Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nový program REHAU - RAUBASIC press

6-ti barový systém pro instalaci pitné vody a topení uvnitř budov

RAUBASIC press je nový program REHAU pro instalaci sanity a topení. RAUBASIC press je systém kombinující vysokou konkurenceschopnost s vynikající úrovní kvality a je doplňkem k mnohokrát použitému systému násuvné objímky. Systém RAUBASIC press se vyznačuje zejména jednoduchou manipulací a rychlostí tvorby spojů. Zajišťuje Vám dobrý standard kvality za nízkou cenu. Dobrý poměr mezi cenou a výkonem Vám umožňuje lépe se přizpůsobit agresivnímu trhu.


RAUBASIC press s trubkou PE-Xb
 

Systém násuvné objímky
s trubkou PE-Xa

Systém RAUBASIC press je k dispozici v rozměrech 16, 20 a 25 mm a obsahuje tyto komponenty:
 • trubky RAUBASIC PE-Xb se závěrnou vrstvou proti pronikání kyslíku i bez ní
 • mosazné fitinky
 • objímky z ušlechtilé oceli
 • ruční lisovací nástroje
Charakteristika:
 • Radiálně lisované spoje
 • Klasifikace systému: podle DIN prEN 12318 (ISO/DIS 15875), 6 bar, třída použití 5
 • Materiál fitinku: standardní mosaz MS 58
 • Bezpečnost spojů: bez O-kroužku, trvale těsné (lze pokládat pod omítku)
Výhody systému RAUBASIC press:
 • trvale těsné spojení
 • jednoduchá manipulace
 • lehké lisovací nástroje
 • velmi rychlé vytvoření spoje
 • po vytvoření spoje je možné okamžité zatížení tlakem
 • netvoří se usazeniny (inkrustace)
 • nekoroduje
 • konec trubky není nutno kalibrovat ani jinak přizpůsobovat
 • nepotřebujete elektrickou energii
 • spojuje se bez otevřeného plamene
 • oproti systémům z polypropylénu větší vnitřní průměr trubky
 • kompletní systém pro instalace pitné vody a topení i pro plošné vytápění

Srovnání systémů:

Charakteristiky Systém RAUBASIC press s trubkou PE-Xb Systém násuvné objímky s trubkou PE-Xa
Klasifikace systému Podle DIN prEN 12318, 6 bar, třída použití 5. Podle DIN prEN 12318, 10 bar, třída použití 5.
Vlastnosti trubek Pružná trubka PE-Xb, trochu tužší než trubka PE-Xa, lomy a ohnutí v trubce se musejí vyříznout (bílý lom). Velká pružnost trubky PE-Xa, i při nízkých teplotách, což usnadňuje pokládku. Eventuální lomy a ohnutí nevedou k poškození trubky a lze je odstranit zahřátím na 135°C.
Materiál fitinku Standardní mosaz MS 58 Zvláštní mosaz chráněná proti odzinkování podle DIN EN 12165 až 12168, stupeň A (nejvyšší stupeň požadavků).
Šířka programu K dostání všechny nezbytné fitinky pro rozměry 16, 20 a 25 mm. Rozsáhlý sortiment v rozměrech od 16 do 63 mm.
Bezpečnost spojů Bez O-kroužku, trvale těsné (lze pokládat pod omítku). Bez O-kroužku, trvale těsné (lze pokládat pod omítku).
Optická kontrola spojů Spoje v omezené míře kontrolovatelné (v objímce kontrolní okénko). Spoje lze opticky kontrolovat.
Technika spojování Radiálně lisované spoje. Spojování trubky PE-Xb pomocí násuvné objímky REHAU není možné! Spojení pomocí násuvné objímky. Použití násuvné objímky REHAU je možné pouze s trubkou PE-Xa. Paměťový efekt (vracení) je u trubky PE-Xa lépe vyvinut. Kombinace radiálně lisovaného spoje s trubkou PE-Xa není možná!
Výběr nástrojů Ruční lisovací nástroje Ruční, mechanicko-hydraulický, elektrohydraulický nástroj a elektrohydraulický nástroj s akumulátorovým pohonem.
Vliv opotřebení nástrojů na techniku spojování Dodržení intervalů údržby a použití v souladu s účelem zajišťuje bezpečnost spojů. Nemá vliv, konstrukčně není zapotřebí žádná údržba.
Využití na stavbě Dobré Velmi dobré, trubky vysoce robustní, nejsou choulostivé.

