Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Wavin Ekoplastik - plastové potrubní systémy

Kanalizační potrubí Wavin


Acaro PP SN 12

Systém kanalizačního potrubí je vyroben z PP a vyznačuje se kruhovou tuhostí SN 12, vysokou houževnatostí a podélnou tuhostí, čímž je předurčen k použití v místech s velkým statickým či dynamickým zatížením. Nabídka potrubí je v dimenzích DN/OD 160-500 mm v délce až 6 m.

katalog ke stažení: www.wavin.czUltra-Rib 2

Trubky a tvarovky s žebrovanou konstrukcí Ultra-Rib 2 jsou vhodné pro pokládání do extrémně zatížených oblastí díky velmi vysoké odolnosti tohoto systému proti deformaci.

katalog ke stažení: www.wavin.czX-Stream

Potrubí Wavin X-Stream zcela splňuje evropskou normu ČSN EN 13476-3 pro potrubí se strukturovanou stěnou. Je vyrobeno z polypropylenu a jeho předpokládaná životnost je déle než 50 let.

katalog ke stažení: www.wavin.czSystém Ekoplastik

Systém Ekoplastik zahrnuje širokou škálu produktů. Patří do něj osvědčené produktové řady PPR či Stabi, i novinky, které přicházejí s inovativním přístupem a určují nové trendy v oboru. Mezi taková řešení lze zařadit používání polypropylenu PP-RCT nové generace v trubkách EVO pro rozvody vody a vytápění nebo vývoj a používání unikátní třívrstvé trubky Fiber Basalt Plus s čedičovým vláknem.

Systém Ekoplastik využívá ke spojování jednotlivých součástí zavedenou metodu homogenního svařování. Svar je natolik dokonalý, že se stává nejpevnější součástí celého systému. Můžete přitom používat jak spojky pro svařování, tak například elektrofúzi. Vedle samotných produktů nabízíme samozřejmě i všechny nezbytné nástroje a návody.

katalog ke stažení: www.wavin.czSystém Wavin K-press

Plastové lisovací spojky Wavin K-press a vícevrstvé potrubí PE-Xc/Al/PE-HD fungují i v nejnáročnějších podmínkách. Naše systémy zaženou vaše obavy z koroze a poskytují dlouhodobou spolehlivost za nízké náklady. Hliníková vrstva ve vícevrstvém potrubí snižuje tepelnou roztažnost která je srovnatelná s potrubím z mědi. Vnitřní vrstva ze síťovaného polyetylenu PE-Xc poskytuje potrubí pružnost a ohebnost. Tato vlastnost podstatně zjednodušuje instalaci a snižuje náklady. Potrubí je plně kompatibilní se systémem M-press.

Díky jednoduchému systému spojování a širokému rozsahu dimenzí 16-63 mm je instalace rychlá a jednoduchá. Systém Wavin K-press lze běžně používat v obytných a veřejných budovách, ale i v nejnáročnějších prostředí, jako jsou hotely a nemocnice.

katalog ke stažení: www.wavin.cz

Systém Wavin kanalizační šachty


Revizní a vstupní šachty Tegra

Systém Tegra nabízí širokou škálu základních konfigurací pro šachty o průměru 425, 600 a 1000 mm. Šachty Tegra 1000 použijte tehdy, když potřebujete zajistit přístup pro osoby. Mezi ně umístěte revizní šachty Tegra 600 nebo Tegra 425, čímž zajistíte veškerou požadovanou dostupnost pro kontrolu a čištění.

Všechna šachtová dna Tegra mají patentovaná integrovaná výkyvná hrdla. Výkyvná hrdla umožňují snadnou změnu úhlu napojení potrubí až o 7,5° všemi směry. Díky tomu je možné u průtočných den vytvořit jakýkoliv uhel průtoku. Naše sběrná šachtová dna jsou k dispozici pro boční vstupy pod úhlem 45° a 90°.

katalog ke stažení: www.wavin.czMalé revizní šachty

Naše revizní šachty RŠ Ø315 a RŠ Ø400 splňují evropskou normu ČSN EN 13598-2 pro hluboké instalace a tlak podzemní vody až do 3 m. Vlnité šachtové roury jsou k dispozici pro obě řady. Šachtové roury se dají snadno seříznout na požadovanou délku. Zvlnění zajišťuje, že se šachty přizpůsobí pohybu okolní zeminy, sníží se tím vertikální zatížení na šachtovém dně a poklopy přitom zůstanou v rovině s povrchem.

