Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy

zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví a soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc

txt

Zákon č. 258/2000 Sb.

o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
se změnami:254/2001 Sb., ... , 202/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 74/2000 Sbírky zákonů na straně 3622
schváleno:14.07.2000
účinnost od:01.01.2001
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení č. 291/2015 Sb.

o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
uveřejněno v: č. 120/2015 Sbírky zákonů na straně 3690
schváleno:05.10.2015
účinnost od:18.11.2015
[Textová verze] [PDF verze (1102 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 92/2012 Sb.

o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
se změnami:284/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 36/2012 Sbírky zákonů na straně 1522
schváleno:15.03.2012
účinnost od:01.04.2012
[Textová verze] [PDF verze (316 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 306/2012 Sb.

o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
se změnami:244/2017 Sb.
uveřejněno v: č. 109/2012 Sbírky zákonů na straně 3954
schváleno:12.09.2012
účinnost od:01.10.2012
[Textová verze] [PDF verze (153 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 238/2011 Sb.

o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
se změnami:97/2014 Sb., 1/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 87/2011 Sbírky zákonů na straně 2938
schváleno:10.08.2011
účinnost od:25.08.2011
[Textová verze] [PDF verze (355 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 272/2011 Sb.

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
se změnami:217/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 97/2011 Sbírky zákonů na straně 3338
schváleno:24.08.2011
účinnost od:01.11.2011
[Textová verze] [PDF verze (172 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 221/2010 Sb.

o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení
se změnami:234/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 75/2010 Sbírky zákonů na straně 2558
schváleno:30.06.2010
účinnost od:01.09.2010
zrušeno:01.04.2012
[Textová verze] [PDF verze (4517 kB)]
txt

Nařízení č. 1/2008 Sb.

o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
se změnami:106/2010 Sb., zrušeno 291/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 1/2008 Sbírky zákonů na straně 2
schváleno:12.12.2007
účinnost od:30.04.2008
zrušeno:18.11.2015
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení č. 148/2006 Sb.

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
se změnami:zrušeno 272/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 51/2006 Sbírky zákonů na straně 1842
schváleno:15.03.2006
účinnost od:01.06.2006
zrušeno:01.11.2011
[Textová verze] [PDF verze (285 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 195/2005 Sb.

kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
se změnami:zrušeno 306/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 71/2005 Sbírky zákonů na straně 3814
schváleno:18.05.2005
účinnost od:01.07.2005
zrušeno:01.10.2012
[Textová verze] [PDF verze (1066 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 409/2005 Sb.

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
se změnami:352/2013 Sb., 339/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 141/2005 Sbírky zákonů na straně 7438
schváleno:30.09.2005
účinnost od:15.11.2005
[Textová verze] [PDF verze (202 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 410/2005 Sb.

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
poznámka:ve formátu PDF jsou uvedeny pouze přílohy
se změnami:343/2009 Sb., 465/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 141/2005 Sbírky zákonů na straně 7478
schváleno:04.10.2005
účinnost od:16.11.2005
[Textová verze] [PDF verze (98 kB)]
txt

Vyhláška č. 35/2004 Sb.

kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
se změnami:134/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 11/2004 Sbírky zákonů na straně 563
schváleno:21.01.2004
účinnost od:15.02.2004
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 135/2004 Sb.

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
se změnami:292/2006 Sb., zrušeno 238/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 43/2004 Sbírky zákonů na straně 1785
schváleno:17.03.2004
účinnost od:01.04.2004
zrušeno:25.08.2011
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 137/2004 Sb.

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
se změnami:602/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 45/2004 Sbírky zákonů na straně 1914
schváleno:17.03.2004
účinnost od:01.04.2004
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 252/2004 Sb.

kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
se změnami:187/2005 Sb., 293/2006 Sb., 83/2014 Sb.
uveřejněno v: č. 82/2004 Sbírky zákonů na straně 5402
schváleno:22.04.2004
účinnost od:01.05.2004
[Textová verze] [PDF verze (146 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 6/2003 Sb.

kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
uveřejněno v: č. 4/2003 Sbírky zákonů na straně 121
schváleno:16.12.2002
účinnost od:01.07.2003
[Textová verze] [PDF verze (169 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 138/2003 Sb.

kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví
uveřejněno v: č. 53/2003 Sbírky zákonů na straně 3182
schváleno:23.04.2003
účinnost od:01.10.2003
[Textová verze] [PDF verze (2070 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 37/2001 Sb.

