Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Za přístup ke všem technickým stavebním normám se bude bez výjimky platit

Vyplývá to z novely zákona o technických požadavcích na výrobky, kterou v pátek podepsal prezident. Novela ve stavebním zákoně ruší ustanovení, podle něhož některé normy musí být bezplatně přístupné.

Novela ruší ustanovení ve stavebním zákoně, které říká, že pokud se stavební zákon nebo prováděcí předpis odvolávají na technickou normu, musí být tato norma bezplatně přístupná veřejnosti. V praxi to však znamenalo, že jen několik málo norem, na které se zákon odkazuje, je volně přístupných na webu ministerstva průmyslu. Právě na vazbu mezi zákonem a normami poukazovali kritici zrušení bezplatného přístupu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu požadovalo zrušení kvůli ochraně autorských práv k technickým normám. Podle ministra Jana Mládka (ČSSD) by bez této úpravy Česku hrozilo vyloučení z mezinárodních normalizačních organizací. Mládek argumentoval také tím, že většina ostatních technických norem je zpoplatněna.

Zrušení ustanovení ve stavebním zákoně může však souviset s tlakem na zvýšení příjmu Úřadu pro normalizaci, měření a zkušebnictví (ÚNMZ), který české normy vydává. Tímto krokem se do budoucna zamezilo kauzám o bezplatném přístupu k normám, na které odkazuje zákon. Jiným důsledkem tlaku na příjmy ÚNMZ je také např. zdražení on-line přístupu k technickým normám. Zdražování přístupu k ČSN dlouhodobě kritizuje např. ČKAIT.

Změna zákona však nemění nic na průběhu kauzy, o které jsme dříve informovali. Na základě soudního rozhodnutí, které padlo dříve, než proběhla změna stavebního zákona, musí být české technické normy poskytnuty bezplatně žalující straně ve sporu o bezplatném přístupu k normám. Viz naše předchozí články:

Na stát byl podán návrh na soudní exekuci kvůli neposkytnutí technických norem ve stavebnictví zdarma (11. 2. 2016)
Nejvyšší správní soud: Technické normy ve stavebnictví musí být poskytnuty bezplatně (29. 5. 2015)

Novela souvisí s novým zákonem o posuzování shody u stanovených výrobků. V návaznosti na něj některé pasáže stávajícího zákona zpřesňuje a ruší duplicitní ustanovení.

 
 
Reklama