Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

FV Plast - plastové potrubní systémy

FV THERM rozdělovač s průtokoměry
FV THERM PE-RT trubka pro vytápění

FV THERM - systém pro vytápění a chlazení

FV THERM systém je jednoduchý a spolehlivý systém pro rozvody vytápění pro novostavby či rekonstrukce, pro podlahové vytápění a vytápění radiátory různých typů.
Vysoce kvalitní zpracování všech komponent systému:
  • trubek PE-RT, PE-Xa,
  • systémových vrstvených desek EPS i PUR
  • příslušenství pro instalaci kompletního systému plošného vytápění a chlazení FV THERM třemi jednoduchými pracovními kroky.
Samozřejmostí je příprava na základě výpočtového programu při splnění všech platných předpisů, která je součástí servisu FV Plast.
www


FV PPR Trubka FASER se skelnými vlákny

FV PPR a FASER - systém pro tlakové rozvody vody, topení a vzduchu

FV PPR systém je sortiment potrubí a tvarovek z polypropylénu pro vnitřní rozvody studené a teplé vody, pro podlahové a ústřední vytápění, rozvody vzduchu a další aplikace v průmyslu a zemědělství.
Kvalitní surovina, hygienická nezávadnost, vysoká chemická odolnost, korozivzdornost, odolnost vůči zarůstání a inkrustacím a mimořádně dlouhá životnost. Koncepce svařování a nízká drsnost vnitřní stěny snižuje výrazně tlakovou ztrátu potrubních rozvodů, a tím zvyšuje ekonomiku provozu cirkulačních systémů.
Nízká hmotnost a snadná montáž zaručuje rychlou, snadnou a bezpečnou montáž. Koncepce svařování a nízká drsnost vnitřní stěny snižuje výrazně tlakovou ztrátu potrubních rozvodů, a tím zvyšuje ekonomiku provozu cirkulačních systémů.
FV PPR Trubka FASER se skelnými vlákny s omezenou roztažností pro vytápění a teplou vodu.
www

FV ENERGEO pro primární okruh tepelného čerpadla země/voda


FV ENERGEO

Díky systému FV ENERGEO získáte kompletní sadu prvků pro konstrukci primárního okruhu tepelného čerpadla země/voda. Jedná se o prvky určené k využití geotermální energie. Základem jsou trubky a tvarovky z HDPE-RC, vysokohustotního polyetylénu, který je odolný proti šíření trhliny. Proto je systém ideální pro instalaci v extrémních klimatických a geologických podmínkách, odolává hrubému zacházení během montáže, pokládání trubek i instalaci sond do geotermálních vrtů.
Komplexní systém FV ENERGEO je určen pro využití geotermální energie pomocí hloubkových vrtů a povrchových tepelných kolektorů. Systém zahrnuje distribuční šachty, sondy, armatury a další doplňky.
www

FV INFRA pro infrastrukturní rozvody vody a jiných médií


FV INFRA

Systém FV INFRA je ideální pro tvorbu infrastrukturních rozvodů vody i pro přepravu jiných médií. Trubky jsou vyrobené z lineárního vysokohustotního polyetylenu, který se označuje jako HDPE, PEHD nebo l-PE. Trubky HDPE 100 RC mají například zvýšenou houževnatost a odolnost proti poškození bodovým zatížením a proti šíření trhlin, a tak se hodí i pro pokládku za extrémních podmínek.
FV HDPE potrubí je tak vhodné pro dopravu pitné a užitkové vody, běžných chladicích a nemrznoucích směsí, vzduchu a jiných plynů nebo například k hydropřepravě abrazivních materiálů. Dopravovat v nich můžete tekuté i sypké látky, pokud nehrozí vznik elektrostatického náboje.
www

FV - KLIMA Stropní chlazení a velkoplošné sálavé vytápění


FV KLIMA - systém pro velkoplošné sálavé vytápění i chlazení

Výhody tohoto systému vyniknout všude tam, kde hledáme energetickou úsporu a zdravý způsob chlazení budov a místností.
V trubkách/registrech zabudovaných do stropní konstrukce proudí chladící voda, která odvádí energii z chlazené místnosti. Díky velkému podílu sálavé energie ochlazuje primárně podlahu a stěny, čímž vytváří pocitově příjemné prostředí s rovnoměrnou teplotou.
ZDRAVÉ
  • Uživatelé nejsou vystaveni problémům s nevyčištěnou a špatně nastavenou klimatizací.
TICHÉ
  • Vytváří příjemné prostředí s pocitem nerušeného přírodního ticha.
ÚSPORNÉ
  • Díky nízké setrvačnosti je skvělým řešením pro nízkoenergetické a pasivní domky.
KOMFORTNÍ
  • Plošné chlazení bez nepříjemného průvanu a hluku přispívá ke zlepšení koncentrace, pracovního výkonu a pohody.
www


Editovat prezentaci výrobků