Šachtová dna mají dvě konfigurace: přímý průtok a sběrné pod úhlem 45° pro hladké potrubí o průměru 110-200 mm. Revizní šachty RŠ Ø315 dále nabízí 90° sběrné dno s menšími postranními vstupy do hlavního kanálu. Toto řešení napomáhá předcházet používání redukcí a kolen.

katalog ke stažení: www.wavin.cz

Systém Wavin hospodaření s dešťovou vodou


Azura a Q-Bic

Systémy Wavin Azura a Wavin Q-Bic se používají k likvidaci dešťových vod získaných ze střech jednak velkých průmyslových, obchodních a sportovních objektů, ale i ze střech rodinných domů, dále pak k likvidaci dešťových vod z povrchu komunikací, parkovišť, apod.

katalog ke stažení: www.wavin.cz

Systém Wavin bezvýkopové technologie pro sanace potrubních systémů


SafeTech RC

SafeTech RC je koextrudované dvouvrstvé tlakové potrubí PE 100-RC. Jeho ochranné vlastnosti splňují požadavky specifikace PAS 1075. Jeho vnější vrstva tvoří přibližně 10 % standardní tloušťky stěny a je zbarvena podle média, které bude přepravováno. Modře pro pitnou vodu, oranžově pro plyn a zeleně pro odpadní vody.

Systém SafeTech RC je určen pro bezvýkopové instalační metody a otevřenou instalaci bez pískového lože. Potrubí je k dispozici v průměrech od 32 do 630 mm s SDR 17 a 11. Při správné instalaci můžete počítat s životností až 100 let.

katalog ke stažení: www.wavin.czWavin TS

Wavin TS DOQ je koextrudované třívrstvé tlakové potrubí PE 100-RC. Jeho ochranné vlastnosti překračují PAS 1075. Zatímco PAS 1075 požaduje testování produktu pouze dvakrát ročně, společnost Wavin Ekoplastik nechává testovat a dokumentovat každou šarži materiálů nezávislou organizací.

Od roku 2000 bylo nainstalováno přes 20 milionů metrů potrubí Wavin TS DOQ. Potrubí je k dispozici v průměrech od 32 do 630 mm s SDR 17 a 11. Systém Wavin TS DOQ poskytuje maximální spolehlivost a umožňuje otevřenou instalaci bez pískového lože a bezvýkopové metody, jako je Berstlining, pluhování a horizontální řízené vrtání potrubí.

katalog ke stažení: www.wavin.czCompact Pipe

Naše plnostěnné PE 100-RC potrubí Compact Pipe je dodáváno z výroby ve složeném tvaru a připravené k okamžitému použití. Použijte jej k renovaci rozpadlého a poškozeného potrubí s mírnými záhyby a průměrem až do 500 mm.

katalog ke stažení: www.wavin.czSystém Wavin tvarovky PE

Společnost Wavin nabízí kompletní řadu elektrotvarovek PE 100. Můžeme také nabídnout běžné elektrospojky a oblouky pro speciální instalace.

katalog ke stažení: www.wavin.czWavin QuickStream pro podtlakové odvodnění plochých střech

Wavin QuickStream je určen pro odvádění dešťové vody ze střech budov různého zaměření- průmyslové haly, obchodní centra, sportovní objekty, menší průmyslové objekty a jiné budovy veřejného využití. Systémem mohou být odvodňovány i terasy, parkoviště nebo jiné povrchy a konstrukce.

katalog ke stažení: www.wavin.cz


Editovat prezentaci výrobků