o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
se změnami:zrušeno 409/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 13/2001 Sbírky zákonů na straně 645
schváleno:08.01.2001
účinnost od:01.02.2001
zrušeno:15.11.2005
[Textová verze] [PDF verze (1122 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 38/2001 Sb.

o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
se změnami:186/2003 Sb., 207/2006 Sb., 551/2006 Sb., 271/2008 Sb., 386/2008 Sb., 127/2009 Sb., 111/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 13/2001 Sbírky zákonů na straně 672
schváleno:19.01.2001
účinnost od:01.02.2001
[Textová verze] [PDF verze (783 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 106/2001 Sb.

o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
se změnami:148/2004 Sb., 320/2010 Sb., 422/2013 Sb.
uveřejněno v: č. 42/2001 Sbírky zákonů na straně 2850
schváleno:02.03.2001
účinnost od:26.03.2001
[Textová verze] [PDF verze (81 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 107/2001 Sb.

o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
se změnami:zrušeno 137/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 42/2001 Sbírky zákonů na straně 2854
schváleno:09.03.2001
účinnost od:26.03.2001
zrušeno:01.04.2004
[Textová verze] [PDF verze (1268 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 108/2001 Sb.

kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení
se změnami:zrušeno 410/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 42/2001 Sbírky zákonů na straně 2893
schváleno:09.03.2001
účinnost od:26.03.2001
zrušeno:16.11.2005
[Textová verze] [PDF verze (346 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 376/2000 Sb.

kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly
se změnami:zrušeno 252/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 103/2000 Sbírky zákonů na straně 4879
schváleno:09.09.2000
účinnost od:01.01.2001
zrušeno:01.05.2004
[Textová verze] [PDF verze (505 kB)]
txt

Vyhláška č. 440/2000 Sb.

kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
se změnami:zrušeno 195/2005 Sb.
uveřejněno v: č. 121/2000 Sbírky zákonů na straně 5793
schváleno:06.12.2000
účinnost od:01.01.2001
zrušeno:01.07.2005
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 464/2000 Sb.

kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch
se změnami:zrušeno 135/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 132/2000 Sbírky zákonů na straně 7214
schváleno:08.12.2000
účinnost od:01.01.2001
zrušeno:01.04.2004
[Textová verze] [PDF verze (351 kB)]
txt

Nařízení č. 502/2000 Sb.

o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
se změnami:88/2004 Sb., zrušeno 148/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 146/2000 Sbírky zákonů na straně 7962
schváleno:27.11.2000
účinnost od:01.01.2001
zrušeno:01.06.2006
[Textová verze]
txt

Vyhláška č. 49/1993 Sb.

o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení
se změnami:51/1995 Sb., 225/1997 Sb., 184/1998 Sb., 219/2006 Sb., 558/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 14/1993 Sbírky zákonů na straně 289
schváleno:21.12.1992
účinnost od:22.01.1993
zrušeno:01.09.2010
[Textová verze]


Doporučení SZÚ pro sledování trichloraminu v bazénech

11.1.2018 | redakce dle zdroje
Na základě podnětu od provozovatelů bazénů vydal SZÚ – Národní referenční centrum pro pitnou vodu metodické stanovisko k otázce sledování obsahu trichloraminu ve vnitřním ovzduší bazénové haly a okolí.

Radioaktivita ve vodách a nový Atomový zákon

30.10.2017 | Ing. Jindřich Kotas, technolog a chemik ve společnosti Euroclean
Od 1.1.2017 je účinná nová verze Atomového zákona. Starý zákon 18/1997 byl nahrazen novým zákonem 263/2016. Důvodem vzniku nové verze je sjednocení s legislativou Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, konkrétně se směrnicemi rady 2013/51 a 2013/59. Kromě vlastního Atomového zákona vznikly také nové verze prováděcích předpisů (17 vyhlášek a 2 nařízení vlády) a zavedly se změny ve 13 jiných zákonech.

Nová publikace Větrání škol v souvislostech

11.9.2017 | doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Na začátku nového školního roku bychom rádi upozornili na knihu Větrání škol v souvislostech. Všichni rodiče si přejí, aby jejich děti byly ve škole úspěšné. Roli hraje řada faktorů, ale pro mnohé možná překvapivě - záleží i na větrání tříd. Přinášíme výběr z kapitol nové publikace.

