Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Pipelife Czech s.r.o.

www.pipelife.cz
logo Pipelife Czech

Pipelife Czech - plastové potrubní systémy

Potrubí pro gravitační kanalizaci - pro běžné použití


KG systémy z PVC - SN4 (běžné zatížení) a SN8 (střední zatížení)

Společnost Pipelife Czech s.r.o. je výrobcem a prodejcem plastových potrubních systémů a zároveň i prodejcem systémů pro inženýrské sítě z produkce ostatních závodů Pipelife.

Kanalizační systémy

 • široký sortiment kanalizačních systémů z PVC nebo PP pro běžná zatížení, plnostěnných i se strukturovanou stěnou, v kruhových tuhostech SN4 až SN10
 • kanalizační systémy pro vysoká zatížení s kruhovou tuhostí až SN 16
 • Pragma+ID vysoké kruhové tuhosti,
 • hi-tech potrubí Quantum a PP Master s extrémní zátěžovou odolností a dlouhou životností
 • systém velkoprůměrových trub PRAGNUM
 • revizní i vstupní kanalizační šachty DN 200 - 315 - 400 - 630 - 800 a DN 1000

Prvotřídní kvalita výrobků i poskytovaných služeb je oceněna a zákazníkovi garantována dvěma certifikáty. Certifikátem řízení jakosti ČSN EN ISO 9 001: 2 000 a certifikací environmentálního managementu dle ISO 14 001.

Společnost Pipelife Czech s. r. o. nabízí díky tuzemské výrobě a velkým skladovým zásobám možnost okamžitých dodávek zboží vysoké kvality. Nabízí rovněž odborné poradenství, technickou podporu a možnost školení projekčního, instalačního i obchodního personálu.

Materiál: PVC

Popis: Hladké potrubí se strukturovanou stěnou, s hladkým vnějším i vnitřním povrchem dle ČSN EN 13 476 - 2, střední vrstva s tuhou PVC pěnou (tzv. koex). Barva vně i uvnitř červenohnědá.
Integrované hrdlo, v něm je vložen jazýčkový těsnicí kroužek z elastomeru.

Kruhová tuhost dle ČSN EN ISO 9969: 4 kN/m2, 8 kN/m2
Dimenze: SN 4: DN 100 - DN 500, SN 8: DN 150 - DN 500
Délky trub: SN 4: 0,5 - 5 m, SN 8: 1 - 6 m

Použití: nejlevnější hladké potrubí pro beztlakovou dopravu splaškových vod (systém s volnou hladinou). Pro uložení v zemi, bez nutnosti potrubí obetonovat, certifikovaný způsob použití „UD“. Potrubí je vhodné i pro vzduchotechnické účely (vzduch o nízkém tlaku), nelze je však použít pro výbušné směsi (možnost elektrostatického nabití).

wwwPlnostěnný PVC KG systém SN 8

Materiál: PVC

Popis: Hladké potrubí s kompaktní plnou stěnou, s hladkým vnějším i vnitřním povrchem dle ČSN EN 1401. Neobsahuje pěnovou strukturu. Barva vně i uvnitř červenohnědá.
Integrované hrdlo, v něm je vložen jazýčkový těsnicí kroužek z elastomeru.

Kruhová tuhost dle ČSN EN ISO 9969: 8 kN/m2

Dimenze: DN 150 - DN 500

Délky trub: 1 - 6 m

Použití: k beztlakové dopravě splaškových vod (systém s volnou hladinou). Počítá se s převážným použitím v zemi, bez nutnosti potrubí obetonovat. Potrubí je vhodné i pro vzduchotechnické účely (vzduch o nízkém tlaku), nelze je však použít pro výbušné směsi vzduchu (možnost elektrostatického nabití).

wwwPRAGMA+ID z PP - SN 1O pro středně náročné stavby

Materiál: polypropylén (PP)

