Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

REFLEX CZ, s. r. o.

www.reflexcz.cz
logo Reflex

Reflex - solární systémy, expanzní systémy, zásobníky TVExpanzní systémy

Komplexní program Reflexu:

Od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. A typické pro Reflex: kvalita je vždy na prvním místě!

Membránové tlakové expanzní nádoby - klasika pro vaše topné a solární soustavy a soustavy chladicí vody

Tlaková expanzní nádoba pracuje na principu udržování statického tlaku pomocí „polštáře“ plynu. Plynový a vodní prostor jsou od sebe odděleny membránou. Expanzní nádoba Reflex má kvalitní konstrukci, je spolehlivá při provozu a je funkční bez potřeby další energie. Důmyslným doplňkem pro automatizaci provozu soustavy jsou doplňovací, odplyňovací a změkčovací zařízení Magcontrol, Fillcontrol, Fillsoft a Servitec.
Všechny expanzní nádoby Reflex mají kvalitní nátěr, standardní barvy jsou šedá, modrá, zelená nebo bílá.

 • Expanzní nádoby Reflex F - ploché, vhodné pro každý kotel
 • Expanzní nádoby Reflex NG a N - tlakové expanzní nádoby pro topné a chladicí soustavy, zalisovaná, nevyměnitelná membrána
 • Expanzní nádoby Reflex EN - tlakové expanzní nádoby pro topné a chladicí soustavy, zalisovaná, nevyměnitelná membrána
 • Expanzní nádoby Reflex G - tlakové expanzní nádoby pro topné a chladicí soustavy, vyměnitelná membrána ve formě vaku
 • Expanzní nádoby Reflex S - tlakové expanzní nádoby pro solární soustavy pouľitelné i pro topné a chladicí soustavy, zalisovaná, nevyměnitelná membrána

Expanzní automaty

 • Kompresorové expanzní automaty Reflexomat Silent Compact - pro menší soustavy
 • Kompresorové expanzní automaty Reflexomat - vhodné pro řešení i složitých tlakových poměrů
 • Čerpadlové expanzní automaty Variomat - komplexní program pro udržování tlaku, automatické doplňování a odplyňování pro soustavy do 8 MW
 • Čerpadlové expanzní automaty Variomat Giga - modulární výrobní program pro soustavy do 30 MW
 • Individuální speciální program

Tlakové expanzní nádoby s membránou refix
pro soustavy pitné vody, tlakové stanice, soustavy ohřevu vody

 • Expanzní nádoby Refix DD + průtočná armatura Flowjet určené pro pitnou vodu
 • Expanzní nádoby Refix DT - včetně připojení zaručujícího průtočnost určené pro pitnou vodu
 • Expanzní nádoby Refix DE - nabízí úsporné řešení
 • Expanzní nádoby Refix DE junior, HW s dokonalou ochranou před korozíDoplňovací a odplyňovací systémy

Zařízení pro automatické doplňování a odstraňování rozpuštěného plynu ze soustavy

V rozsáhlém programu Reflexu najdete vedle tlakových expanzních nádob i zařízení pro odvzdušňování, odplyňování, doplňování a změkčování. I malé a střední soustavy s plným komfortem!

 • Doplňovací automaty Control - systémy s nimiž bude expanzní zařízení fungovat optimálně
  Control-P: doplňovací zařízení s čerpadlem pro zdroj doplňování s nízkým tlakem
  Control-P/Glykol: doplňovací zařízení s čerpadlem pro soustavy s nemrznoucí směsí
  Magcontrol: spolehlivé a osvědčené automatické doplňování
  Fillcontrol: automatické doplňovací zařízení s oddělovacím členem pro rodinné domy a menší soustavy
  FillSoft: pro první plnění topné soustavy a doplňování změkčenou vodou

 • Doplňovací a odplyňovací systémy Servitec

  Servitec - odplyňování při nástřiku do podtlaku = účinná ochrana vašeho zařízení. Speciálně konstruovaná podtlaková nastřikovací trubka umožní to, že Servitec odstraní plyny z vody téměř beze zbytku - jedná se o rozpuštěné plyny, které jsou v čerstvé povrchové vodě kterou se plní soustava, nebo se do oběhové vody dostávají difuzí a chemickými reakcemi, nebo při uvádění do provozu po opravách soustavy. Díky různým režimům pro trvalé a intervalové odplyňování je možné optimálně nastavit proces odplyňování při najíždění a normálních provozních podmínkách.

