Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.

thermosolar.sk
logo THERMO/SOLAR Žiar

THERMO/SOLAR Žiar - sluneční kolektory


TS 300

Výrobca: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Základná charakteristika: Plochý kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Použité komponenty a technológie zaručujú životnosť minimálne 30 rokov.
Konštrukcia skrine kolektora: kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, bezpečnostné solárne sklo hrúbky 4mm, zasklievací rám z hliníkových profilov.
Konštrukcia absorbéra kolektora: absobčný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou mechanicky spojený s meandrom z medenej rúrky (patentovo chránená technológia).
Rozmery: 2009 x 1040 x 75 mm
Absorpčná plocha: 1,78 m2
Selektívna konverzná vrstva: ALOx (výrobca THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.)
Slnečná absorbivita: 95 %
Tepelná emisivita: 13 %
Certifikáty: Solar Keymark, Certifikát výrobku (CZ), Certifikát o minimálnom ročnom energetickom zisku kolektora (SK) a ďalšie certifikáty pre dotačné programy v ČR, SR a iných krajinách.
Záruka výrobcu: 12 rokov
wwwTS 330/M

Výrobca: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Základná charakteristika: Plochý kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa v horizontálnej polohe. Použité komponenty a technológie zaručujú životnosť minimálne 30 rokov.
Konštrukcia skrine kolektora: kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, bezpečnostné solárne sklo hrúbky 4mm, zasklievací rám z hliníkových profilov.
Konštrukcia absorbéra kolektora: absobčný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou mechanicky spojený s registrom z medených rúrok (patentovo chránená technológia).
Rozmery: 1040 x 2009 x 75 mm
Absorpčná plocha: 1,78 m2
Selektívna konverzná vrstva: ALOx (výrobca THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.)
Slnečná absorbivita: 95 %
Tepelná emisivita: 13 %
Certifikáty: Solar Keymark, Certifikát výrobku (CZ), Certifikát o minimálnom ročnom energetickom zisku kolektora (SK) a ďalšie certifikáty pre dotačné programy v ČR, SR a iných krajinách.
Záruka výrobcu: 12 rokov
wwwTS 400

Výrobca: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Základná charakteristika: Plochý vákuový kolektor, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Inštaluje sa vo vertikálnej polohe. Použité komponenty a technológie zaručujú životnosť minimálne 30 rokov.
Konštrukcia skrine kolektora: kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, bezpečnostné solárne sklo hrúbky 4mm, zasklievací rám z hliníkových profilov.
Konštrukcia absorbéra kolektora: absobčný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou mechanicky spojený s meandrom z medenej rúrky (patentovo chránená technológia).
Rozmery: 2009 x 1040 x 75 mm
Absorpčná plocha: 1,70 m2
Selektívna konverzná vrstva: ALOx (výrobca THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.) alebo Eta plus (výrobca BlueTec) pre TS 400H
Slnečná absorbivita: 95 %
Tepelná emisivita: 13 % (ALOx) alebo 13 % (Eta plus)
Certifikáty: Solar Keymark, Certifikát výrobku (CZ), Certifikát o minimálnom ročnom energetickom zisku kolektora (SK) a ďalšie certifikáty pre dotačné programy v ČR, SR a iných krajinách.
Záruka výrobcu: 12 rokov
wwwTS 500

Výrobca: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Základná charakteristika: Vertikálny plochý kolektor so zväčšenou absorbčnou plochou, určený pre solárne systémy s obehovým čerpadlom. Použité komponenty a technológie zaručujú životnosť minimálne 30 rokov.
Konštrukcia skrine kolektora: kompaktná lisovaná skriňa z Al-Mg plechu, bezpečnostné solárne sklo hrúbky 4mm, zasklievací rám z hliníkových profilov.
Konštrukcia absorbéra kolektora: absobčný hliníkový plech so selektívnou konverznou vrstvou mechanicky spojený s meandrom z medenej rúrky (patentovo chránená technológia).
Rozmery: 2009 x 1290 x 74 mm
Absorpčná plocha: 2,26 m2
Selektívna konverzná vrstva: ALOx (výrobca THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.)
Slnečná absorbivita: 95 %
Tepelná emisivita: 13 %
Certifikáty: Solar Keymark, Certifikát výrobku (CZ), Certifikát o minimálnom ročnom energetickom zisku kolektora (SK) a ďalšie certifikáty pre dotačné programy v ČR, SR a iných krajinách.
Záruka výrobcu: 12 rokov
wwwTS 10

Výrobca: THERMO/SOLAR Žiar s.r.o.
Základná charakteristika: Solárny vákuový termický kolektor typu „Heat Pipe“ s obmedzovačom teploty na vákuových trubiciach je určený pre solárne systémy.
Inštaluje sa vo vertikálnej polohe so sklonom minimálne 15°. Kolektory sa spájajú paralelne, maximálne 10 kolektorov v jednom rade.
Vývody kolektora sú z Cu rúrky Ø22mm a spájajú sa šróbením zovieracím (22) s kovovými krúžkami.
Kolektory sa k stavbe inštalujú pomocou originálnych konštrukcií na rovnú alebo šikmú podložku.
Konštrukcia: Zberač kolektora z Al zliatiny, ktorej povrch je upravený anodickou oxidáciou. Vo vnútri zberača je medený výmenník, ktorý je izolovaný minerálnou vlnou. Tesniace prvky sú z EPDM.
Vákuové trubice v počte 10ks s medeným absorbérom, so selektívnou vrstvou typu TiNOx a s medenou rúrkou ukončenou kondenzérom.
Spodná lišta z Al zliatiny s plastovými úchytkami na vákuové trubice v počte 10ks.
Rozmery: 880 x 2210 mm
Absorpčná plocha: 0,915 m2
Selektívna konverzná vrstva: TiNOx
Min. sklon kolektora: 15 °
Izolácia: vákuum
Optická účinnosť: 77 %
Certifikáty: Solar Keymark, Certifikát výrobku (CZ) a ďalšie certifikáty pre dotačné programy v ČR, SR a iných krajinách.
www


Editovat prezentaci výrobků