Popis: Kanalizační potrubí včetně tvarovek, certifikované podle ČSN EN 13476 a DIN 16 961, rozměrová charakteristika DN/ID. Konstrukce: strukturovaná stěna - vnitřní stěna hladká, světle šedá, vnější stěna hnědá, vlnitá s robustním dutým žebrem).
Integrované hrdlo vysoké tuhosti, symetrický pryžový těsnicí kroužek s podpůrnými břity je vložen v poslední drážce dříku.
Kruhová tuhost dle ČSN EN ISO 9969 (2016): 10 kN/m2 (vyšší SN viz Vysokopevnostní systémy)

Dimenze: DN 150 až 1000 mm

Délky trub: 6 m

Polypropylénové trubky mají ve srovnání s běžnými PVC trubkami vyšší pružnost a teplotní odolnost (horké splašky, při pokládce nevadí teploty pod bodem mrazu), a vyšší chemickou odolnost.

Systému PRAGMA bylo Ministerstvem životního prostředí České Republiky uděleno právo k užívání ekoznačky "Ekologicky šetrný výrobek".

Použití: gravitační kanalizace, těsnost hrdel i při normou dovolených deformacích do minimálně 5 m vodního sloupce.

www

Vysokopevnostní potrubí pro gravitační kanalizaci


Quantum SN 12, SN 16 (kanalizace pro náročné až velmi náročné zátěžové podmínky)

Materiál: PVC

Popis: Plnostěnné třívrstvé kanalizační potrubí bez pěnové struktury dle ČSN EN 1401-1 a STO-AO 224 - 719/2015. Hladká vnější i vnitřní stěna, barva vně červenohnědá, střední vrstva šedočerná, vnitřní vrstva světlá. Od DN 500 je potrubí šedé, podle ČSN EN 13 476. Tvarovky Quantum jsou jednovrstvé, v zesílené řadě SDR 34.
Integrované hrdlo, dokonalý těsnicí systém - elastomerový dvoubřitý kroužek s výztuží.
Vnitřní popis trubek umožňuje identifikaci případné záměny.
Stěna trubky vysoce odolná proti vtlačení kamene a proti otěru.
Potrubí je vhodné pro pokládku při teplotě minus 10 °C (značeno sněhovou vločkou).

Kruhová tuhost dle ČSN EN ISO 9969: 12 nebo 16 kN/m2

Dimenze: DN 150 - DN 800

Délky trub: 1, 3, 6 m, od DN 500 6 m

Použití: Vlastnostmi i cenově optimální plnostěnné trubky pro gravitační kanalizaci.
Účinná modifikace a vysoká kvalita výrobní směsi zaručuje, že Quantum jako jediný trubní typ z PVC splňuje podmínky pokládky při minus 10°C (běžné PVC trubky není dovoleno pokládat pod 0°C!). Při pádové zkoušce (závaží 12,5 kg padá z výšky 2 m na 30 cm dlouhý vzorek trubky DN 300 při 0 °C) nedochází k poškození, ani povrchovému.

Trubky Quantum jsou vhodné i pro místa s obtížnou pokládkou, neboť díky vysoké kruhové tuhosti vykazují i v případě nekvalitního či nerovnoměrného hutnění minimální příčné deformace. Vysoká tuhost trubek, prokázaná zkouškou v ITC Zlín, minimalizuje podélný průhyb a tvorbu protispádů i v případě méně kvalitní přípravy podloží.
Vysoká povrchová tvrdost dovolí tolerovat obsypy o větší velikosti zrna. Certifikovaná odolnost proti prorůstání kořenů - nejvyšší známá hodnota - 4,8 baru po 100 letech, což je asi desetinásobek normou požadované hodnoty. Quantum je proto velmi výhodné i při vysoké hladině podzemní vody. Quantum vyhovuje při zkoušce čištění takovou vodou dle CEN/TR 14 920. Dovolená průtočná rychlost je 15 m/s.

wwwPP MASTER SN 10, SN 12 (vysoké nároky), SN 16 (nejnáročnější aplikace)

Materiál: polypropylén (PP)