  Servitec mini - podtlakový odplyňovací a doplňovací automat určený pro malé soustavy s vodním objemem do 1 m3, střeží vaši topnou soustavu 24 hodin denně, v zimě i v létě, automaticky centrálně odvzdušňuje a kontrolovaně doplňuje při poklesu tlaku vlivem drobných úbytků vodyOdvzdušňovače, odlučovače vzduchu a kalu

Pro topné soustavy platí, že kde je vzduch, není voda a kde není voda, není teplo!

Aby teplonosné medium v oběhových soustavách naplněných kapalinou mohlo cirkulovat, je nutné odvést volný plyn ve formě bublin ze soustavy ven. To se provádí buď pomocí ručně obsluhovaných armatur, nebo lepším způsobem automaticky. U automatické varianty je důležitým požadavkem na příslušnou armaturu, aby pracovala trvale spolehlivě a především nevykazovala netěsnosti.

 • Automatické průmyslové odvzdušňovací ventily extop - pro odvádění velkého množství vzduchu
 • Odlučovače mikrobublin Exvoid - pro odloučení mikrobublinek z oběhové vody a jejich odvedení ze soustavy
 • Odlučovače nečistot a kalů Exdirt - pro odloučení pevných částeček unášených oběhovou vodou
 • Kombinované odlučovače mikrobublin a kalů Extwin - pro odloučení mikrobublinek a pevných částeček unášených oběhovou vodou
 • Příslušenství: Exferro - magnetická vložka, Exiso - tepelná izolace

Produkty SINUS

Představujeme novinku v našem sortimentu: kompaktní rozdělovače a hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků (HVDT) včetně příslušenství značky SINUS.

Malé rozdělovače
Kombinovaný rozdělovač-sběrač, skládající se ze čtyřhranného profilu s vedle sebe umístěnými komorami, které jsou rozděleny oddělovací stěnou ve tvaru sinusoidy z černého ocelového plechu S235. Těsnost každého jednotlivého rozdělovače SINUS je ve výrobě 100% prověřena. Rozdělovač je opatřen základním nátěrem.
Využijte předností SINUS kompaktních rozdělovačů i v soustavách s menším výkonem než 30 kW, vybavený buď hrdly s převlečnou maticí pro použití s odpovídajícími čerpadlovými sadami (1") nebo hrdly s vnějšími závity (R1") pro individuální montáž.

Hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků (HVDT)
Těleso HVDT sestává ze svislé komory čtvercového průřezu z mat. S235 s přivařeným horním a dolním dnem, se 4 nátrubky pro připojení zdroje tepla a otopného systému. Návarky ½" pro odvzdušnění, vypouštění a pro teplotní čidlo. Tělesa THVDT jsou z výroby přezkoušena na těsnost a opatřena základním nátěrem.

Hydrofix: rozdělovač s integrovaným HVDT
Kombinovaný rozdělovač-sběrač s vedle sebe umístěnými komorami, které jsou rozděleny oddělovací stěnou ve tvaru sinusoidy, s přímo navařeným tělesem HVDT. Sestává ze čtyřhranných profilů z černého ocelového plechu S235 o tloušťce stěny 2,5 mm.Výměníky tepla

Reflex otevírá nové možnosti:

Klasický program Reflexu, zásobníkové ohřívače vody a solární kolektory, je optimálně doplněn o pájené nerezové deskové výměníky 'longtherm'. Jejich přednost: vedle osvědčených řešení můžeme nabídnout zcela nové možnosti – např. průtočný ohřev vody, nebo ohřev vody a její následnou akumulaci v zásobníku.

