Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prosadí se nízkoemisní Protherm-Lev v české džungli?

Firma Protherm v letošním roce uvedla na trh kondenzační kotel LEV 20 KKZ. Tento týden byl kotel ohodnocen za splnění náročných požadavků šetrného působení na životní prostředí známkou "Ekologicky šetrný výrobek".

S platností nového Zákona o ochraně ovzduší začínají lidé konkrétněji vnímat potřebu volby zdroje vytápění, aby co možná nejméně zatěžovali svými zplodinami životní prostředí. Je však otázkou, jestli se požadavky uvedené v zákoně dostanou až ke konkrétním budoucím uživatelům. V dané situaci mají největší podíl na uvádění a naplňování požadavků ze zákona a uvedení do života odborní pracovníci - projektanti a investoři, kteří v rámci projektu navržení otopné soustavy musejí splnit náležitosti a dokladovat při kolaudaci nového objektu požadovanou dokumentaci plynoucí ze zákonů a vyhlášek. Povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování budou pravidelné kontroly spalinových cest a kontroly účinnosti spalování. Obecní úřady, které si hlídají na svém území emisní zdroje, budou ukládat u zdrojů nesplňujících požadovanou účinnost spalování poplatky za znečištění ovzduší. Jiné a asi daleko přísnější jsou požadavky na provoz zařízení u staveb veřejno-právních, kde se jako výrobci velmi často setkáváme s požadavky na prohlášení výrobce a dokladu o emisních hodnotách kotlů. Většinou se jedná o stavby ve větších městech, historických centrech, kde platí přísnější hygienické vyhlášky.

Diametrálně jiná situace však nastává tam, kde lidé přecházejí z tuhého paliva na plyn, nebo mají plynový kotel 15 let a chtějí ho vyměnit za nový, účinnější. Mají otopnou soustavu, kterou obvykle nechtějí měnit, a volí si plynový kotel podle výkonu stávajícího kotle. Projekty otopných soustav většinou nemají a přístup k technickým ani právním informacím také ne. Výběr kotle se pak zúží pouze na posouzení podle výkonu, typu odkouření (komín, turbo) a zbytek je spíše otázkou celkové pořizovací ceny. Kotel ale není zařízení, které si lidé kupují jednou za dva roky. Je pro uživatele poměrně složité se orientovat v tom, co nabízí trh. Kotle s nízkoemisními hořáky nebo kotle kondenzační patří do kategorie výrobků s vyšší pořizovací cenou. Firma Protherm se snaží svou cenovou politikou rozšířit používání nízkoemisních kondenzačních kotlů na území ČR a v nejbližším období chce pro tento záměr získat i své partnerské projektanty, prodejce i instalatéry a servisní pracovníky.

Kotel byl oceněn známkou "Ekologicky šetrný výrobek"Protherm Lev 20 KKZ - stacionární kondenzační kotel o výkonu 16 kW, se zabudovaným 95 litrovým zásobníkem s možností časového natápění, odkouřením "turbo" a vestavěnou ekvitermní regulací.
Firma Protherm už v roce 1995 jako jedna s prvních firem dostala za kotel teplovodní průtočný Protherm 24 KTV - EKO ocenění "Ekologicky šetrný výrobek". V době, kdy se docela slibně začala rozvíjet masivní osvěta o ochraně životního prostředí spojená s plynofikací, nebyl však zaznamenám příliš velký zájem o kotle s velmi nízkými emisemi. Lidé nebyli ochotni zaplatit za kotel ohleduplnější k životnímu prostředí o 1000 Kč více než za kotel s normálním hořákem. Dnes je situace jiná, se vstupem do EU se sledují imisní limity v České republice, které podle Nařízení vlády 350/2002 Sb. stanovují imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší a snad i většina obyvatelstva "ekologicky dospívá". Jednotlivé regiony si dle svých potřeb mohou emisní limity zpřísňovat. Jestliže bude uživatel posuzovat pouze technické funkce kotle bez znalosti místních požadavků, může se dostat paradoxně do situace, kdy po prověření dokonalosti spalování bude muset zaplatit poplatek za znečišťování ovzduší i u standardního výrobku.

Firma Protherm v letošním roce uvedla na trh kondenzační kotel LEV 20 KKZ. Jedná se o kotel s vestavěným 95 litrovým zásobníkem. Pro svoji vysokou technickou úroveň a velmi nízké emisní hodnoty spalin byl oceněn Zlatou medailí na mezinárodním veletrhu Aqua-therm Praha 2001. Ministerstvo životního prostředí ČR zpracovává, vyhodnocuje a neustále upravuje program pro zlepšení životního prostředí. Ekologicky šetrný výrobek je jedním z významných nástrojů tohoto programu. Firma Protherm uvádí na trh kondenzační kotle, které svojí dostupnou cenou pomohou rozšířit používání kondenzačních kotlů v České republice.

V listopadu - vyhlášeném za měsíc kvality - byl tento výrobek firmy Protherm ohodnocen za splnění náročných požadavků šetrného působení na životní prostředí. Ohodnocení z rukou ministra životního prostředí Libora Ambrozka v přítomnosti premiéra Vladimíra Špidly převzal generální ředitel firmy Protherm Jiří Hlavsa na slavnostním večeru na pražském Žofíně v úterý 12. listopadu 2002.

Kontakt:
Protherm spol. s r. o.
252 19 Chrášťany 188
Tel.: 2 57 95 09 19
Fax: 2 57 95 09 17
www.protherm.cz

Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady