Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

thermosolar.sk
logo THERMO/SOLAR Žiar

THERMO/SOLAR Žiar - přehled sortimentu výrobků

Další sortiment: Kompletný sortiment príslušenstva pre solárne termické systémy. více informací najdete na firemních www stránkách

Slnečné kolektory

TS 300

Výrobca: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Základná charakteristika: Plochý kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Použité komponenty a technológie zaručujú životnosť minimálne 30 rokov.
Konštrukcia skrine kolektora: kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, bezpečnostné solárne sklo hrúbky 4mm, zasklievací rám z hliníkových profilov.
Konštrukcia absorbéra kolektora: absobčný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou mechanicky spojený s meandrom z medenej rúrky (patentovo chránená technológia).
Rozmery: 2009 x 1040 x 75 mm
Absorpčná plocha: 1,78 m2
Selektívna konverzná vrstva: ALOx (výrobca THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.)
Slnečná absorbivita: 95 %
Tepelná emisivita: 13 %
Certifikáty: Solar Keymark, Certifikát výrobku (CZ), Certifikát o minimálnom ročnom energetickom zisku kolektora (SK) a ďalšie certifikáty pre dotačné programy v ČR, SR a iných krajinách.
Záruka výrobcu: 12 rokov

další informace

TS 330/M

Výrobca: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Základná charakteristika: Plochý kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa v horizontálnej polohe. Použité komponenty a technológie zaručujú životnosť minimálne 30 rokov.
Konštrukcia skrine kolektora: kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, bezpečnostné solárne sklo hrúbky 4mm, zasklievací rám z hliníkových profilov.
Konštrukcia absorbéra kolektora: absobčný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou mechanicky spojený s registrom z medených rúrok (patentovo chránená technológia).
Rozmery: 1040 x 2009 x 75 mm
Absorpčná plocha: 1,78 m2
Selektívna konverzná vrstva: ALOx (výrobca THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.)
Slnečná absorbivita: 95 %
Tepelná emisivita: 13 %
Certifikáty: Solar Keymark, Certifikát výrobku (CZ), Certifikát o minimálnom ročnom energetickom zisku kolektora (SK) a ďalšie certifikáty pre dotačné programy v ČR, SR a iných krajinách.
Záruka výrobcu: 12 rokov

další informace

TS 400

Výrobca: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Základná charakteristika: Plochý vákuový kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Použité komponenty a technológie zaručujú životnosť minimálne 30 rokov.
Konštrukcia skrine kolektora: kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, bezpečnostné solárne sklo hrúbky 4mm, zasklievací rám z hliníkových profilov.
Konštrukcia absorbéra kolektora: absobčný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou mechanicky spojený s meandrom z medenej rúrky (patentovo chránená technológia).
Rozmery: 2009 x 1040 x 75 mm
Absorpčná plocha: 1,70 m2
Selektívna konverzná vrstva: ALOx (výrobca THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.) alebo Eta plus (výrobca BlueTec) pre TS 400H
Slnečná absorbivita: 95 %
Tepelná emisivita: 13 % (ALOx) alebo 13 % (Eta plus)
Certifikáty: Solar Keymark, Certifikát výrobku (CZ), Certifikát o minimálnom ročnom energetickom zisku kolektora (SK) a ďalšie certifikáty pre dotačné programy v ČR, SR a iných krajinách.
Záruka výrobcu: 12 rokov

další informace

TS 500

Výrobca: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Základná charakteristika: Vertikálny plochý kolektor so zväčšenou absorbčnou plochou, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Použité komponenty a technológie zaručujú životnosť minimálne 30 rokov.
Konštrukcia skrine kolektora: kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, bezpečnostné solárne sklo hrúbky 4mm, zasklievací rám z hliníkových profilov.
Konštrukcia absorbéra kolektora: absobčný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou mechanicky spojený s meandrom z medenej rúrky (patentovo chránená technológia).
Rozmery: 2009 x 1290 x 74 mm
Absorpčná plocha: 2,26 m2
Selektívna konverzná vrstva: ALOx (výrobca THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.)
Slnečná absorbivita: 95 %
Tepelná emisivita: 13 %
Certifikáty: Solar Keymark, Certifikát výrobku (CZ), Certifikát o minimálnom ročnom energetickom zisku kolektora (SK) a ďalšie certifikáty pre dotačné programy v ČR, SR a iných krajinách.
Záruka výrobcu: 12 rokov

