Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

REFLEX CZ, s. r. o.

reflex-winkelmann.com
logo Reflex

Reflex - solární systémy, expanzní systémy, zásobníky TV

Expanzní nádoby a expanzní automaty

Tlakové expanzní nádoby pro soustavy vytápění a chlazení
Od malých soustav v rodinných domcích až po velké soustavy zásobování teplem. A typické pro Reflex: kvalita je vždy na prvním místě!
Membránové tlakové expanzní nádoby - klasika pro vaše topné a solární soustavy a soustavy chlazení.
Tlaková expanzní nádoba pracuje na principu udržování statického tlaku pomocí „polštáře“ plynu. Plynový a vodní prostor jsou od sebe odděleny membránou. Expanzní nádoba Reflex má kvalitní konstrukci, je spolehlivá při provozu a je funkční bez potřeby další energie. Všechny expanzní nádoby Reflex mají kvalitní nátěr, standardní barvy jsou šedá, modrá, zelená nebo bílá. Důmyslným doplňkem pro automatizaci provozu soustavy jsou doplňovací, odplyňovací a změkčovací zařízení Fillcontrol, Servitec a Fillsoft.

Tlakové expanzní nádoby s membránou refix pro soustavy pitné vody, tlakové stanice, soustavy ohřevu vody

 • Expanzní nádoby Refix DD + průtočná armatura Flowjet určené pro pitnou vodu
 • Expanzní nádoby Refix DT - včetně připojení zaručujícího průtočnost určené pro pitnou vodu
 • Expanzní nádoby Refix DE - nabízí úsporné řešení
 • Expanzní nádoby Refix DE junior, HW s dokonalou ochranou před korozí


Expanzní automaty

 • Kompresorové expanzní automaty Reflexomat Silent Compact - pro menší soustavy
 • Kompresorové expanzní automaty Reflexomat - vhodné řešení i pro složité tlakové poměry
 • Čerpadlové expanzní automaty Variomat - komplexní program pro udržování tlaku, automatické doplňování a odplyňování pro soustavy do 8 MW
 • Čerpadlové expanzní automaty Variomat Giga - modulární výrobní program pro soustavy do 30 MW
 • Individuální speciální program
www


Doplňovací a odplyňovací automaty

Zařízení pro automatické doplňování a odstraňování rozpuštěného plynu ze soustavy
V rozsáhlém programu Reflexu najdete vedle tlakových expanzních nádob i zařízení pro odvzdušňování, odplyňování, doplňování a změkčování. I malé a střední soustavy s plným komfortem!

Doplňování a úprava vody

 • Doplňovací automaty Fillcontrol - systémy s nimiž bude expanzní zařízení fungovat optimálně
 • Fillcontrol auto Compact - doplňovací zařízení s čerpadlem pro zdroj doplňování s nízkým tlakem
 • Fillcontrol auto - doplňovací zařízení s čerpadlem pro soustavy s nemrznoucí směsí
 • Fillcontrol plus - spolehlivé a osvědčené automatické doplňování
 • Fillcontrol plus compact - automatické doplňovací zařízení s oddělovacím členem pro rodinné domy a menší soustavy
 • FillSoft: pro první plnění topné soustavy a doplňování upravenou vodou

Doplňovací a odplyňovací automaty Servitec
Servitec - odplyňování při nástřiku do podtlaku = účinná ochrana vaší soustavy. Speciálně konstruovaná podtlaková nastřikovací trubka umožní to, že Servitec odstraní plyny ze soustavy téměř beze zbytku - jedná se o rozpuštěné plyny, které se do soustavy dostávají při jejím plnění nebo difuzí a chemickými reakcemi nebo při uvádění do provozu po opravách soustavy. Díky různým režimům pro trvalé a intervalové odplyňování je možné optimálně nastavit proces odplyňování při uvádění do provozu a normálních provozních podmínkách.
Servitec mini - podtlakový odplyňovací automat určený pro malé soustavy s objemem do 1 m3. Střeží vaši topnou soustavu 24 hodin denně, v zimě i v létě.

Odvzdušňovače, odlučovače vzduchu a kalu
Pro topné soustavy platí, že kde je vzduch, není voda a kde není voda, není teplo!
Aby teplonosné medium v oběhových soustavách naplněných kapalinou mohlo cirkulovat, je nutné odvést volný plyn ve formě bublin ze soustavy ven. To se provádí buď pomocí ručně obsluhovaných armatur, nebo lepším způsobem automaticky. U automatické varianty je důležitým požadavkem na příslušnou armaturu, aby pracovala trvale spolehlivě a především nevykazovala netěsnosti.

 • Automatické průmyslové odvzdušňovací ventily extop - pro odvádění velkého množství vzduchu
 • Odlučovače mikrobublin Exvoid - pro odloučení mikrobublinek z oběhové vody a jejich odvedení ze soustavy
 • Odlučovače nečistot a kalů Exdirt - pro odloučení pevných částeček unášených oběhovou vodou
 • Kombinované odlučovače mikrobublin a kalů Extwin - pro odloučení mikrobublinek a pevných částeček unášených oběhovou vodou
 • Příslušenství: Exferro - magnetická vložka, Exiso - tepelná izolace
www


Rozdělovače a HVDT SINUS

Kompaktní rozdělovače a hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků (HVDT) včetně příslušenství značky SINUS.

