Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

GMR GAS s.r.o.

www.gmrgas.cz
logo GMR GAS

GMR GAS - regulátory tlaku zemního plynu

Al-z8-Pr regulátor tlaku zemního plynu

Al-z8-Pr s přírubou

Tuto sestavu lze použít pro případnou náhradu regulátoru typu ALz-6U regulátory AL-z8-Pr především v domovních přípojkách, kde výkon původního regulátoru je značně předimenzován. Tyto regulátory musí mít závity na vstupu i výstupu Rp1. Při náhradě je nutné posoudit výkon původního regulátoru (průtok) a podle toho zvolit příslušný náhradní typ. Rovněž je nutné posoudit zástavbové rozměry.

A: 0,05 - 0,2 MPa výstupní tlak 2 kPa
B: 0,2 - 0,4 MPa výstupní tlak 2 kPa
AX: 0,05 - 0,2 MPa výstupní tlak 2-5 kPa
BX: 0,2 - 0,4 MPa výstupní tlak 2-5 kPa

 • Při použití přírub umožňuje regulátor jednoduchou záměnu (bez úpravy instalace) za regulátory typu ALz-6U (shodné příruby a zástavné rozměry)
 • Podle žádaného směru toku plynu lze regulátor montovat do čtyř poloh a to pro směr průtoku zdola nahoru, shora dolů a vodorovně (zprava nebo zleva). Vždy musí být dodrženo, aby rovina membrán byla vodorovná a pružiny nahoře
 • Zabudovaný bezpečnostní uzávěr, který uzavře trvale přívod plynu do regulátoru při poklesu nebo vzestupu přetlaku plynu nad stanovenou mez a díky své konstrukci se navzájem neovlivňuje s regulační částí regulátorů
 • Vestavěný pojistný ventil
www


SS2 Alz-6U regulátor tlaku zemního plynu

SS2 Alz-6U

Regulační souprava dvojitá se používá pro instalaci přípojek plynu s požadavkem na velký průtok.

Celkový průtok dvojitou regulační soupravou je (vlivem použitých armatur a přechodů) o 15 - 20 % nižší než průtok obou regulátorů.

Výrobce doporučuje používat těsnící materiály dle DIN EN 751-1,2,3.
www


Alz-6U regulátor tlaku zemního plynu

Alz-6U

Regulátory přetlaku plynu ALz-6U jsou určeny pro jednostupňovou samočinnou regulaci vstupního přetlaku zemního plynu na nižší výstupní přetlak.
Výstupní přetlak je udržován ve stanovené toleranci s ohledem na množství odebíraného plynu, kolísání tlaku plynu v potrubí a jiné nepříznivé vlivy.
Výrobce doporučuje používat těsnící materiály dle DIN EN 751-1,2,3.

 • Těleso ventilu ze šedé litiny, ostatní odlitky ze slitiny hliníku.
 • Vestavěný pojistný ventil.
 • Zabudovaný bezpečnostní uzávěr, který uzavře trvale přívod plynu do regulátoru při poklesu nebo vzestupu přetlaku plynu nad stanovenou mez.
 • Rozebíratelnost a opravitelnost.
 • Zajištěný servis.
 • Jednotlivé díly regulátoru jsou vyrobeny z materiálů odolných účinkům plynu.
 • Součástí regulátoru je sítko zabraňující vnikání nečistot do regulátoru.
 • Přírubové přípoje umožňují snadnou montáž a demontáž regulátoru.
 • Možnost přestavby z typu AB na BD a CE.
www


Al-z8 regulátor tlaku zemního plynu

Al-z8

Regulátory přetlaku plynu AL-z8 jsou určeny pro jednostupňovou samočinnou regulaci vstupního přetlaku zemního plynu na nižší výstupní přetlak.
Výstupní přetlak je udržován ve stanovené toleranci s ohledem na množství odebíraného plynu, kolísání tlaku plynu v potrubí a jiné nepříznivé vlivy.
Výrobce doporučuje používat těsnící materiály dle DIN EN 751-1,2,3.

 • Těleso ventilu ze šedé litiny, ostatní odlitky ze slitiny hliníku.
 • Možnost natáčení tělesa bezpečnostního uzávěru po 90° a tělesa regulátoru plynule od 0° do 360°.
 • Vestavěný pojistný ventil.
 • Zabudovaný bezpečnostní uzávěr, který uzavře trvale přívod plynu do regulátoru při poklesu nebo vzestupu přetlaku plynu nad stanovenou mez a díky své konstrukci se navzájem neovlivňuje s regulační částí regulátoru.
 • Rozebíratelnost a opravitelnost.
 • Zajištěný servis.
 • Je vybaven odběrným místem pro kontrolu výstupního přetlaku.
 • Jednotlivé díly regulátoru jsou vyrobeny z materiálů odolných účinkům plynu.
 • Součástí příslušenství je sítko zabraňující vnikání nečistot do regulátoru.
 • Podle žádaného směru toku plynu lze regulátor montovat do čtyř poloh a to pro směr průtoku zdola nahoru, shora dolů a vodorovně (zprava nebo zleva). Vždy musí být dodrženo, aby rovina membrán byla vodorovná a pružiny nahoře.
 • Při použití přírub umožňuje regulátor jednoduchou záměnu (bez úpravy instalace) za regulátory typu ALz-6U (shodné příruby a zástavné rozměry).
 • Regulátor pracuje spolehlivě i při nižším vstupním přetlaku od 0,02 MPa.
www


