Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla MACH, s.r.o.

www.tepelna-cerpadla-mach.cz
logo MACH

MACH - přehled sortimentu výrobků

Další sortiment: tepelná čerpadla pro TUV, bazény, pro byty. více informací najdete na firemních www stránkách

Chameleon

Energetická jednotka Chameleon je moderní tepelné čerpadlo nové generace s nadstandardní výbavou, minimálními požadavky na prostor, velmi tichým chodem a vysokým komfortem řízení. Splňuje náročné požadavky na vytápění, chlazení a ohřev užitkové vody. Standardně lze z energetické jednotky Chameleon řídit několik různých externích spotřebičů, ovládat solární systém, bazénovou filtraci nebo cirkulaci teplé užitkové vody. Do standardního vybavení také patří připojení tepelného čerpadla na internet (stačí pouze zapojit internetový kabel), připojení na nonstop dispečink výrobce a ovládáním přes uživatelsky příjemné webové rozhraní odkudkoliv na světě.

Elektronicky řízené vstřikování chladiva a kompresory Copeland řady ZH ve spojení s vyspělou inteligentní regulací, která zajišťuje požadovanou tepelnou pohodu při co nejnižší teplotě topné vody, výrazně zlepšují provozní topný faktor, a tím i celkovou ekonomiku provozu.

Unikátní patentovaný systém MACH VHM u tepelných čerpadel typu vzduch-voda šetří další Vaše peníze, když dochází k odtávání venkovního výparníku zbytkovým teplem z chladícího okruhu bez výpadku topného výkonu při odtávání.

Díky kompaktní konstrukci vnitřní i venkovní jednotky je instalace Chameleona velmi rychlá. Po připojení na dispečink je celý energetický systém na dálku odborníky vyladěn na optimální provoz.

Na přání zákazníka lze energetickou jednotku Chameleon doplnit o ovládání přes mobilní telefon.

Výkonové řady: 8,5 kW - 40 kW při A0/W50 (venkovní vzduch 0°C a teplota topné vody 50°C)

Typy tepelných čerpadel:

  • vzduch-voda (systém odtávání MACH VHM)
  • země-voda
  • voda-voda
další informace


MACH E

Tepelné čerpadlo MACH E je varianta vlajkové lodi společnosti s označením Chameleon přizpůsobená pro nižší nároky na regulaci, které svým uživatelům nabízí komfort vytápění, chlazení a ohřevu užitkové vody. Kompaktní provedení zajišťuje minimální prostorové nároky, jednoduchou a rychlou instalaci přímo na místě.

Tepelné čerpadlo MACH E je jednoduše připojitelné na internet i na nonstop dispečink výrobce. Uživatelé jej upřednostňují pro jeho intuitivní ovládání přes internet pomocí příjemného internetového rozhraní odkudkoliv na světě.

Při odtávání venkovního výparníku zbytkovým teplem z chladícího okruhu bez výpadku topného výkonu při odtávání šetří MACH E Vaše peníze unikátním patentovaným systémem VHM (u tepelných čerpadel typu vzduch-voda).

Tichý chod tepelného čerpadla zajišťuje důmyslná konstrukce vnitřního rámu s dvojitým uložením chladícího kompresoru a nízkoobrátkové ventilátory venkovního výparníku.


Výkonové řady: 8,5 kW - 40 kW

Typy tepelných čerpadel:

  • vzduch-voda (systém odtávání MACH VHM)
  • země-voda
  • voda-voda
další informace


MACH IN

MACH IN - Novinka roku 2008

Tepelné čerpadlo MACH IN je vnitřní tepelné čerpadlo typu vzduch-voda pro domy s podlahovou plochou do 250 m2. Jedná se o tepelné čerpadlo s nadstandardní výbavou, do které patří strojovna celé kotelny (expanzomat, 3 oběhová čerpadla,pojišťovací ventil, ekvitermní regulace, atd.), plynulé řízení topného výkonu dle tepelných požadavků domu čí možnost vytápění, chlazení a ohřevu užitkové vody. Kompaktní provedení zajišťuje minimální prostorové nároky, jednoduchou a rychlou instalaci přímo na místě.