Výměna starých oken za těsná je změnou jejich funkce

16.4.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Z konference k větrání obecně a k větrání obytných prostor a školských zařízení vyplynulo hlavní sdělení pro odbornou i širokou veřejnost: výměna oken je změnou jejich funkce, nejde o velikost a vzhled. Větrání ve školách je velký problém, zateplování situaci zhoršilo.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 19.04.2017 20:42
Ilustrační foto, zdroj infobrožura MMR ČR

I v roce 2017 je dotována rekonstrukce olověných rozvodů vody

1.1.2017 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Podpora se poskytuje ve formě účelové dotace na výměnu všech domovních olověných rozvodů vody, a to nejvýše částkou 20 tis. Kč na jeden byt v domě. Dotace se netýká vodovodní/kanalizační přípojky a nebytových prostor.

Ostrovní systémy – aneb jak řešit vodu v lokalitách bez veřejných sítí – část II.

28.11.2016 | Ing. Karel Plotěný, Ing. Jan Vacek, ASIO, spol. s r.o.
Existuje z hlediska hydrogeologického řada lokalit nevhodných pro výstavbu – není kam vypouštět a zastavěním nevhodného území se vytvoří bariéry v odtoku srážkových vod z lokality. Pak je jediným řešením minimalizace odtoku.
svářeči a ochrana zdraví, foto 3M Česko, spol. s r.o.

Ochrana zdraví při svařování

17.11.2016 | 3M Česko, spol. s r.o.
Když svářeči přemýšlejí o ochraně svého zdraví, řeší většinou kvalitu svářečské kukly. Při svařování ale dostávají zabrat i dýchací orgány. Ač si 98 % svářečů tato rizika uvědomuje, až třetina svářečů nepoužívá respirátor.

Škodliviny ve vnitřním prostředí – radon v ovzduší domů a bytů

7.11.2016 | MUDr. Ariana Lajčíková, CSc.
Člověk tráví většinu života v uzavřeném prostředí domů a bytů. Zatímco venku se škodliviny vzdušnou masou ředí, ve vnitřním prostředí se mohou koncentrovat. Toto nebezpečí stoupá po instalaci těsných oken a zateplení fasády. Jednou z významných, život ohrožujících škodlivin je radon v ovzduší.

Příprava teplé vody v obytných budovách

31.10.2016 | Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT v Praze, Bc. Matěj Mazur, ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Článek popisuje požadavky na přípravu teplé vody v bytových domech. Zabývá se jednak určením potřeby teplé vody v závislosti na typu objektu, profilem odběru teplé vody v bytových domech a třemi základními metodami pro navrhování zásobníku teplé vody a tepelného výkonu zařízení na přípravu teplé vody.
diskuse: 6 příspěvků, poslední 02.11.2016 17:32

Legislativní požadavky v oblasti přípravy teplé vody

24.10.2016 | Ing. Anna Bradáčová
Legislativní požadavky na přípravu TV zohledňují odlišná, v důsledku někdy protichůdná kritéria. Za otázku stojí, zda není nadhodnocená požadovaná teplota teploty (50 až 55 °C). Zdá se, že ve fázi návrhu potřeby TV je vhodnější vycházet z ČSN EN 15316-3, která lépe reflektuje vyhl. č. 120/2011 Sb.
diskuse: 1 příspěvek, 24.10.2016 14:58
Konference Hotelové wellness & spa na FOR ARCH

Dvě konference o bazénech, wellness a spa na FOR ARCH Praha 2016

11.8.2016 | ABF, a.s.
Konference Hotelové wellness & spa a konference Evropská legislativa pro rodinné a veřejné bazény proběhnou 21.9.2016 v rámci doprovodného programu 11. ročníku veletrhu BAZÉNY, SAUNY & SPA.

Kategorizace prací z hlediska zaměstnavatele je zákonem uložená povinnost

3.7.2015 | CIVOP s.r.o., Ludmila Trsová, specialista BOZP a PO
V příloze vyhlášky č. 432/2003 Sb., jsou uvedeny jednotlivé faktory, na které se kategorizace vztahuje a kritéria pro zařazování prací do jednotlivých kategorií. Kritéria nezahrnují všechny aspekty, ale pouze ty, u nichž umíme dostatečně objektivně vyhodnotit jejich vliv.

