Vybrané výpočetní vztahy pro vlastnosti vody

Tabulka uvádí vybrané algoritmy pro vlastnosti vody, jako jsou tlak na mezi sytosti, měrný objem, měrná hmotnost, součinitel objemové roztažnosti, modul pružnosti, součinitel tepelné vodivosti, dynamická viskozita, Prandtlovo podobnostní číslo, Skupenské teplo, Měrná tepelná kapacita, Teplota na mezi sytosti, a to v rozsahu teplot, pro které jsou platné.

Algoritmus pro vodu Jednotky Rozsah teplot °C
1. Tlak na mezi sytosti
MPa 110 až 130
2. Měrný objem
v = (0,9979 + 0,000099t + 0,000003444t2) . 10-3
m3/kg 10 až 200
3. Měrná hmotnost
ρ = 1006 - 0,26t - 0,0022t2
kg/m3 10 až 200
4. Měrná roztažnost hmotnosti na rozdílu teplot
m3/kgK 30 až 180
5. Součinitel objemové roztažnosti
α = (45,0 + 9,16t - 0,019t2) . 10-6
30 až 150
6. Modul pružnosti (elasticity)
E = 2484 - 3,76t - 0,0148t2
MPa 50 až 200
7. Součinitel tepelné vodivosti
λ = 0,571 + 0,00166t - 0,0000059t2
W/mK 10 až 200
8. Dynamická viskozita
η = 9,81 . 10-6 . e5,09-0,023t
η = 0,027415t-1
η = 0,018393t-0,9
kg/ms 10 až 40
45 až 200
40 až 100
9. Kinematická vizkozita
ν = 10-6 . e0,498-0,0236t
ν = 19,8 . 10-6 . t-0,915
m2/s
Pa s
10 až 40
40 až 200
10. Prandtlovo podobnostní číslo
Pr = e2,5-0,026t
Pr = 178t-1
-
-
10 až 40
40 až 200
11. Skupenské teplo
Δhv = 2500 - 2,0425t - 0,003813t2
kJ/kg 10 až 200
12. Měrná tepelná kapacita
c = (4210 -1,363t + 0,014t2) . 10-3
kJ/(kgK) 0 až 200
13. Teplota na mezi sytosti
°C 85 až 245
(až 3,6 MPa)

Poznámky:
Literatura: [1] GLÜCK, B.: Heizwasser Netze, VEB Verlag für Bauwesen Berlin. Berlin 1985


Zdroj: Výpočtové tabulky pro vytápění 9 - Karel Laboutka, Tomáš Suchánek, 2001

Hodnotit:  
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 

Projekty 2017

Tabulky a výpočty

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

Top 10 tabulky a výpočty

 
 

Aktuální články na ESTAV.czPraha prodloužila lhůtu posouzení vlivu stavebních předpisůKermi Quickfinder – jednoduchá kalkulace pro zjištění vhodného otopného tělesaSoutěž o střechu SATJAM zdarma zná vítězeNetradiční formy bydlení: Lofty, podkroví, mobilní domky, přírodní stavitelství