Popis: Třívrstvé kanalizační potrubí včetně tvarovek z polypropylénu, dle ONR 20 513, s hladkou vnější i vnitřní stěnou, bez pěnové struktury. Vnější stěna trubky je hnědá, stabilizovaná proti působení UV záření, střední vrstva polymeru je šedočerná. Vnitřní stěna světle šedá, vysoce odolná otěru.
Tvarovky jednovrstvé, v zesílené řadě s vysokou kruhovou tuhostí.
Vnitřní popis trubek umožňuje identifikaci záměny za nekvalitní trubky.
Integrované hrdlo s vloženým těsnicím kroužkem, účinně jištěným proti vysunutí pomocí podpěrného kroužku. Prodloužená zaváděcí zóna hrdla zvyšuje jistotu spojů proti vysunutí i při pohybech zeminy.
Dovolená průtočná rychlost je 15 m/s.
Potrubí je vhodné i pro pokládku pod -10 °C (značeno sněhovou vločkou).

Kruhová tuhost dle ČSN EN ISO 9969: 10 kN/m2, 12 kN/m2, 16 kN/m2

Dimenze: SN 10: DN 100 až DN 500, SN 12: DN 150 až DN 500

Délky trub: 1, 3, 6 m

Použití: pro gravitační kanalizaci, včetně dopravy horkých splašků.

Systémy PP Master SN 10 i SN 12 byly vyvinuty jako přímá náhrada systémů kameninových. Mají výhodné vlastnosti připisované kamenině, netrpí ovšem jejími neduhy, jež snižují životnost a ekologickou jistotu kanalizačního řadu (zvláště křehkost a následné úniky splašků).
Trubky PP Master jsou vyráběny podle ONR 20 513. Tato norma byla vytvořena speciálně pro vícevrstvé trubky nejvyšší kvality; je proto přísnější než současné evropské potrubní normy, i když z nich důsledně vychází. Předepisuje m. j. širší okruh zkoušek a přísnější kvalitativní požadavky než ČSN EN 1852.

Vnější vrstva PP Master obsahuje stabilizátor, který snižuje vliv UV paprsků na polymer.
Střední vrstva je tvořena polypropylénem, který propůjčuje trubkám hodnotné mechanické vlastnosti, především pevnost a rázuvzdornost. Absorbuje mechanické rázy i za nízkých teplot (16 x pád závaží 12,5 kg ze 2 m na 30 cm dlouhý vzorek trubky DN 300 při minus 10 °C, bez jakéhokoliv poškození /ani povrchového/). Systém je proto vhodný i pro pokládku při teplotách pod minus 10°C, což vyjadřuje symbol sněžné vločky v označení trubky.
Vnitřní vrstva je ze speciálního druhu PP, který zaručuje nejvyšší možnou odolnost vůči otěru a perfektní chemickou odolnost. Světlý povrch usnadňuje kamerové prohlídky kanalizace; při nich je velmi dobře čitelný i vnitřní popis trubek, ztěžující úmyslnou záměnu za levnější typ trubky nebo nižší třídu SN.

Trubky PP Master jsou vhodné pro místa s obtížnou pokládkou, neboť vykazují i v případě nekvalitního či nerovnoměrného hutnění minimální příčné deformace. Vysoká tuhost trubek minimalizuje podélný průhyb a tvorbu protispádů při nedokonalé přípravě podloží nebo v místech s poklesy podloží. PP Master předčí trouby z kameniny nebo litiny absolutní těsností, vyšší odolností vůči abrazi splaveninami a odolností proti poškození i korozi.
Trubky jsou protokolárně testovány na těsnost spojů a prorůstání kořenů s extrapolací na 100 let (2,44 baru) a na odolnost při vysokotlakém čištění dle CEN/TR 14 920. Zaručují tím maximální ekologickou jistotu systému.

PP Master je nositelem ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek.

wwwPRAGMA+ID z PP - SN 12 a SN 16 (pro středně náročné až náročné stavby)

Materiál: polypropylén (PP)

Popis: Kanalizační potrubí včetně tvarovek, certifikované podle ČSN EN 13476 a DIN 16 961, rozměrová charakteristika DN/ID. Konstrukce: strukturovaná stěna - vnitřní stěna hladká, světle šedá, vnější stěna hnědá, vlnitá s robustním dutým žebrem).
Integrované hrdlo vysoké tuhosti, symetrický pryžový těsnicí kroužek s podpůrnými břity je vložen v poslední drážce dříku.

