Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

HELUZ IZOS s.r.o.

www.izos.cz
logo IZOS

IZOS - izolační skla

Připravené izolační sklo HELUZ IZOS k expedici - výrobek IZOS Energy+ pro vsazení do rámu okna
Výrobní závod HELUZ IZOS - výroba izolačních skelBroušené hrany u skel IZOS jsou standardem a díky opracování hran je méně náchylné k poškození při manipulaci a vsazování do rámů. Ploché sklo je díky opracovaným hranám mnohem odolnější na změny teplotSchéma izolačního trojskla HELUZ IZOSJak to funguje aneb na kterých parametrech záležíJak to funguje: Skla HELUZ IZOS pracují se solárními zisky

Chytrá zasklení HELUZ IZOS

Pod značkou IZOS najdete komplexní sortiment izolačního zasklení, které efektivně využívá solární energii. Toto chytré izolační zasklení reflektuje aktuální trend moderní architektury, který se zaměřuje na velké prosklené plochy budov. Přitom platí, že čím větší je zasklená plocha, tím větší důraz je nutné klást na specifické vlastnosti zasklení, které ovlivňují jak komfort uživatelů budovy, tak její celkovou energetickou bilanci. Z hlediska plochy tvoří rámy pouze přibližně 20 % okenních ploch, na zasklení tedy připadá minimálně 80 % plochy.

Komplexní sortiment izolačních skel IZOS umožňuje instalaci několika typů zasklení pro optimální využití jeho vlastností pro každé okno jiné zasklení. Záleží, na jakou světovou stranu je objekt orientován, a tak je možné využít jiný typ zasklení.

IZOS Triple je superizolační zasklení ideální pro severní strany domů, kde je prioritou maximální tepelná izolace. Pro ty, kteří hledají efektivní stínění, je vhodnou volbou zasklení IZOS Shadow s protislunečním pokovením, které efektivně redukuje přehřívání interiérů a snižuje tak náklady na klimatizaci.

Zasklení IZOS Energy+ je optimální volbou pro jižní, východní nebo západní strany budovy. Poskytuje nejvyšší propustnost sluneční energie, což v zimním období významně snižuje potřebu energie na vytápění. Za vhodných podmínek může dokonce zcela nahradit solární technologie. Vysoké solární zisky a perfektní tepelněizolační vlastností skel IZOS Energy+ zajistí snížení spotřeby energie na vytápění až o 25 %. Při vhodném návrhu plochy a orientace skel lze dokonce splnit energetické požadavky na nové budovy i bez instalace nákladných technologií pro získávání obnovitelných zdrojů technologie.

Současné stavebnictví je významně ovlivněno naplňováním legislativy související s energetickou náročností budov. Od roku 2022 došlo k jejímu výraznému zpřísnění reprezentovaném výrazným snížením hodnoty primární energie tak zvané referenční budovy podle tvaru obálky. Od letošního roku pak navíc dochází ke zpřesnění výpočtu při užití fotovoltaických systémů.

Dnes posuzujeme námi navrženou stavbu s tak zvanou budovou referenční splňující požadavky dané normou. Co to pro stavebníka znamená v praxi? Každý dům potřebuje určité množství energie na své vytápění. Její ekologický dopad zohledňuje faktor neobnovitelné primární energie, který neobnovitelné zdroje významně znevýhodňuje. Mohlo by se zdát, že bez využití obnovitelných zdrojů, jako je například tepelné čerpadlo nebo fotovoltaické systémy, se při návrhu neobejdeme. To je v mnoha případech pravda. Zároveň je ale nutné dodat, že se návrh domu stává daleko komplexnějším. Posuzování totiž úzce souvisí i se zmíněnou obálkou budovy, respektive s pasivními solárními zisky zasklením. Okna tedy představují velmi zajímavý aspekt návrhu, který může významně zlepšit celkovou energetickou bilanci budovy.

Sklo se navíc řadí mezi nejekologičtější materiály, jakožto druhotná surovina s velmi dobrou recyklovatelností a možností několikanásobného zpětného použití.

Pro okna referenční budovy platí, že musí splňovat požadavek solárního faktoru minimálně 0,5, tedy prostup tepelné energie minimálně 50 %, a hodnotu součinitele prostupu tepla celého okna Uw = 1,05 W/m²K. Navrhovat ale s takovými hodnotami není cesta, protože okna nabízejí dnes daleko lepší vlastnosti, takže velmi pozitivně vstupují do celkové energetické bilance budovy. Velmi dobrým příkladem je zasklení IZOS ENERGY+. Díky unikátnímu typu pokovení využívá tepelných zisků ze sluneční energie a tím pomáhá vyhřívat interiér. Trojsklo IZOS ENERGY+ nejlépe splňuje základní parametry, které od izolačních skel očekáváme - propouští světlo a teplo z exteriéru (solární faktor dosahuje hodnoty 64 %), a přitom si zachovává velmi nízkou hodnotu prostupu tepla zasklení Ug až 0,5 W/m²K. Je vhodné jak pro novostavby, tak pro rekonstrukce a přináší největší energetické úspory. Při určité ploše zasklení a vhodné orientaci domu se díky solárním ziskům dostáváme do významného energetického plusu, který dokáže potřebu použití zdrojů tepla z obnovitelných zdrojů významně snížit.