Cenové srovnání
(brutto ceny bez DPH)

Systém RAUBASIC press s trubkou PE-Xb Systém násuvné objímky s trubkou PE - Xa
Trubka 16x2,0 28,50 Kč/m Trubka 17x2,0 49,00 Kč/m
T kus 16/16/16 74,00 Kč/ks T kus 17/17/17 120,00 Kč/ks
Objímka 16 6,50 Kč/ks Objímka 17 15,00 Kč/ks
Koleno 16/90° 50,50 Kč/ks Koleno 17/90° 110,00 Kč/ks
Spojka 16/16 32,50 Kč/ks Spojka 17/17 80,00 Kč/ks


Oblast použití
RAUBASIC press je podle prEN 12318 (ISO/DIN 15875) 6-ti barový systém určený k instalaci pitné vody a topení uvnitř budov. Provozním tlakům nad 6 barů je nutno zamezit použitím bezpečnostních ventilů (6 bar) a redukčních ventilů (6 bar)!

RAUBASIC trubka PE-Xb
Trubka RAUBASIC ze silanově zesítěného polyetylénu (PE-Xb)odpovídá požadavkům prEN 12318 (ISO/DIS 15875). A má následující vlastnosti:
 • díky hladkému povrchu trubky menší tlakové ztráty
 • jednoduchá pokládka díky pružnosti potrubí
 • toxikologicky a fyziologicky je nezávadná
 • nízká tepelná vodivost, zvukově izoluje
 • odolná proti oděru
 • netvoří se v ní usazeniny
Sanita
Trubky RAUBASIC PE-Xb bez závěrné vrstvy proti pronikání kyslíku se používají k instalaci systémů pitné vody podle DIN 2000.

Topení
Trubky RAUBASIC PE-Xb se závěrnou vrstvou proti pronikání kyslíku se používají k připojování otopných těles resp. k pokládání podlahového vytápění. Dodržujte pokyny z našich technických informací.
Trubka RAUBASIC PE-Xb je opatřena závěrnou vrstvou proti pronikání kyslíku z etylén-vinylalkoholu (EVAL).Vrstva EVAL je zárukou trvalé těsnosti trubek RAUBASIC PE-Xb proti pronikání kyslíku dle DIN 4726.
Trubka RAUBASIC PE-Xb ze silanově zesítěnéhp polyetylénu (PE-Xb) se závěrnou vrstvou proti pronikání kyslíku z EVALu odpovídá požadavkům prEN 12318 (ISO/DIS 15875).

V porovnání s trubkou RAUBASIC PE-Xb bez vrstvy z EVALu má tyto vlastnosti:
 • těsnost proti pronikání kyslíku podle DIN 4726: míra difúze kyslíku ≤ 0,10 g/(m3 x d)
 • schopnost vést teplo 0,41 W/(m x K)

Zatížení trubek RAUBASIC vnitřním tlakem podle DIN 16893

Teplota °C Roky Vnitřní tlak MPa
20 50 1,51
40 50 1,19
50 50 1,06
60 50 0,95
70 50 0,85
80 25 0,76
90 10 0,69
Podle prEN 12318 (ISO/DIS 15875), 6 barů, třída použití 5


Vlastnosti trubek

Vlastnosti Zkouška Hodnota
Stupeň zesítění DIN 16892 > 65 %
Měrná hmotnost DIN 53479 0,95 r/cm3
Pevnost v tahu (20°C) DIN 53455 22-27 MPa
Roztažnost do prasknutí (20°C) DIN 53455 350-550 %
Modul pružnosti (20°C) DIN 53457 >550 MPa
Vrubová houževnatost (20°C) DIN 53453 bez zlomu
Lineární koeficient roztažnosti (20°C) - 1,4x10-4K-1
Minimální poloměr v ohybu za studena - 5 x vnější průměr
Za tepla (130-150°C, zahřáto horkým vzduchem) - 2,25 x vnější průměr

Změny délky způsobené teplotou
Změny délky trubek RAUBASIC PE-Xb v důsledku změn teploty mezi montáží a provozem se vypočítají následovně:
ΔL=α × ΔT × L
ΔL=prodloužení v m
α=střední koeficient roztažnosti (1,8 x 10-4K-1)
L=délka trubky v m
ΔT=změna teploty v K


Skladování a vliv slunce
Trubky RAUBASIC PE-Xb by neměly být vystaveny delší dobu přímému slunečnímu záření. Přímé ultrafialové záření způsobuje předčasné stárnutí a destrukci materiálu trubky.

Diagram tlakových ztrát
Diagram tlakových ztrát uvádí ztrátu tlaku různých rozměrů trubek při teplotě vody 20°C. Ke zjištění tlakových ztrát při jiných teplotách média se používají přepočtové faktory.