Kruhová tuhost dle ČSN EN ISO 9969 (2016): 12 resp. 16 kN/m2 (pro nižší nároky SN 10)

Dimenze: DN 150 až 1000 mm

Délky trub: 6 m

Polypropylénové trubky mají ve srovnání s běžnými PVC trubkami vyšší pružnost a teplotní odolnost (horké splašky, při pokládce nevadí teploty pod bodem mrazu), a vyšší chemickou odolnost.
Systému PRAGMA bylo uděleno právo k užívání ekoznačky "Ekologicky šetrný výrobek".

Použití: gravitační kanalizace, těsnost hrdel i při normou dovolených deformacích do minimálně 5 m vodního sloupce.

www

Kanalizační potrubí velkých průměrů


Kanalizační potrubí velkých průměrů

Popis: Trubky PRAGNUM se vyrábějí vytlačováním strukturované stěny trubky v podobě nekonečného plochého pásu podélně vyztuženého trubkou nebo jiným podélným profilem. Pás je dále za současného svařování spirálově ovíjen kolem montážního trnu volitelného průměru.

Lze tak vyrobit trubky s velkým průměrem, které pro velkou tloušťku stěny běžnými vytlačovacími metodami nelze vyrobit.

Trubky mají strukturovanou stěnu typu B dle ČSN EN 13 476-3 (obdoba DIN 16 961).
Vnitřní stěna je hladká, vnější strukturovaná, standardní délka bez hrdla je 6 m.

Kruhové tuhosti: SN 8, SN 10, SN 12 a SN 16

Dimenze: DN/ID 500 až DN/ ID 2200.

Standardní délka: 6 m Trubka je standardně opatřena hrdlem s integrovanou svařovací spirálou pro spojení elektrosvarem dle DVS 2207 (typ B).

www

Kanalizační šachty


Plastové revizní kanalizační šachty DN 200, ID 315, DN 400 a DN 630

Materiál: PVC nebo PP

Popis: Kanalizační vstupní šachty robustní stavebnicové konstrukce, s plovoucím poklopem (s teleskopem nebo roznášecím prstencem).
Těsněny jazýčkovým těsněním z elastomeru.
Nabídka standardních úhlů vtoků a výtoků, u DN 630 možnost výroby specialit na zakázku.

Dimenze: vtoky/výtoky DN 100 až 400, přímé nebo soutočné uspořádání, u DN 630 v různých kombinacích a úhlech

Použití: Pro revize kanalizačních řadů
Vhodné do vozovek i na rozhraní soukromého a veřejného pozemku. Jsou moderní, ekologickou a levnou alternativou těžkých a objemných konstrukcí z betonu. Současná doba umožňuje rozsáhlé použití šachet o menším průměru, neboť čištění a kontrolu provádí technika a není nutný vstup osob do šachty. V nutných případech lze kombinovat na trase stoky šachty revizní se vstupními.

Revizní šachty 630 mm jsou moderní, velmi přesné a lehké výrobky, ulehčující transport i montáž. Byly testovány přetlakem i podtlakem více než 0,5 baru za různých teplot po dobu více než 1400 hodin, při výrobě den je kontrolována a atestem doložena těsnost každého kusu.

wwwVstupní kanalizační plastové šachty DN 800 a DN 1000

Materiál: Polypropylén (PP)

Popis: Kanalizační vstupní šachty robustní stavebnicové konstrukce, s poklopem na samonosném roznášecím prstenci. Výška skruží 0,5 m, možnost zkrácení o 10 nebo 20 cm. Dna jsou vybavena nekorodujícími plastovými stupadly. Kónus se vstupním otvorem 600 mm.
Komponenty jsou těsněny jazýčkovým těsněním z elastomeru.

Dimenze: vtoky DN 150 až 400, široká nabídka standardních úhlů vtoků a výtoků, možnost výroby specialit na zakázku.

Použití: Pro vstupy do kanalizačních řadů. Dnes již standardní, vysoce spolehlivá náhrada betonových šachet.

