Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

IVAR CS spol. s r.o.

www.ivarcs.cz
logo Ivar

Ivar - tepelná technika, armatury, rozvodné systémy, úprava vody

IVAR CS

IVARTRIO komplexní systém pro plošné vytápění / chlazení

Předmětem široké nabídky systému IVARTRIO jsou plošné systémy sálavého podlahového teplovodního vytápění s alternativní možností využití i pro chlazení. Dodávané jsou, jako ucelené systémy tvořené rozdělovacími a mísicími sestavami, potrubím ALPEX nebo PE-X, systémovými tepelně izolačními deskami a širokou nabídkou příslušenství. Samozřejmostí je nabídka regulace systému pro umocnění ekonomie provozu.

Novinkou v nabídce je sádrokartonový nebo ocelový systém sálavého stropního chlazení IVARCLIMA s alternativní možností využití i pro vytápění. Nespornou výhodou systému IVARCLIMA je rovnoměrné a ideální rozložení teploty v prostoru, které je docíleno principem přenosu chladu / tepla, a to sáláním, které se významnou měrou podílí i na ekonomii provozu. U systémů sálavého stropního chlazení teplý vzduch stoupá směrem vzhůru ke stropu, kde dochází k jeho ochlazení a následně k jeho poklesu směrem do prostoru až k podlaze.

Dlouhodobě v oblibě je vzhledem ke svým nesporným instalačním možnostem rozvod plynu ve vícevrstvém potrubí ALPEX-GAS. Umožňuje instalaci domovního plynovodu, jako hlavního přívodu v zemi od HUP až po místo připojení koncových zařízení skrytým vedením v konstrukci stěny nebo podlahy.

www


Topenářské a sanitární armatury

V široké nabídce obchodní společnosti IVAR CS, jako jednoho z největších dovozců topenářské a sanitární techniky naleznete systémy rozvodů z uhlíkové a nerezové oceli IVAR.PRESS FITTING SYSTEM, armatury pro připojení otopných těles, systémy sanitárních rozvodů s využitím rozdělovačů, kulové uzávěry a sanitární armatury, magnetické filtry pro odstranění magnetických a mechanických nečistot, regulační a bezpečnostní armatury, nerezové přírubové a mezipřírubové armatury. Samostatnou kapitolou výrobků jsou pak kotlové moduly PAW pro přípravu otopné vody a bytové moduly PAW.FRIWA pro přípravu teplé vody

www

IVAR TT

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou moderní kompresorová zařízení zajišťující vytápění, přípravu teplé vody a chlazení. Jsou klasifikována jako obnovitelné zdroje energie, a díky tomu se těší poslední dobou velkému rozmachu.

Tepelná čerpadla využívají pro vytápění a přípravu teplé vody energii obsaženou ve venkovním prostředí. Tu zhodnocují pomocí chladicího okruhu na vyšší teplotní potenciál, a tím je umožněno vytápění a příprava teplé vody. Energie spotřebovaná kompresorem je při vytápění a přípravě teplé vody zahrnuta do energie dodané do otopné soustavy. Typy tepelných čerpadel rozdělujeme dle toho, jaké prostředí při svém provozu ochlazují, resp. z jakého primárního zdroje odebírají energii.

Vzduch - voda
Země - voda
Voda - voda

Příprava teplé vody je vestavěnou funkcí všech tepelných čerpadel Thermia. Ale ne všechna tepelná čerpadla disponují vestavěným zásobníkovým ohřívačem teplé vody. Ty modely tepelných čerpadel, které obsahují v dodávce vestavěný zásobníkový ohřívač teplé vody, zároveň obsahují i vestavěnou technologii Thermia TWS.

Chlazení je u tepelných čerpadel stále více využívanou funkcí.

Vzduchová tepelná čerpadla disponují chlazením reverzací chladicího okruhu. Jedná se o aktivní chlazení, které je svým principem obdobné jako chlazení pomocí klimatizace. Zemní a vodní tepelná čerpadla mohou být vybavena příslušenstvím umožňujícím pasivní chlazení, které bez provozu kompresoru využívá přirozeného chladu primárního zdroje tepla (podzemní voda, vrt nebo plošný kolektor). Výkonnější alternativa pasivního chlazení je aktivní chlazení. Při tomto chlazení je v provozu kompresor zvyšující chladicí výkon zařízení oproti pasivnímu chlazení. Teplo kompresoru a teplo odebrané z chlazeného objektu je ukládáno do teplé vody, otopné soustavy nebo ukládáno do vrtu, případně jinak mařeno.

www


Klimatizace

Chlazení obytných prostor pomocí tzv. klimatizační jednotky, která zajišťuje odvádění přebytečného tepla do venkovního prostředí, se převážně v posledních letech těší velké oblibě. Společnost IVAR CS již řadu let nabízí klimatizační jednotky v různých výkonových i designových provedeních. Mezi standard patří tzv. splitové klimatizace, kde je vnitřní a venkovní jednotka vzájemně propojena měděným potrubím obsahujícím chladivo a jejich instalaci musí provádět chladírenský technik s patřičným oprávněním. Jsou dodávány v několika výkonových řadách a provedení SINGLE INVERTER (1 venkovní a 1 vnitřní jednotka), DUAL INVERTER (1 venkovní a 2 vnitřní jednotky) nebo TRIAL INVERTER (1 venkovní a 3 vnitřní jednotky). Standardně jsou nabízeny v nástěnném provedení, na vyžádání mohou však být dodána i provedení podstropní či kazetová.