 • Malé a praktické výměníky rhc 15 a rhc 40
 • Všestranně využitelné výměníky rhc 60, rhc 85 a rlc 85
 • Výměníky pro vysoké výkony rhc 150, rhc 200, rhc 300Solární systémy

"Solární teplo do každé rodiny!"

Tepelná solární technika je dnes nedílnou součástí domovní techniky. Solární zařízení firmy Reflex mohou být použita nejen k ohřevu teplé vody ale i pro podporu vytápění. Správně navržené zařízení může pokrýt 50 až 60% spotřeby energie na ohřev teplé vody. Ale i kombinace využití solární energie pro ohřev teplé vody a podporu topení se díky lepší tepelné izolaci staveb stává stále žádanější. Naše podklady podávají podrobné informace o jednotlivých částech solárního systému a pomohou Vám při jeho sestavování.

Firma Reflex dodává veškeré potřebné komponenty pro realizaci solárních systémů. Z našich komponent sestavíte jak jednoduché a levné solární systémy, tak i komplexní a vysoce automatické sestavy.

Příslušenství a akumulační zásobníky

Užitečné doplnění výrobního programu

Rozsáhlý program Reflexu pro řešení expanze, odplyňování a doplňování je citlivě doplněn praktickým programem, který nabízí příslušenství k těmto zařízením - zásobníkové ohřívače pro ohřev TUV a zásobníky na topné nebo chladicí médium.

Příslušenství

 • Oddělovací nádoba V
 • Odkalovací nádoba EB
 • Odvzdušňovací nádoba LA
 • Uvolňovací nádoba ET
 • Stěnový držák pro expanzní nádoby
 • Uzávěry se zajištěním
 • Měřič tlaku
 • Tlumič vodních rázů WD

Akumulační zásobníky

V zásobníku můžeme teplo akumulovat. Umožňuje efektivní provoz kotle na spalování dřeva a dovoluje využívat solární energie ještě v době, kdy slunce už zapadlo.

 • Akumulační zásobník PH
 • Akumulační zásobník PHF - s kontrolním otvorem
 • Akumulační zásobník PHW - s dodatkovou výhřevnou plochou
 • Nerezový akumulační zásobník resin CC - objem 150 až 550 litrů
 • Nerezový akumulační zásobník resin T - objem 800 až 5000 litrůZásobníkové ohřívače pro pitnou vodu

Naše požadavky na komfort bydlení neustále rostou. Současně se vyžaduje snižování spotřeby energií. Oba aspekty, požadavek komfortu a ochrany životního prostředí, je možné, díky zásobníkovým ohřívačům Reflex uspokojivě kombinovat.
Smaltované zásobníkové ohřívače Reflex slouží pro ohřev a akumulaci vody. Díky široké rozmanitosti typů a rozsáhlému programu příslušenství se otevírá velké množství aplikací v oblasti domácí techniky, ve veřejných budovách i v podnikání.

 • Zásobníkové ohřívače S/SF (SF 120 litrů, S (SF) 100, 150 - 1000 litrů)
 • Zásobníkové ohřívače US
 • Solární zásobníkové ohřívače SF–2 - s dodatkovou předávací plochou pro využití solární energie
 • Zásobníkový ohřívač WPS pro tepelné čerpadlo - se zvětšenou předávací plochou
 • Akumulační zásobníky LS (LS 300 – 500, LS 750 - 2000) - bez předávací plochy pro ohřev externím zdrojem
 • Nerezový zásobníkový ohřívač Resin S - s jednou předávací plochou
 • Solární nerezový zásobníkový ohřívač Resin S/2 - se dvěma předávacími plochami


Editovat prezentaci výrobků