Vyvinuly pomocí počítačové simulace, ověřeny speciálními zkouškami. Nízká hmotnost, vysoká odolnost proti zatížení statickému, chemickému i abrazivnímu, dlouhodobá těsnost spoje. Byly testovány přetlakem i podtlakem více než 0,5 baru za různých teplot po dobu více než 1400 hodin. Zatížení poklopu se nepřenáší na konstrukci šachty, což zaručí dlouhodobou trvanlivost systému.

www

Drenážní systémy


PVC drenážní trubky flexibilní (drenáže pro běžné použití)

Materiál: polypropylén - random kopolymer (PP-R)

Popis: Kompaktní tlakové potrubí z polypropylénu, včetně tvarovek. Barva šedá. Bez proužku nebo s modrým (PN 16), případně červeným proužkem (PN 20)

Dodávané průměry potrubí: 16 - 110 mm
Tlakové řady: PN 10, PN 16, PN 20
Délky trub: tyče 3 a 4 m, do průměru 25 mm náviny 100 m

Použití: k dopravě pitné a užitkové vody studené i ohřáté, dále k dopravě stlačeného vzduchu a jiných plynů, které materiál nepoškozují.

wwwDrenážní šachty

Materiál: PVC

Popis: Vlnitá drenážní šachta umožňující kontrolu a čištění systému, jednoduše změnitelné provedení s lapačem nečistot a bez lapače.

Dimenze: DN 300, 3 vtoky DN 100

Délka: 750 mm, nástavce 500 - 1500 mm Výšku těchto šachet s profilovanou stěnou lze jednoduše přizpůsobit podmínkám na stavbě za pomoci prodloužení a spojovacích segmentů. Standardní připojovací rozměr drenážního potrubí je DN 100, na zvláštní přání lze dodat šachtová dna i pro jiný rozměr. Šachtu lze ukončit poklopem o vhodné nosnosti.

www

Drenáže pro vysoké a velmi vysoké nároky


PE drenážní trubky Agrosil 2500

Materiál: PE

Popis: Jsou to korugované trubky dle DIN 4262 tvar D (vnitřní stěna hladká, vnější profilovaná - s dutými vlnitými žebry, mají kruhový průtočný profil).

Kruhová tuhost: 4 kN/m2 u SN 4, resp. 8 kN/m2/SN 8.

Dimenze: dle použití/děrování jsou k dispozici v DN 100 až 355

Délka: 6 m bez spojky

Barva trub je černá, plocha průsaku je u všech dimenzí nejméně 50 cm2/m, šířka perforace 0,8 - 1,4 mm.
Spojují se pomocí spojek, fixaci zasunutých trubek zajišťuje prolis na hrdle spojky a všech dalších tvarovek. Trubky jsou lehké, tvarově stabilní.
Hrdlo je těsné proti vnikání písku, víceúčelové a neděrované trubky mají na jednom konci ve druhé drážce (vlně) vloženo pryžové těsnění.

Agrosil 2500 nabízí velký výběr tvarovek, včetně přechodu na KG.

wwwPP drenážní trubky Pragma Drain

Materiál: Polypropylén (PP)

Popis: Systém se vyrábí perforací kvalitního kanalizačního potrubí Pragma+ID v údolí mezi dutými vlnami/žebry. Získá se tak velmi lehké, relativně pružné a přitom velmi pevné potrubí.

Kruhová tuhost: větší než SN 8

Dimenze: 160 až 1000 mm

Délky: 6 m

Perforace: běžně 120 °, 220 ° nebo 360 °.Pragma Drain používá tvarovky systému Pragma+IDVysokopevnostní drenážní PVC trubky Q-Drain

Materiál: PVC

Popis: Základem vysokopevnostního drenážního systému Q-drain jsou špičkové třívrstvé plnostěnné trubky Quantum SN 12 nebo SN 16. Vhodná perforace trub dovoluje vyrobit nejdokonalejší drenážní systém na českém trhu.

Trubky opatřené naformovaným hrdlem mají světlou vnitřní vrstvu, výhodnou pro kamerové prohlídky, a vnější i vnitřní popis.