Tepelné čerpadlo MACH IN je jednoduše připojitelné na internet i na nonstop dispečink výrobce. Uživatelé jej upřednostňují pro jeho intuitivní ovládání přes internet pomocí příjemného internetového rozhraní odkudkoliv na světě.

Tichý chod tepelného čerpadla zajišťuje důmyslná konstrukce vnitřního rámu s dvojitým uložením chladícího kompresoru a nízkoobrátkové ventilátory výparníku.

  • Výkon: 8,5 kW


Druhý výkonový stupeň

Druhý výkonový stupeň je kompaktní nástavba tepelných čerpadel MACH E a Chameleon, která nezvětšuje prostorové nároky, ale efektivním způsobem šetří Vaše peníze.

Tepelná čerpadla MACH s druhým výkonovým stupněm jsou vhodná zejména tam, kde je otopný systém tvořen kombinací podlahového vytápění, radiátorů, zemních fancoilů a ohřevu užitkové vody.

První výkonový stupeň tepelných čerpadel MACH pro podlahové vytápění s teplotními parametry 32/36°C až 45°C lze v libovolném poměru kombinovat s druhým výkonovým stupněm pro vysokoteplotní systémy (50/60°C až 65°C). Například 12 kW topného výkonu pro podlahové vytápění a 4 kW pro vysokoteplotní systém.

V akumulační nádrži tepelného čerpadla prvního výkonového stupně je umístěn výparník druhého výkonového stupně. Tepelné čerpadlo MACH s druhým výkonovým stupněm mimo topné období může ohřívat teplou užitkovou vodu bez použití hlavního tepelného čerpadla (vlastně dochází jen k přemístění tepla z místa přebytku do místa požadavku). Stačí zapnout oběhové čerpadlo otopného systému, které ohřeje akumulační nádrž na cca 25°C a přemístí teplo na vyšší teplotu pro ohřev teplé užitkové vody nebo bazénu. Přitom se odvede teplo z otopného systému - otopný systém částečně ochladí objekt.

Toto řešení umožní projektantům vytápění lépe navrhnout a optimalizovat otopný systém s přihlédnutím k ceně otopných těles a požadovanému topnému výkonu.Tepelná čerpadla pro ohřev užitkové vody pro bytové domy, hotely, nemocnice

Tepelné čerpadlo je určeno pro přípravu ohřevu užitkové vody (RWH) a podle jeho vybavení umožňuje využít několik zdrojů tepla. Jedním z nich je teplo akumulované v objektu.

Myšlenka využití akumulovaného tepla v bytových domech byla v roce 2005 registrována jako užitný vzor na Českém patentovém úřadě. Opírá se o skutečnost, že v bytových domech je během letního období a částečně i v obdobích přechodových, mimo topnou sezónu, nadbytek tepla. Nadbytečné teplo dodané do objektu slunečním zářením, lidmi a případně i vnitřními tepelnými zisky lze, po jeho transformaci tepelným čerpadlem na vyšší teplotní úroveň, využít na přípravu teplé vody (RWH). Médiem pro transport tepla z objektu je topná voda v místnostech - otopná tělesa (radiátory).

Otopná soustava více bytového objektu může být mimo topnou sezónu - po dobu asi 5 měsíců - zdrojem primárního tepla pro ohřev užitkové vody (RWH) tepelným čerpadlem a řadě odběratelů může toto řešení uspořit náklady spojené s ohřevem užitkové vody. Mimo období, kdy je tepelné čerpadlo v provozu, se teplá voda připravuje tradičním způsobem - odběrem tepla z domovní nebo blokové kotelny, případně ze sítě CZT.Tepelná čerpadla pro speciální aplikace v průmyslu (na míru)

Speciální aplikace jsou řešeny s velkým důrazem na bezpečnost a vysokou spolehlivost. Tepelná čerpadla jsou konstruována tak, aby naprosto splnila speciální požadavky pro daný účel. Aplikace vyššího rozsahu jsou řešeny jak samotnou výrobou a dodávkou tepelných čerpadel, tak dodávkou systému měření a regulace, včetně projektové dokumentace. Konkrétní technické řešení je vždy projektováno individuálně dle zadávacích podmínekEditovat prezentaci výrobků