Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

IVAR CS spol. s r.o.

www.ivarcs.cz
logo Ivar

Ivar - tepelná technika, armatury, rozvodné systémy, úprava vody

IVARTRIO - voda, topení, plyn


Potrubí a press fitinky ALPEX / PEX

Vícevrstvé potrubí ALPEX, TURATEC, PEX a lisovací fitinky pro rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům a sanitární rozvody vody.
wwwNářadí a pomůcky pro montáž

Lisovací zařízení a montážní pomůcky k instalaci systému IVARTRIO.
wwwZávitové fitinky mosazné - niklované

Svěrná šroubení a mosazné závitové fitinky niklované.
wwwTopenářské armatury

Termostatické ventily, ruční ventily a regulační šroubení pro připojení otopných těles, termostatické a elektrotermické hlavice.
wwwRozdělovače a podlahové vytápění

Rozdělovací sestavy, směšovací sestavy, systémové izolační desky a příslušenství pro podlahové a stěnové vytápění.
wwwKotlové a bytové měřicí sestavy

Kotlové moduly, kotlové sestavy, bytové měřicí sestavy, kompaktní bytové stanice a moduly pro přípravu TV.
wwwRegulační a pojišťovací armatury, tlakové expanzní nádoby

Regulační armatury, pojistné a bezpečnostní armatury, vyvažovací ventily, tlakové expanzní nádoby, teploměry a manometry.
wwwRegulace

Regulační sestavy, pokojové termostaty, elektrické rozvodnice a elektrické příslušenství.
wwwOhřívače vody zásobníkové pro přípravu TV, akumulační nádoby otopné vody

Ohřívače vody zásobníkové pro přípravu TV, akumulační nádoby otopné vody, topné vložky a elektrické topné články.
wwwArmatury voda - závitové a sanitární

Kulové uzávěry, rozdělovače vody, filtry, zpětné klapky, redukční ventily, sanitární hadice a armatury.
wwwZávitové fitinky mosazné

Závitové fitinky mosazné a šroubení na PE.
wwwNerezové a přírubové armatury

Přírubové, mezipřírubové a závitové armatury z litiny a nerezu pro průmyslové použití.
wwwPotrubí a press fitinky ocel

Trubky a lisovací fitinky z pozinkované uhlíkové a nerezové oceli.
wwwSystém ALPEX-GAS a armatury plyn

Systém ALPEX-GAS, kulové uzávěry, bezpečnostní armatury, plynové rozdělovače, detektory a příslušenství.
www

IVAR TT - tepelná technika


Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla vzduch x voda, země x voda, voda x voda, regulace a příslušenství.
wwwSolární systémy

Solární sestavy pro ohřev TV, Solární sestavy na ohřev TV s podporou vytápění, solární kolektory, čerpadlové jednotky, regulace a příslušenství.
wwwFancoily

Nástěnné, podstropní, kazetové i zabudovatelné fancoily ve dvou i čtyřtrubkovém provedení, regulace a příslušenství.
wwwKlimatizace

Klimatizační jednotky bez venkovní jednotky, splitové klimatizační jednotky.
wwwRekuperace

Komplexní systém rozvodů rekuperace, rekuperační jednotky a příslušenství.
www

VODA - úprava a filtrace vody


Filtry

Filtry mechanických nečistot, provedení standardní, cyklonové a se zpětným proplachem, filtrační vložky a příslušenství.
wwwZměkčovací filtry

Změkčovací filtry kabinetové pro rodinné domy a menší objekty s běžnou tvrdostí vody.
wwwSloupcové filtry

Změkčovací filtry (i duplexní), filtry pro odstraňování železa/manganu, filtry pro eliminaci dusičnanů/dusitanů a pískové filtry.
wwwChemická a fyzikální úprava vody

Proporcionální dávkovače polyfosfátů a zařízení s permanentními magnety pro snížení rizika usazování vodního kamene. Pro malé průtoky a nízké tvrdosti vody (do 10 °dH).
wwwDávkovací čerpadla a příslušenství

Proporcionální i lineární dávkovací čerpadla včetně impulsních vodoměrů, sacích košů a vstřikovacích trysek.
wwwUV lampy a reverzní osmózy

Monochromatické UV lampy pro sterilizaci vody s bakteriální zátěží. Jednovýtoková zařízení na principu reversní osmózy pro úpravu vody s kombinovanou zátěží škodlivin.
wwwChemie

Chemické přípravky (kapalinové i práškové) pro čištění a stabilizaci otopných systémů (inhibitor koroze), koncentráty pro přípravu nemrznoucích směsí, desinfekční přípravky pro eliminaci bakteriální zátěže.
www


Editovat prezentaci výrobků