IZOS Energy+:

 • Nejvyšší solární faktor v porovnání s ostatními skly na trhu (až o 10 %), z toho plynoucí nejvyšší solární zisky v zimním období
 • Významné energetické úspory celé budovy
 • S velkou rezervou splňuje všechny požadavky evropské legislativy na energetickou náročnost budov
 • Barevně neutrální vzhled s velice nízkou světelnou reflexí

IZOS Shadow:

 • Nahrazuje stínicí techniku a snižuje náklady na klimatizaci
 • Zamezuje nepříjemnému přehřívání interiéru v létě
 • Nová generace multifunkčního nízkoemisního a protislunečního pokovení v neutrálním vzhledu je vhodná pro rezidenční objekty.
 • Díky velmi nízkému prostupu tepla zasklení výrazně snižuje tepelné ztráty v zimním období
www


Detail izolačního skla IZOS do dřevěného rámu (realizace Vorlíček okna)
Důležitá je správná orientace domu pro úsporu energií: Dům s HS portálem v šířce 5 m se zabudovanými izolačními trojskly HELUZ IZOS. Okna realizovala firma Vorlíček oknaDetail skleněného rohu: Dům s HS portálem v šířce 5 m se zabudovanými izolačními trojskly HELUZ IZOS. Okna realizovala firma Vorlíček oknaDetail skleněného rohu: Dům s HS portálem v šířce 5 m se zabudovanými izolačními trojskly HELUZ IZOS. Okna realizovala firma Vorlíček oknaDům do tvaru U s izolačním sklem IZOS Energy+: Současná architektura pracuje s velkými prosklenými plochami, realizace Vorlíček oknaDům do tvaru U s izolačním sklem IZOS Energy+: Současná architektura pracuje s velkými prosklenými plochami, realizace Vorlíček okna

IZOS Energy+

IZOS Energy+ je produktem reagujícím na rostoucí poptávku po energeticky efektivním zasklení s vysokou estetickou hodnotou. Zasklení, tvořené třemi skly a dvěma distančními rámečky, vyniká extrémně nízkou hodnotu prostupu tepla (Ug = 0,5 W/m²K), a naopak velmi vysokou hodnotou solárního faktoru g (62 %). Vysoká propustnost slunečního záření zajišťuje v zimním období vysoké solární zisky, které pomáhají s vytápěním a snižují spotřebu energie až o 25 %. Energy+ je ideálním zasklením pro jižní, východní a západní strany domů v pasivním i téměř nulovém energetickém standardu.

Vysoké solární zisky a perfektní tepelněizolační vlastnosti skel IZOS Energy+ zajistí snížení spotřeby energie na vytápění až o 25 %. Při vhodném návrhu plochy a orientace skel lze dokonce splnit energetické požadavky na nové budovy i bez instalace nákladných technologií pro získávání obnovitelných zdrojů technologie.

Sklo se navíc řadí mezi nejekologičtější materiály, jakožto druhotná surovina s velmi dobrou recyklovatelností a možností několikanásobného zpětného použití.

Sklo IZOS Energy+ dosahuje nejvyšší hodnoty solárního faktoru na trhu (62 %, g = 0,62) zajišťující až o 10 % více solárních zisků oproti standardním výrobkům. 

Efektivita skla souvisí s jeho orientací ke světovým stranám, sklo IZOS Energy+ se ideálně hodí na jižní, východní, případně západní fasády budov. Na severních stranách objektů ho perfektně doplní sklo IZOS Triple.

www


Akustická vlna a její útlum skrze sklo IZOS Acoustic
Řez izolačním sklem IZOS AcousticÚtlum hluku se skly IZOS Acoustic

IZOS Acoustic

Hluk nás obklopuje všude a podepisuje se na našem zdraví a psychické pohodě. Proč jím tedy trpět i doma? Akusticky izolační zasklení IZOS Acoustic představuje ideální řešení pro maximální klid a soukromí. Trojsklo se zvýšenou vzduchovou neprůzvučností vyniká schopností snížit hladinu hluku pronikajícího do interiéru až o 52 dB. Díky inovativní konfigurovatelnosti dokáže zasklení IZOS Acoustic eliminovat široké spektrum frekvencí rušivého hluku a splnit individuální požadavky i náročných zákazníků.

Zasklení IZOS Acoustic je vytvořeno kombinací skel s různou tloušťkou, díky čemuž jsou eliminovány i frekvence hluku způsobující vibraci skleněných tabulí. Vlastnosti akustického zasklení je dále možné zlepšit přidáním protihlukové fólie.