Kruhová tuhost: SN 12 nebo SN 16 (při běžných požadavcích na geometrii perforace).

Dimenze: DN 150 - DN 400

Délky: 6 m

Perforace: běžně 180°, 220° nebo 360°, podle specifikace zákazníka lze provést libovolnou perforaci (úhel, šířka, rozteč).

K dispozici je široká nabídka neperforovaných tvarovek SDR 34 o vysoké kruhové tuhosti, lze použít i tvarovky běžného kanálu.

Q-drain nabízí jednoduché spojování, výhodné stavební délky a plnou kompatibilitu s neděrovaným provedením PVC Quantum s vysokou kruhovou tuhostí, ale i jinými hladkými kanalizačními systémy DN/OD. Dále vysokou odolnost veškerým vlivům agresivních složek zeminy i drenážních vod a odolnost proti tvorbě inkrustací. Potrubí lze čistit vodou o tlaku cca 120 bar na trysce.

Stěna neobsahuje pěnové vylehčení, proto zaručuje životnost minimálně 120 roků. Skutečná doba funkčnosti (do zanesení profilu) závisí na vnějších parametrech, nelze ji proto blíže specifikovat.

www

Sanita, topení


PP-R - rozvody horké a studené vody

Materiál: polypropylén - random kopolymer (PP-R)

Popis: Kompaktní tlakové potrubí z polypropylénu, včetně tvarovek. Barva šedá. Bez proužku nebo s modrým (PN 16), případně červeným proužkem (PN 20)

Dodávané průměry potrubí: 16 - 110 mm

Tlakové řady: PN 10, PN 16, PN 20 (rozměrové řady S 5, S 3,2, S 2,5)

Délky trub: tyče 3 a 4 m

Použití: k dopravě pitné a užitkové vody studené i ohřáté a pro požární vodovody, k dopravě stlačeného vzduchu a jiných plynů, které materiál nepoškozují.

wwwUNIBETA - trubky pro rozvody horké a studené vody z PP-RCT

Materiál: polypropylén PP- RCT (PP se zvýšenou krystalinitou, má velmi dobré pevnostní parametry při zvýšené teplotě)

Popis: Kompaktní tlakové potrubí z PP-RCT, včetně tvarovek z PP-R. Barva šedá, s červeným proužkem (PN 20)

Dodávané průměry potrubí: 16 - 160 mm

Rozměrová řada: S 4 do F 125 mm, S 5 pro F 160 mm

Délky trub: tyče 3 a 4 m, průměr 20 mm také v návinech 100 m

Použití: k dopravě pitné a užitkové vody studené i ohřáté, k dopravě stlačeného vzduchu a jiných plynů, které materiál nepoškozují.

wwwVyztužené trubky pro rozvody horké a studené vody z PP-R GFR

Materiál: polypropylén PP- R, skelná vlákna

Popis: Třívrstvé tlakové potrubí z polypropylénu. Vnější a vnitřní vrstva PP-R, vnitřní z PP-R vyztuženého skelným vláknem. Tvarovky z PP-R. Barva šedá, se zeleným proužkem (PN 20)

Dodávané průměry potrubí: 20 - 125 mm

Rozměrové řady: S 2,5 (F 20 - 63) S 3,2 (F 75 - 125)

Délky trub: tyče 4 m

Použití: k dopravě pitné a užitkové vody studené i ohřáté, k dopravě stlačeného vzduchu a jiných plynů, které materiál nepoškozují.
Vrstva se skelným vláknem vytváří kyslíkovou bariéru a snižuje tepelnou roztažnost trubek asi na třetinu, zároveň trubku podélně vyztužuje, což dovoluje zvětšit rozteč podpěr nebo kotvení při nadzemní montáži.

wwwSTABI BETA - trubky pro rozvody horké a studené vody z PP-RCT

Materiál: polypropylén PP- RCT (má velmi dobré pevnostní parametry při zvýšené teplotě), hliník

Popis: Kompaktní tlakové potrubí z PP-RCT, opatřené hliníkovou fólií. Pro ochranu Al fólie je na ní nanesena slabá ochranná vrstva z PP-R (při svařování je nutno vrstvu Al a povlak nutno sloupnout). Systém používá standardní tvarovky z PP-R.

