřebitele, výrobu elektřiny i těžbu surovin. Je to gigant, který si může diktovat ceny i jakoukoli energetickou politiku.
Chceme navázat na moderní energetické politiky států jako je Velká Británie, Francie či Německo. Německo a Británie deklarují, že nechtějí stavět další jaderné elektrárny. Německo přijalo program výstupu z jaderné energetiky. To je směr, kterým by se měla ubírat i ČR. Tyto země dokázaly také reálně snížit emise CO2. V minulé vládě se o ministru Grégrovi psalo jako o "atomovém dědkovi". Ministr Urban se chová jako klon ministra Grégra. A my zelení jsme proti klonování. Doporučuji vládě, aby raději žádnou koncepci neschvalovala, protože tato koncepce je rozhodně horší než nic."

Ministři přicházející postupně do Strakovy akademie na jednání vlády dostali od organizátorů výzvu, aby při svém únorovém jednání o energetické koncepci dodrželi zachování územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí, aby zrušili plány na výstavbu dalších jaderných reaktorů, které zvyšují množství jaderných odpadů, aby zastavili současný "nedomyšlený a technicky nedořešený" program pro vyhledávání hlubinného úložiště jaderného paliva, aby si dali jako program snížení vysokých českých exhalací emisí oxidu uhličitého, které způsobují globální klimatickou změnu, a aby podpořili zákony, které narovnají postavení obcí ve vztahu k vládě - jde např. o senátní novelu atomového zákona.Jedna z malých účastnic demonstrace

Pan Březnický z Pačejova z občanského sdružení Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme (asi nejpočetnější lokální iniciativa kolem úložišť) řekl: "Žijeme ve státě, o kterém se tvrdí, že funguje na plně demokratických principech, ale není to pravda. Několik let na našem území v několika lokalitách probíhají průzkumy a obce o tom nevědí. Vláda se rozhodla a jen je otázkou času, kdy vyřkne nějaký ortel. Naše sdružení chce, aby se vybudování úložiště neuskutečnilo nikde v České republice." Podle jeho názoru bychom měli vyvážet náš jaderný odpad do Ruska, kam ho vozí např. Slovensko a Bulharsko. Mohl se tak ostatně umořovat i dluh, který vůči nám bývalý Sovětský svaz měl.
Edvard Sequens z Cally ale vzápětí oponoval, že "své jaderné odpady si musíme vyřešit tady doma a ne je vozit do Ruska".

Milan Smrž ze Sdružení Eurosolar připomněl, jak probíhala dekontaminace v Černobylu: za obrovské množství peněz se shrabala radiací zatížená zemina, strhly domy, omyly asfaltové cesty, vykopaly příkopy a vše zamořené do nich zahrnulo - a plošná radiace klesla o 10 %."Toto není jediná limita současného energetického systému. Vedle ekologických limit jde také o limity dostupnosti surovin. Všechny fosilní suroviny časem dojdou, v řádu desítek či stovky let, i uhlí a uran," uvedl Smrž. "Máme ale i jiné možnosti. Slunce je naší absolutní perspektivou, i všechny obnovitelné zdroje, které od něj můžeme derivovat". Připomněl ohromný a nevyčerpatelný potenciál Slunce a přínosy sluneční energetiky, které jsou netušené: nová pracovní místa, regionální rozvoj, zrušení globalizačních tlaků. V Evropě podle něj využívání solární energie přineslo 2 miliony pracovních míst. "Slunce je energií pro všechny, ale potřebuje energii nás všech, aby se prosadilo".

Eva Tylová, bývalá náměstkyně ministra Kužvarta a posléze ředitelka ČIŽP, dnes Strana pro otevřenou společnost, připomněla, že kromě energetické koncepce je zde i zákon o obnovitelných zdrojích energie, který je v současnosti v Parlamentu. "Zaútočila na něj ale jaderná i uhelná lobby. Původně se zdálo všem normálním lidem jasné, že obnovitelné zdroje mají zelenou, ale teď je nejisté, zda zákon vůbec bude schválený."