Kulturní historická krajina a výstavba – některé problémy zachování kulturních hodnot v krajinných památkových zónách

15.6.2015 | Ing. arch. Simona Švecová, doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., FSv ČVUT Praha
V historické kulturní krajině se mohou vyskytovat určité prvky a struktury, které mohou být hodnotou kulturního dědictví. Proč nelze ponechat stavební činnost v krajině bez výraznějších omezení, proč je nutno omezovat způsob a míru výstavby a změn ve využití území?

Výstavba a únosnost jejího zásahu do krajinného rázu

8.6.2015 | Ing. arch. et. Ing. Kateřina Štréblová Hronovská, doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze; Fakulta životního prostředí - Katedra biotechnických úprav krajiny
Ochrana krajinného rázu před vlivy výstavby nebo změn ve využití území je zakotvena v § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Pro stavebníky a investory je velmi obtížné předvídat, jaké podmínky pro výstavbu stanoví orgán ochrany přírody.

Výpočet nutného odběru vody ze studny a jeho rozepsání do žádosti o povolení k nakládání s podzemními vodami

23.2.2015 | RNDr. Petr Čížek, A až Zet, Praha
K posouzení vlivu studní na okolí nestačí znát roční množství odebírané vody. Je třeba znát časovou nerovnoměrnost její potřeby. Pro její jednotný odhad dnes neexistuje předpis. Proto i rubriky v žádostech o povolení k odběru podzemní vody chápe a vyplňuje každý hydrogeolog jinak.
jaderná a fotovoltaická elektrárna

Kapitoly z koaliční smlouvy související s obnovitelnými zdroji a energetikou

16.12.2013 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL podpoří kotlíkové dotace, Novou Zelenou úsporám, energetickou efektivnost obecně i rozvoj chytrých sítí (Smart Grid), ale na druhou stranu i další pokračování diskuse o územně ekologických limitech těžby uhlí, a pokud to bude ekonomicky výhodné i výstavbu nových bloků v Temelíně.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.12.2013 18:51

Quo vadis Státní energetická koncepce?

14.12.2013 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D., redakce
K právě projednávané aktualizaci Státní energetické koncepce se v krátkých přednáškách vyjádřili: Lenka Kovačovská z MPO, Petr Vymazal za zpracovatele SEA, ekonom Jan Ondřich, analytik Michal Šnobr, Martin Sedlák za OZE a Jan Rovenský za limity těžby uhlí. Následovala diskuse s odpověďmi na otázky z publika.
diskuse: 16 příspěvků, poslední 16.12.2013 02:44
Podlaha z PVC

PVC a kontaminace vnitřních prostor budov toxickými ftaláty

18.11.2013 | RNDr. Jindřich Petrlík, Arnika Praha, Mgr. Jiří Kristian, Arnika Ostrava
V poslední době se stále častěji diskutuje o tom, jak zdravé jsou vnitřní prostory budov, a jedním z používaných hledisek je i přítomnost toxických látek, které se do nich uvolňují z použitých materiálů pro stavbu, pro vnitřní úpravu místností či z nábytku. K nejvíce diskutabilním materiálům patří některé plasty a mezi nim pak především polyvinylchlorid (PVC).
diskuse: 1 příspěvek, 23.01.2016 08:45
tekoucí voda z kohoutku

Mediální přestřelka ohledně pitné vody z kohoutku

6.8.2013 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Protože je pitná voda základní poživatinou, pro její bezpečnost platí legislativní požadavky neméně přísné jako pro ostatní potraviny, ve skutečnosti dokonce ještě přísnější. Předpokládá se totiž, že ji lidé denně co do množství konzumují více než ostatní potraviny.
Použití UV záření pro dezinfekci pitné vody

Použití UV záření pro dezinfekci pitné vody

25.3.2013 | RNDr. Jaroslav Šašek, Státní zdravotní ústav, Praha
UV záření k dezinfekci pitné vody se používá v případě vody podzemní, povrchové, v zařízeních na úpravu pitné vody v místě spotřeby (filtry kombinované s UV lampou), pro rozvody teplé vody, v přístrojích s následnou možností tvorby aerosolu v různých lékařských přístrojích a v dalších aplikacích.

další články

Témata 2018

Právní předpisy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czOd noci je uzavřen Libeňský most, tramvaje jsou odkloněnyKostel s obtížemi vzdoroval válce i totalitě. Dostal moderní skleněnou střechu a ožíváKonzultace a novinky Zehnder na veletrhu Infotherma a Moderní vytápění & DřevostavbyHELUZ školení realizačních firem 2018