Dodávané průměry potrubí: 16 - 110 mm

Rozměrová řada: S 3,2

Dodávané délky: tyče 4 m

Hliníková vrstva vytváří na trubce kyslíkovou bariéru a snižuje tepelnou roztažnost na nejmenší hodnotu u PP potrubí. Zároveň zvyšuje tlakovou zatížitelnost trubky (provozní bezpečnost), minimalizuje vliv teploty na její tuhost a zvětšuje odolnost proti průrazu stěny. Pro STABI BETA se díky vysoké podélné tuhosti udává jednotná rozteč podpěr bez ohledu na využití.

Použití: k dopravě pitné a užitkové vody studené i ohřáté

wwwCARBO CRP - trubky pro rozvody horké a studené vody z PP-RCT

Materiál: polypropylén PP- RCT, karbonová výztuž

Popis: Špičkové tlakové potrubí na bázi polypropylénového polymeru nejvyšší výkonové třídy a vysokopevnostních karbonových vláken. Třívrstvá trubka má vnější a vnitřní kompaktní vrstvu z PP-RCT, střední vrstvu tvoří kompaund, vyztužený karbonovými vlákny. Tvarovky jsou standardní z PP-R. Barva trubky je šedá, s černým proužkem (PN 20)

Dodávané průměry potrubí: 20 - 125 mm

Rozměrové řady: S 3,2 do F 63 mm, S 4 pro F 75 - 125 mm

Délky trub: tyče 3 a 4 m

Použití: k dopravě pitné a užitkové vody studené i ohřáté

Výroba trubek využívá kosmické technologie nejvyšší úrovně, proto jsou hi-tech trubky CARBO CRP v současné době nejvyšším vývojovým stupněm tlakových trubek pro teplou a horkou vodu.

wwwRADOPRESS

Materiál: síťovaný polyetylén (PE-X) nebo polyetylén pro vysoké teploty (PE-RT), mezivrstva hliník

Popis: Pětivrstvé potrubí s hliníkovou střední vrstvou tl. 0,2 nebo 0,4 mm, odolávající tlaku a vysokým teplotám, hygienicky nezávadné, nepropouštějící kyslík, tvarově stabilní a s malou tepelnou roztažností

Tlaková skupina: 1,0 MPa/70°C

Dimenze: náviny 16 - 32 mm, tyče 16 - 63 mm, EVOH provedení pro podlahové vytápění 18 mm/400m

Délky trub: náviny 200 (50) m, tyče 4 m

Použití: Univerzální potrubní systém použitelný pro všechny oblasti rozvodů pitné a užitkové vody, spojuje se za studena, bez svařování

Výhody systému Pipelife RADOPRESS:

 • možnost použití jednoho systému pro všechny rozvody vody a topení v budově
 • rychlá a jednoduchá montáž za studena
 • trvale těsné spojení
 • maximální bezpečnost při provedení rozvodů
 • pružné a tvarově stabilní uložení
 • jednoduchá kontrola spoje průhledovým okénkem tvarovky
 • bez koroze
 • bez inkrustací
 • 100% těsnost proti difuzi kyslíku u všech typů používaných trubek
 • chemická odolnost
 • nepatrná délková roztažnost
 • vyšší odolnost proti průrazu stěny
 • profesionální lisovací nářadí
 • bohatý sortiment tvarovek
 • systém vhodný pro rekonstrukce a novostavby
 • více než 30-letá mezinárodní zkušenost
www

Vnitřní odpady


HT odpadní systémy

Materiál: polypropylén (PP)

Popis: Klasické odpadní potrubí z polypropylénu, barva šedá.
V integrovaném hrdle je vložen jazýčkový těsnicí kroužek z elastomeru.

Dimenze: vnější průměr 32 mm - 160 mm

Délky trub: 0,15 - 2 (5) m

Oblast použití: „B“, tj. v budovách.

