Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Názvoslovný výkladový slovník z oboru techniky prostředí

Obsahová část elektronického překladového a výkladového slovníku je se souhlasem autorů převzata z původního tištěného slovníku vydaného jako přílohy časopisu VVI.

Slovník obsahuje vybrané pojmy z oboru techniky prostředí. Jeho základem jsou slovníky z oborů vytápění, chlazení a tepelných čerpadel a vzduchotechniky, které vyšly jako přílohy časopisu VVI. Je vydáván s úmyslem přispět ke srozumitelnosti textů, vést ke sjednocení ekvivalentních termínů používaných v překladech německy a anglicky psaných informací. Výkladem pojmů se slovník pokouší sjednotit jejich význam.

Úplné znění hesla, složeného z přídavného jména nebo přívlastku a podstatného jména, se vytvoří zařazením podstatného jména na místo vlnovky. U německých hesel jsou přídavná jména uvedena v prvním pádu (nominativu) s koncovkou odpovídající rodu podstatného jména: -r pro (m), -e pro (f) a -s pro (n), tj. pro mužský, ženský a střední rod a v množném čísle se symbolem pl.

Na vzniku zdrojových částí slovníku se podíleli autorsky:

vytápěníIng. Jiří Bašta, Ph.D. (část německo-česká, výkladová a obrázková)
Ing. Oldřich Červenka (část anglicko-česká)
chlazení a tepelná čerpadlaProf. Ing. Zdeněk Dvořák
vzduchotechnika Doc. Ing. Karel Brož, CSc. (termíny pro solární techniku)
Prof. Ing. František Drkal, CSc.
Ing. Jiří Hejma, CSc.
Prof. Ing. Karel Hemzal, CSc.
MUDr. Ariana Lajčíková, CSc.
Ing. Luděk Mareš
Ing. Miloš Mojžíš
Doc. Ing. Richard Nový, CSc.
Ing. Martin Zálešák, CSc.

Poděkování patří recenzentům díla a kolegům, kteří významně přispěli k dosažené úrovni svými připomínkami a doplňky:
Doc. Ing. Jiří Hemerka, CSc.
Ing. Karel Kabele, CSc.
Ing. Peter Brand
(zejména německých termínů se zřetelem na nový německý pravopis)

Značným dílem práce přispěla k vydání také redaktorka VVI, paní Alena Tomanová, které za autory děkuji.
Do závěrečné podoby dovedli slovník Ing. Jiří Bašta, Ph.D. a Prof. Ing. Karel Hemzal, CSc.

Přes značné úsilí všech podílníků na slovníku, nezaručuje výběr úplnost hesel ani vyčerpání všech synonym - zejména pro některé významové odlišnosti ve zpracovaných jazycích.

Za kolektiv zpracovatelů
vedoucí prací Prof. Ing. Karel Hemzal, CSc.

 
 
Reklama