V nabídce společnosti IVAR CS je také unikátní řešení klimatizačních jednotek, a to bez venkovní jednotky, kde je celé zařízení (včetně kompresoru a ventilátorů) situováno v jedné kompaktní jednotce. V tomto případě ve vnitřní jednotce. Venkovní vzduch protéká vnitřní jednotkou přes teplý výměník (kondenzátor) a tím odvádí teplo odebrané z vnitřního prostředí. Jediné, co je nutno udělat jako přípravu pro instalaci, jsou dva prostupy obvodovou zdí objektu do venkovního prostředí. Tyto jednotky navíc kromě chlazení nabízejí také možnost vytápění a mohou tak sloužit jako přídavný zdroj vytápění. Opět jsou k dostání v několika výkonových řadách a v provedení horizontálním či vertikálním. Design, ale i charakteristiky těchto jednotek se neustále vyvíjejí a výrobce pracuje také na ekologičtějších (např. s chladivem propan), energeticky úspornějších či kompaktnějších variantách.

www

FILTRACE

Filtry mechanických nečistot a zařízení na úpravu vody

Nároky uživatelů na kvalitu pitné vody se neustále zvyšují. Zejména v případě vlastních zdrojů vody (studna, vrt) se stále častěji vyskytují problémy s překročenými limity nežádoucích látek. Nejdůležitější ze sledovaných charakteristik je samozřejmě kvalita vody s ohledem na její zdravotní nezávadnost. Těmito nežádoucími látkami mohou mechanické nečistoty (jemný písek, částečky rzi, sedimenty z potrubí atd.), zvýšená množství anorganických a minerálních látek (železo, mangan, dusičnany, tvrdost vody ve vyšších koncentracích apod.) a také bakteriologická kontaminace.

Mechanické nečistoty lze zachycovat na filtrech, které se dodávají v prakticky všech běžných připojovacích dimenzích, s klasickou konstrukcí nebo s odkalováním a se širokým sortimentem filtračních vložek z různých filtračních materiálů v porozitách od 1 µm až do 480 µm.

Pro jednotlivé anorganické nebo minerální látky je k dispozici několik druhů kabinetních i sloupcových zařízení se selektivním účinkem pro jednotlivé sloučeniny a to na iontoměničovém (tvrdost vody, dusičnany) nebo katalytickém principu (železo, mangan).

Pro eliminaci bakteriální zátěže se používají proporcionální dávkovací čerpadla desinfekční látky, která jsou spřažena s impulzními vodoměry pro přesné dávkování i při proměnném průtoku.

www


Chemické přípravky pro otopné a solární systemy

Společnost IVAR CS spol. s r.o. - dodavatel topenářské, čerpací a instalační techniky, dlouhodobě nabízí celou řadu přípravků pro čištění, proplachy, inhibici a desinfekci klasických i podlahových otopných systémů.

Nabídka chemických přípravků se již mnoho let vyvíjí tak, aby co nejvíce vyhovovala potřebám montážních topenářských a instalatérských firem, ale i technickým pracovníkům, kteří poskytují služby při provozu a údržbě těchto systémů. V nabídce produktů, ke stávajícím řadám, proto postupně přibývají inovované přípravky pro čištění, ochranu a údržbu systémů pro tradiční zdroje tepla, ale i pro nízkoteplotní podlahové vytápění a nově i solární systémy.

Nabídka produktů SENTINEL by se dala shrnout do tří základních oblastí: VYČISTIT - OCHRÁNIT - UDRŽOVAT. V těchto jednotlivých částech jsou to např. výrobky:

IVAR.SENTINEL X800 je přípravek pro VYČIŠTĚNÍ topných systémů od sedimentů, které se obvykle ve většině topných systémů vyskytují.

IVAR.SENTINEL X100 je přípravek, který OCHRÁNÍ topný systém, protože snižuje riziko koroze a usazování vodního kamene na vnitřních površích potrubních rozvodů a otopných těles.

IVAR.SENTINEL LEAK SEALER je produkt, který slouží při UDRŽOVÁNÍ topných systémů na utěsnění drobných netěsností nebo prokapávajících spojů.

IVAR.SENTINEL X300 je přípravek pro odstraňování olejů, mazadel a instalačních nečistot z nových topných systémů před použitím inhibitoru X100. Je vhodný pro všechny druhy kovů včetně hliníku. Přípravek je nekyselý a nežíravý, po jeho použití není proto nutná žádná neutralizace.

www


Editovat prezentaci výrobků