Způsob použití: pro vnitřní kanalizaci s vysokou odolností horkým splaškům. Trubky a tvarovky systému HT jsou určeny k odvádění odpadních vod uvnitř domů a průmyslových staveb. Trubky nerezaví, nehnijí, jsou odolné elektrochemické korozi a díky hladkým stěnám mají minimální sklon k tvorbě usazenin. Předpokládaná životnost trubek je minimálně 50 let.

wwwMASTER 3

Materiál: polypropylén (PP)

Popis: Třívrstvé odpadní potrubí z polypropylénu s maximálním útlumem zvuku protékajících splašků /takzvané tiché potrubí/. Vnější vrstva trubky hnědá, střední vrstva je šedočerná a neobsahuje pěnu, vnitřní vrstva je šedobílá.
V integrovaném hrdle je vložen jazýčkový těsnicí kroužek z elastomeru.

Dimenze: vnější průměr 32 - 160 mm

Délky trub: 0,25 - 3 m

Kruhová tuhost min. 4 kN/ m2

Oblast použití: BD, tj. v budovách i v zemi pod budovami.

Způsob použití: pro vnitřní kanalizaci s vysokou odolností horkým splaškům, pro místa s vysokými nároky na tlumení hluku
Tlumicí účinek zajišťuje sendvičová stěna se zvětšenou tloušťkou, vyrobená ze speciálního materiálu s velkou rezonanční hmotností. Střední vrstva minerálně vyztuženého polypropylénu účinně napomáhá snižování zvukových efektů trubky. Protokolárně doloženo splnění požadavků na hladinu zvuku podle nejpřísnější III. třídy normy DIN 4109 T10(E), a to i v případě použití běžné kotvící techniky.
Při použití speciálního kotvení je dokladován velmi vysoký zvukově tlumicí efekt.

wwwPřivzdušňovací prvky pro domovní odpady

Přivzdušňovací hlavice

Materiál: polypropylén (PP), polystyrén

Popis: Přivzdušňovací ventil s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu. Izolační polystyrénový kryt je zároveň balením výrobku, horní díl slouží jako tepelná izolace

Dimenze: 32/40/50, 50/70/100 mm

Použití: pro vedlejší svodná odpadní potrubí

Montáž: v budovách, nejčastěji v půdním prostoru


Přivzdušňovací ventil ARIO

Unikátní novinka.

Plošný přivzdušňovací ventil s moderním designem, vhodný pro montáž v jakékoliv poloze a téměř kdekoliv - přímo v koupelně či v jiných prostorách, stejně tak jako na venkovní stěně budovy. Vyřeší problémy s odvětráním, bez nutnosti přístupu na střechu nebo půdu. Je dostupný ve více barvách a jeho pohledovou plochu je možno natírat, takže se přizpůsobí každému interiéru.

Připojovací rozměr: vhodný pro trubky o průměru 75 - 114 mm

Testovaná těsnost: 10 kPa

Průtok vzduchu: 14 l/s

www

Raineo - systém pro hospodaření s dešťovou vodou


Zemní vsakovací jednotky Stormbox

Materiál: polypropylén (PP)

Popis: Stavebnicový systém vsakovacích bloků s vysokou statickou zatížitelností. Boxy z nezničitelného nerecyklovaného polypropylénu, odolné korozi, čistitelné všemi směry.
Barva zelená, variabilní velikost připojovacích otvorů.

Rozměry boxu: (d x š x v) 120 x 60 x 30 cm, objemová účinnost 96%.

Celkový/účinný objem: 216/206 l (0,216/0,206 m3)

Připojovací rozměry: boční DN 100, 125, 150; shora DN 100, 125, 150, 200; adaptéry pro boční připojení DN 250 - DN 500

Nosnost boxu: krátkodobá 400 kN/m2, dlouhodobá 100 kN/m2

Použití: nejspolehlivější vsakovací element na evropském trhu, určen pro shromáždění a pomalé vsakování srážkových vod.
Systém se skládá ze vsakovacích bloků, spodní bloky se doplňují podkladovou deskou, vzájemně se spojují pomocí plastových klipů. Pro vsakování se používá po obalení geotextilií, pro zadržení vody k využití se obalí nepropustnou fólií.

www


Editovat prezentaci výrobků