Maximální útlum: 52 dB

 

www


Výroba izolačních bezpečnostních skel IZOS Protect

IZOS Protect

Bezpečnostní třídy podle platných evropských harmonizovaných norem

Odolnost bezpečnostních vrstvených skel je klasifikována do několika tříd:

Odolnost proti poranění a nárazu dle normy ČSN EN 12600 - klasifikuje různé typy skel (dle výšky pádu zkušebního tělesa a charakteru lomu skla), která při rozbití skla nezraní člověka nebo zabrání propadnutí skrze sklo. Například bezpečnostní třídy 1B1 a 2B2 nám charakterizují rozpad bezpečnostních vrstvených skel při simulaci nárazu člověka do skla. Výsledné rozbití skla s bezpečnostní třídou 2B2 nesmí člověka poranit a s třídou 1B1 nesmí zapříčinit propadnutí člověka přes toto bezpečnostní vrstvené sklo. 

Odolnost proti v loupání dle ČSN EN 356 - jedná se o bezpečnostní zasklení odolné proti násilnému vniknutí resp. ručně vedenému útoku. Tato skla dělíme na osm tříd P1A až P5A představují prosklené části obytných domů nebo výlohy obchodů. Testy těchto bezpečnostních skel jsou založeny na padající ocelové koule o hmotnosti 4,1 kg z různých výšek, a pokud nedojde k rozbití výplně, považuje se zkouška za úspěšnou. Pro představu, třída P1A vydrží tři pády koule z výšky 1,5 m, třída P5A devět pádů z výšky 9 metrů. Nejvyšší bezpečnost skel je charakterizována třídami P6B-P8B reprezentují zasklení určené například pro banky, galerie nebo klenotnictví. Tato bezpečnostní skla se testují pomocí laboratorní sekyry. 

www


IZOS Design
IZOS DesignIZOS Design: digitálně potištěné sklo - dekor modelkaIZOS Design: digitálně potištěné sklo - geometrický dekorIZOS Design: tisk dekoru

IZOS Design

Představte si libovolný grafický design, který dodá vašemu projektu naprosto unikátní vzhled - s designovými skly IZOS Design se tento sen stává skutečností. Unikátní technologie digitálního tisku na sklo umožňuje prakticky neomezený design a barevnost v kvalitě až 4 K. Od jednoduchých vzorů až po celoplošný potisk dle oblíbené fotografie. To vše při zachování prostupu světla. Design skla můžete vybírat i z široké databáze Lookbook IZOS Design s garancí rychlejšího termínu dodání.

Díky sadě barev Jetver ULTRA si budete užívat živějších a sytějších barev, které dodají prostoru jedinečný a atraktivní vzhled. Technologie umožňuje tisk z interiérové i exteriérové strany skla, aniž by tím utrpěla kvalita barev vlivem nepříznivého počasí nebo působení UV záření. Pečlivý pomalý tisk a inovativní řada inkoustů zaručují designovému potisku velmi vysokou odolnost proti otěru, vlivu UV záření i povětrnosti.

Novinkou je možnost podsvětlení skla a zvýšit tak efekt samotného dekoru. Například podsvětlený dekor kamene Onyx přinese prostoru unikátní oživení.

Rozměr skla max 2400 x 4100 mm
Tloušťka skla 4-19 mm
Rozlišení tisku max 1440 DPI

www


Využití skla IZOS v koupelně
Ornamentní sklo IZOS Flutes

IZOS interiérové sklo

Objevte nečekané možnosti sortimentu designových skel IZOS INDOOR, které dodají vašemu interiéru nadčasovou eleganci a nádech luxusu. Řadu skel IZOS INDOOR tvoří jednoduchá skla Float upravená tvrzením, vrstvením nebo tepelným zpevněním. Jsou perfektně využitelná pro výrobu skleněných dveří, posuvných stěn, skleněných příček nebo zábradlí. V nabídce nechybí ani vysoce odolné sklo určené pro pochozí plochy jako skleněné schody nebo skleněné podlahy. Skla IZOS INDOOR splňují nejnáročnější požadavky na bezpečnost a kvalitu zpracování. Sortiment IZOS INDOOR skvěle doplňuje nabídka ornamentálních skel v tloušťkách 4-10 mm s jemnou strukturou nebo geometrickým vzorem či florálním motivem. Budou skvěle plnit funkci dělicí konstrukce nebo výplně dveří, kdy zajistí interiéru dostatek prosvětlení, ale zároveň uživatelům kýžené soukromí.

Možnosti využití:

 • Nábytek
 • Pochozí plochy
 • Příčky
 • Venkovní i vnitřní balkony
 • Skleníky
 • Zastávky
 • Přístřešky
www


Editovat prezentaci výrobků