Teplota
v °C
Přepočtový
faktor
30 0,95
40 0,92
50 0,88
60 0,85
70 0,83
80 0,82
90 0,81

Jednotlivý odpor

Jednotlivý odpor Symbol Hodnota
Zeta
Odbočka, dělení 1,3
Odbočka, souproud 0,8
Odbočka, průchod 0,3
Koleno 0,7
Jednotlivý odpor Symbol Hodnota
Zeta
Odbočka, protiproud 3,0
Odbočka, protiproud 1,5
Redukční kus 0,4
pozn.: Jednotlivý odpor podle DIN 1988
Fitinky
 

RAUBASIC press-nářadí
RAUBASIC press (technika spojování)
Radiálně lisovaný systém RAUBASIC press výrazně usnadňuje montáž a vyznačuje se těmito pozitivními vlastnostmi:
 • velmi rychlé vytvoření spoje
 • jednoduchou manipulací
 • lehkými nástroji
 • kompletním systémem pro instalace pitné vody a topení
RAUBASIC press-tvarovky
Tvarovky systému RAUBASIC press ze standardní mosazi (MS 58)se ke zhotovování spoje dodávají s objímkami z ušlechtilé oceli. Fitinky jsou modifikovány speciálně pro trubky RAUBASIC,aby bylo dosaženo maximální bezpečnosti spojení.

RAUBASIC press-nářadí
Montážní nástroje pro RAUBASIC press jsou k dostání ve třech variantách:
RAUBASIC press nářadí 16
RAUBASIC press nářadí 20
RAUBASIC press nářadí 25

Po použití se nástroj vyčistí a naolejuje.


Nouzové odblokování

Nouzové odblokování
Aby bylo zajištěno dokonalé slisování spojů, otevře se RAUBASIC press-nářadí teprve tehdy, když lisovací proces kompletně proběhl. Pokud je nutno při chybné manipulaci nástroj otevřít předčasně, je možno otevřít blokovací pojistku mezi rameny páky šroubovákem.

Životnost
RAUBASIC press-nářadí lze používat po omezenou dobu. Konečné datum je uvedeno na zkušebním štítku nástroje. Nástroje s prošlou dobou životnosti se nesmějí používat. Prodloužení životnosti je možné jen po provedení zkoušky REHAU. V takovém případě dá autorizovaná osoba na nástroj nový štítek. Pokud je štítek neplatný, odpadá záruka.

Zhotovování spojů
Minimální teplota,při které je možno pracovat se systémem RAUBASIC press je 0 °C. Po vytvoření spoje je možné okamžité zatížení tlakem.

Kolmé zkrácení trubky RAUBASIC
nůžkami na stříhání trubek.
 
Úplné nasunutí objímky z ušlechtilé oceli na konec trubky. Kontrolní otvory objímky musejí být úplně zakryty.


Tvarovku RAUBASIC press zastrčit
do konce trubky až po zarážku.
 
Nasadit RAUBASIC press-nářadí kolmo na doraz (vnější obrubu) objímky z ušlechtilé oceli a kleště celé stisknout k sobě - hotovo.

Bezpečnostní pokyny:
 1. RAUBASIC press-nářadí je možné používat jen ke zhotovování spojů RAUBASIC press. Nikdy nepoužívejte nástroje k jiným účelům!
 2. Děti,domácí zvířata a nepovolané osoby nemají přístup k nástrojům ani na stavbu. Na stavbě zajistěte dostatečné osvětlení!
 3. Během lisování nikdy nezasahujte do pracovního prostoru nástroje! Pozor! Komponenty systému RAUBASIC jsou vzájemně optimálně harmonizovány a vyzkoušeny. Z technických důvodů je možno jako systém zpracovávat jen trubky a tvarovky z programu RAUBASIC popsaného v těchto prodejních podkladech. Při použití složek, které do systému nepatří, záruka zaniká.
Izolace
Potrubí je izolováno podle norem a směrnic v zemi obvyklých. Izolace obsahující chlorid jsou zakázány.

Obecně
Dodržujte předpisy pro pokládání, normy a nařízení v zemi obvyklé. Materiál tvarovek, standardní mosaz, se již po léta široce používá v oblasti instalací pitné vody a topení. V oblastech s agresivní vodou a nebezpečím koroze mosazných tvarovek RAUBASIC press doporučujeme použít systém REHAU s násuvnou objímkou a tvarovkami ze speciální mosazi chráněné proti odzinkování.


Kontakt:
REHAU, s.r.o.
Obchodní 117
251 70 Čestlice
tel.: 02/72 190 111
e-mail: gt@rehau.cz
www.rehau.cz

Informace o firmě v TZB-adresáři firem
Vyžádat další informace nebo podklady