Edvard Sequens ze Sdružení Calla uvedl: "Jaderná energetika vznikla jako vedlejší produkt jaderného zbrojení. Robert Jung napsal knihu Atomový štáb, kde popisuje, co vše znamená provozovat jadernou energetiku, že to nutně znamená omezování základních lidských práv, protože jaderná energetika je strategickým cílem pro teroristy všeho druhu. I vyhořelý jaderný materiál je strategická surovina, vysoce žádaná teroristy i státy třetího světa na výrobu atomových zbraní. Hodí se také pro výrobu špinavých bomb - rozptýlit vyhořelé jaderné palivo někde v metropoli znamená zamořit ji na mnoho let.
Vzniká otázka, co s vyhořelým palivem, které už u nás máme. Mně osobně se nelíbí vývozy do Ruska, které je na nové cestě k diktatuře. Nevíme, co se tam stane, a vyhořelé palivo může být snadno přepracováno do jaderných zbraní. Ruské sklady jsou nedostatečně střeženy a materiál se může dostat do nepovolaných rukou, i teroristických. Naše jaderné palivo v Rusku znamená prostě zvyšování jaderného nebezpečí pro všechny. Vyspělejší země v Evropě by měly najít společné evropské řešení. Není možné, aby každý stát měl své úložiště. Buď se najde technická možnost, jak palivo přepracovat, což jsou dnes spíše pohádky (už dvacet let slýcháme, že to do dvaceti let bude vyřešeno), nebo je nutné palivo izolovat pod zemí v nějakém místě, které není tak obydlené. Stanoviskem Cally je zastavit program hledání úložišť a nepřijímat energetickou politiku, jakou narýsoval atomový ministr Urban,"
uzavřel Sequens.

Tomáš Tožička z Ekumenické akademie, která se už dlouhá léta zabývá regionálním rozvojem severních Čech, řekl: "Pracuji sedm let v Mostě a Litvínově a viděl jsem ty tragédie, ke kterým docházelo, když se vysídlovaly obce. Další bourání vesnic nepomůže naprosto ničemu, pouze zvyšování nezaměstnanosti, potlačování demokracie a dalšímu poškozování životního prostředí v severních Čechách. Sliby, které nám dávali v době, kdy se uzavíraly limity, jsou k ničemu - jak budou pokračovat rekultivace, že jen pokračování těžby je zárukou rekultivací... Jediné, co pokračuje, je výsadba stromů kolem dolů. Ochranná služba dolů se stará hlavně o to, aby na místa, odkud můžete destrukci vidět, nikdo nemohl vstoupit. Omezují občanské svobody, zakazují fotografovat, zakazují filmovat. Jediné, co zbývá, je, aby Podkrušnohoří patřilo moderním energetickým technologiím orientovaným na sluneční a větrnou energii, aby tu vznikly moderně orientované malé a střední podniky.
Nevěřte slibům, že vám postaví krásné nové město, krásné nové vesnice. Most dodnes nemá vybudováno centrum a dodnes tam netečou žádné zvláštní investice. Jediné, co můžete vidět, je rozpad společnosti a strašné sociální následky pro celý region. Jeďte se podívat na Osek, Duchcov, na to, jak celá vesnice bydlí v jednom paneláku, na to, jak byly zlikvidovány všechny vazby. Doufám, že společně docílíme toho, aby další sociálně-inženýrské plány nebyly podporovány,"
uzavřel Tomáš Tožička.Rozhovor s Vojtěchem Koteckým z Hnutí Duha

Co je cílem této protestní akce?
Především chceme ukázat ministrům, že existuje lepší řešení než to, které navrhuje ministr Urban. Že lze českou energetiku řešit, aniž bychom zvyšovali výrobu radioaktivních odpadů v nových atomových reaktorech, aniž bychom bourali další obce kvůli uhelným dolům, aniž by Česká republika byla jedním z evropských rekordmanů v exhalacích oxidu uhličitého. Chceme ukázat, že je tu plán Ministerstva životního prostředí, který zajišťuje dostatek energie pro průmysl i pro domácnosti, aniž by zvyšoval ekologické škody.

Jak na vaše iniciativy ministr Urban reaguje?
Jednáme s MPO už několik měsíců a je pravda, že se trochu posunulo ve svých plánech, ale pořád ještě návrh MPO obsahuje některé skutečně nepřijatelné body.

Nepřijatelné pro koho?
Pro obce, pro ekologické organizace, pro Ministerstvo životního prostředí i pro většinu české veřejnosti.

Jste spokojeni s účastí veřejnosti na demonstraci?
Rozhodně. Přijelo několik autobusů z obcí ohrožených energetickou politikou ministerstva průmyslu. Myslím, že ukázali vládě, že návrh MPO je nejen nepotřebný a špatně připravený, ale také nepopulární.

 
 
Reklama