RP-6,RP-10 regulátor tlaku zemního plynu

RP-6, RP-10

Regulátory přetlaku plynu RP-6, RP-10 jsou určeny pro jednostupňovou samočinnou regulaci vstupního přetlaku zemního plynu na nižší výstupní přetlak.
Výstupní přetlak je udržován ve stanovené toleranci s ohledem na množství odebíraného plynu, kolísání tlaku plynu v potrubí a jiné nepříznivé vlivy.
Výrobce doporučuje používat těsnící materiály dle DIN EN 751-1,2,3.

 • Těleso ventilu ze šedé litiny, ostatní odlitky ze slitiny hliníku.
 • Možnost natáčení tělesa bezpečnostního uzávěru po 90° a tělesa regulátoru plynule od 0° do 360°.
 • Vestavěný pojistný ventil.
 • Zabudovaný bezpečnostní uzávěr, který uzavře trvale přívod plynu do regulátoru při poklesu nebo vzestupu přetlaku plynu nad stanovenou mez a díky své konstrukci se navzájem neovlivňuje s regulační částí regulátoru.
 • Rozebiratelnost a opravitelnost.
 • Zajištěný servis.
 • Je vybaven odběrným místem pro kontrolu výstupního přetlaku.
 • Jednotlivé díly regulátoru jsou vyrobeny z materiálu odolných účinkům plynu.
 • Součástí příslušenství regulátoru je sítko zabraňující vnikání nečistot do regulátoru.
 • Podle žádaného směru toku plynu lze regulátor montovat do čtyř poloh a to pro směr průtoku zdola nahoru, shora dolů a vodorovně (zprava nebo zleva). Vždy musí být dodrženo, aby rovina membrán byla vodorovná a pružiny nahoře.
 • Při použití přírub umožňuje regulátor jednoduchou záměnu (bez úpravy instalace) za regulátory typu ALz-6U (shodné příruby a zástavné rozměry).
 • Regulátor spadá do II. skupiny - malé R1 - o výkonu do 10 m3.h-1, a proto nemá předepsané vzdálenosti od otvoru ve zdi vně budovy.
 • Regulátor pracuje spolehlivě i při nižším vstupním přetlaku od 0,02 MPa.
www


Domovní regulátory RP6/RP10

Plynoměrné skříně s regulací

Skříně domovní se používají při výstavbě/rekonstrukci domovní přípojky zemního plynu, kde slouží jako objekt pro umístění HUP a plynoměru, případně regulátoru tlaku plynu. Rozměry u RP6/RP10 ŠxVxH 500x650x210 mm pro plynoměry 250/100 mm.

Sestava na rámu, na kterém je vykotvena instalace s HUP, regulátorem tlaku plynu RP6 nebo RP10 a konzolou na upevnění plynoměru s roztečí 100 mm (FLEXI 100) nebo 250 mm (FLEXI 250). Propoje mezi armaturami jsou provedeny pomocí nerezových ohebných trubek CATS-SK. Systém CATS-SK usnadňuje vlastní provedení instalace a zároveň odstraňuje pnutí mezi vstupní a výstupní přípojkou a jednotlivými armaturami, čímž se zvyšuje bezpečnost celé instalace.

Váha skřínky s regulátorem RP6 je 16,5 kg a RP10 je 16,8 kg.
www


Průmyslové regulátory Alz-6U, Al-z8, Al-z8-Pr

Průmyslové regulátory Alz-6U, Al-z8, Al-z8-Pr

Skříně průmyslové - se používají při výstavbě/rekonstrukci průmyslové přípojky zemního plynu, kde slouží jako objekt pro umístění HUP a plynoměru, případně regulátoru tlaku plynu. Rozměry u Alz-6U/Al-z8, Al-z8-Pr ŠxVxH 500x500x210 mm.

Tento regulátor je určený pro plynofikaci průmyslových objektů a velkých plynových kotelen. Regulátor je standardně dodáván s vestavěným pojistným ventilem a dále s bezpečnostním rychlouzávěrem. Při použití přírub umožňuje regulátor jednoduchou záměnu bez úprav instalace za regulátor Alz-6U. Je vybaven odběrným místem pro kontrolu výstupního přetlaku.

Váha u průmyslových regulátorů Al-z8 se pohybuje od 13,9 kg do 14,2 kg a u Al-z8-Pr je váha 14,5 kg.
www


Editovat prezentaci výrobků