další informace

TS 10

Výrobca: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Základná charakteristika: Solárny vákuový termický kolektor typu „Heat Pipe“ s obmedzovačom teploty na vákuových trubiciach je určený pre solárne systémy.
Inštaluje sa vo vertikálnej polohe so sklonom minimálne 15°. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade.
Vývody kolektora sú z Cu rúrky Ø22mm a spájajú sa šróbením zovieracím (22) s kovovými krúžkami.
Kolektory sa k stavbe inštalujú pomocou originálnych konštrukcií na rovnú alebo šikmú podložku.
Konštrukcia: Zberač kolektora z Al zliatiny, ktorej povrch je upravený anodickou oxidáciou. Vo vnútri zberača je medený výmenník, ktorý je izolovaný minerálnou vlnou. Tesniace prvky sú z EPDM.
Vákuové trubice v počte 10ks s medeným absorbérom, so selektívnou vrstvou typu TiNOx a s medenou rúrkou ukončenou kondenzérom.
Spodná lišta z Al zliatiny s plastovými úchytkami na vákuové trubice v počte 10ks.
Rozmery: 880 x 2210 mm
Absorpčná plocha: 0,915 m2
Selektívna konverzná vrstva: TiNOx
Min. sklon kolektora: 15 °
Izolácia: vákuum
Optická účinnosť: 77 %
Certifikáty: Solar Keymark, Certifikát výrobku (CZ) a ďalšie certifikáty pre dotačné programy v ČR, SR a iných krajinách.

další informace

Tepelné čerpadlá

TČ zem-voda

Tepelné čerpadlá TS BW, TBW alebo DBS typu zem - voda veľmi efektívnym spôsobom využívajú energiu naakumulovanú v zemskej kôre. Odoberajú buď solárnu energiu z povrchovej vrstvy do cca 1,8m pomocou horizontálnych kolektorov alebo geotermálnu energiu do hĺbok až 150m prostredníctvom geotermálnych sond.

Zariadenia sú štandardne vybavené kompresormi SCROLL firmy COPELAND čím sa dosahuje vyšší koeficient účinnosti. Majú zabudované obehové čerpadlo soľanky (pozn.iba typ BW do 20 kW), ako aj obehové čerpadlo pre vykurovanie a ohrev TÚV (iba do 20 kW), ktorý je zabezpečený prepínacím guľovým trojcestným ventilom (iba do 20 kW) so servopohonom. Systém takisto obsahuje núdzový záložný zdroj (iba do 20 kW).

V ponuke sú aj tepelné čerpadlá typu zem-voda osadené Scroll kompresormi firmy Copeland ZH KVE s technológiou EVI, čím je možné stabilne a dlhodobo dosiahnuť výstupné teploty až do 65°C.
Riadenie a kontrola vykurovacieho systému je vykonávaná plnoautomatickým ekvitermickým regulátorom, ktorý je štandardne zabudovaný v zariadení.

Dostupné výkony: 4 - 98 kW


TČ vzduch-voda

Tepelné čerpadlá TS AW / AW EVI / AWT / TAW sú SPLIT zariadenia, pričom strojová časť je inštalovaná vo vnútri budovy a k nej prislúchajúca vonkajšia jednotka je inštalovaná volne vonku.

Odoberanie tepla je zabezpečené lamelovým výmenníkom (výparníkom) z okolitého vzduchu. Tepelné čerpadlá TS AW / AW EVI / AWT / TAW pracujú pri teplotách nižších ako -7°C v monoenergetickej bivalentnej prevádzke a pri teplotách nižšich ako -20°C v paralelnej bivalentnej prevádzke. Môžu byt kedykolvek kombinované s dalším vykurovacím zariadením.

Zabudované komponenty zodpovedajú najvyšším kvalitatívnym požiadavkám na dané využitie a sú navrhované na vzájomné optimálne vyladenie. Použíté materiály spĺňajú požiadavky na dlhodobú, stabilnú a spoľahlivú prevádzku.

V ponuke sú aj tepelné čerpadlá typu vzduch-voda osadené Scroll kompresormi firmy Copeland ZH KVE s technológiou EVI, čím je možné stabilne a dlhodobo dosiahnuť výstupné teploty až do 65°C.

Dostupné výkony: 4 - 47 kW

TČ voda-voda

Tepelné čerpadlá TS WW, TWW a DBW DuoBlock typu voda–voda sa používajú na vykurovanie rodinných domov ako aj menších priemyselných budov prípadne hotelových prevádzok. Zabezpečujú tiež automatické riadenie prípravy teplej vody.

Pri prevádzke odoberajú tepelnú energiu spodnej vode alebo za určitých podmienok aj povrchovej a procesnej vode, ktorá je čerpadlom, najčastejšie ponorným, privádzaná cez tepelný výmenník, v ktorom je táto voda ochladzovaná. Prevádzka systému je možná monovalentná s prípadným záložným zdrojom energie.

Zabudované komponenty zodpovedajú najvyšším kvalitatívnym požiadavkám na dané využitie a sú navrhované na vzájomné optimálne zladenie. Použíté materiály spĺňajú požiadavky na dlhodobú, stabilnú a spoľahlivú prevádzku.

Riadenie a kontrola vykurovacieho systému je vykonávaná plnoautomatickým ekvitermickým regulátorom, ktorý je štandardne zabudovaný v zariadení.

Dostupné výkony: 6 - 114 kW


Editovat Galerii produktů