Malé rozdělovače
Kombinovaný rozdělovač-sběrač, skládající se ze čtyřhranného profilu s vedle sebe umístěnými komorami, které jsou rozděleny oddělovací stěnou ve tvaru sinusoidy z černého ocelového plechu S235. Těsnost každého jednotlivého rozdělovače SINUS je ve výrobě 100% prověřena. Rozdělovač je opatřen základním nátěrem.
Využijte předností SINUS kompaktních rozdělovačů i v soustavách s menším výkonem než 30 kW, vybavený buď hrdly s převlečnou maticí pro použití s odpovídajícími čerpadlovými sadami (1") nebo hrdly s vnějšími závity (R1") pro individuální montáž.

Hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků (HVDT)
Těleso HVDT sestává ze svislé komory čtvercového průřezu z mat. S235 s přivařeným horním a dolním dnem, se 4 nátrubky pro připojení zdroje tepla a otopného systému. Návarky ½" pro odvzdušnění, vypouštění a pro teplotní čidlo. Tělesa HVDT jsou z výroby přezkoušena na těsnost a opatřena základním nátěrem.

Hydrofix: rozdělovač s integrovaným HVDT
Kombinovaný rozdělovač-sběrač s vedle sebe umístěnými komorami, které jsou rozděleny oddělovací stěnou ve tvaru sinusoidy, s přímo navařeným tělesem HVDT. Sestává ze čtyřhranných profilů z černého ocelového plechu S235 o tloušťce stěny 2,5 mm.

www


Výměníky tepla

Klasický program Reflexu, zásobníkové ohřívače vody a solární kolektory, je optimálně doplněn o pájené nerezové deskové výměníky „longtherm“. Jejich přednost: vedle osvědčených řešení můžeme nabídnout zcela nové možnosti - např. průtočný ohřev vody, nebo ohřev vody a její následnou akumulaci v zásobníku.

 • Malé a praktické pájené výměníky Longtherm RH
 • Všestranně využitelné pájené výměníky Longtherm RM
 • Skládané výměníky pro vysoké výkony Longtherm RG
www


Zásobníkové ohřívače vody a akumulační zásobníky

Rozsáhlý program Reflexu pro řešení expanze, odplyňování a doplňování je citlivě doplněn praktickým programem, který nabízí příslušenství k těmto zařízením - zásobníkové ohřívače pro ohřev TUV a akumulační zásobníky na topné nebo chladicí médium.

Naše požadavky na komfort bydlení neustále rostou. Současně se vyžaduje snižování spotřeby energií. Oba aspekty, požadavek komfortu a ochrany životního prostředí, je možné, díky zásobníkovým ohřívačům Reflex uspokojivě kombinovat.
Smaltované zásobníkové ohřívače Reflex slouží pro ohřev a akumulaci teplé vody. Díky široké rozmanitosti typů a rozsáhlému programu příslušenství se otevírá velké množství aplikací v oblasti domácí techniky, ve veřejných budovách i v komerční sféře.

 • Zásobníkové ohřívače AB/AF (100 - 3000 litrů)
 • Zásobníkové ohřívače US
 • Solární zásobníkové ohřívače AF/2 - s dodatkovou předávací plochou pro využití solární energie
 • Zásobníkový ohřívač AH pro tepelné čerpadlo - se zvětšenou předávací plochou
 • Akumulační zásobníky AL - bez předávací plochy pro ohřev externím zdrojem
 • Nerezový zásobníkový ohřívač Resin S - s jednou předávací plochou
 • Solární nerezový zásobníkový ohřívač Resin S/2 - se dvěma předávacími plochami

Akumulační zásobníky
V akumulačním zásobníku můžeme akumulovat teplo. Umožňuje efektivní provoz kotle na spalování dřeva a dovoluje využívat solární energie ještě v době, kdy slunce už zapadlo.

 • Akumulační zásobník H/HF
 • Akumulační zásobník HF/R - s kontrolním otvorem
 • Akumulační zásobník HF/1 - s dodatkovou výhřevnou plochou
 • Nerezový akumulační zásobník resin
www


Solární systémy

Tepelná solární technika je dnes nedílnou součástí domovní techniky. Solární zařízení firmy Reflex mohou být použita nejen k ohřevu teplé vody ale i pro podporu vytápění. Správně navržené zařízení může pokrýt 50 až 60% spotřeby energie na ohřev teplé vody. Ale i kombinace využití solární energie pro ohřev teplé vody a podporu topení se díky lepší tepelné izolaci staveb stává stále žádanější. Naše podklady podávají podrobné informace o jednotlivých částech solárního systému a pomohou Vám při jeho sestavování.

Firma Reflex dodává veškeré potřebné komponenty pro realizaci solárních systémů. Z našich komponent sestavíte jak jednoduché a levné solární systémy, tak i komplexní a vysoce automatické sestavy.Editovat prezentaci výrobků