Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

FLAIR - přehled sortimentu výrobků

Adiabatické zvlhčovače

Průmyslové zvlhčovače


Draabe Airfog

Adiabatický dvousložkový zvlhčovač s tryskami. Osvědčený dvousložkový adiabatický zvlhčovač AirFog, zajišťuje spolehlivě vlhkost na požadované úrovni distribucí jemné vodní mlhy přímo do zvlhčovaného prostoru.


Draabe Microcool

Adiabatický jednosložkový zvlhčovač s pevnými tryskami. Jednosložkový adiabatický zvlhčovač MicroCool představuje hospodárný systém pro vysoké zvlhčovací výkony v nenáročných technologiích , vysokých halách a pro chlazení a efekt vodní mlhy v exteriérech.

Draabe TurboFog

Adiabatický jednosložkový zvlhčovací systém s tryskami. Jednosložkový adiabatický zvlhčovač TurboFog je vysokotlaký systém na upravovanou vysokotlakou demineralizovanou vodu. Je určený pro nejnáročnější aplikace v prostorech s požadavkem, jak na vlhkost, tak na čistotu a komfort provozu.
Airwin Boga

Ultrazvukové zvlhčovače o vysokém kmitočtu cca 1,7 MHz se používají s velkým úspěchem v oblasti komfortní klimatizace a pro průmyslová odvětví zpracovávající organické materiály (textil, dřevo, tabák, kůže, papír, atd).


Zvlhčovače pro klimatizační jednotky

Condair SH2

Adiabatický zvlhčovací systém. Condair SH2 představuje novou generaci adiabatických zvlhčovačů pracujících na principu odparu vody. Přináší levné a účinné řešení problému zvlhčování vzduchu nebo adiabatického chlazení vzduchu.


Mobilní zvlhčovače a čističky vzduchu

Defensor ABS3 - novinka

Adiabatické odstředivé zvlhčovače s integrovaným ventilátorem pro přímé zvlhčování prostoru. Nová generace adiabatických zvlhčovačů pracujících na principu mechanického rozprašování vody rotujícím diskem. Přináší levné a účinné řešení problému zvlhčování vzduchu. Nový design zaručuje vysokou hygienu provozu, protože zvlhčovač obsahuje jen minimální množství vody. Zvlhčovací výkon až 6,5 l/h


Defensor PH15, PH27

Kombinovaný zvlhčovač a čistič vzduchu. Jednotky Defensor PH jsou navrženy pro celoroční úpravu dvou základních parametrů kvalitního ovzduší: vlhkosti a čistoty. Tyto přednosti jsou sdruženy v jednom zařízení, které najde své uplatnění v každém prostředí: velkoplošné kanceláře, muzea, hotelové a konferenční místnosti, kostely a mnoho dalších, kde je důležitá ochrana obrazů, soch, koberců, hudebních nástrojů, nábytku, knih, papíru, dřeva a citlivých přístrojů.


Parní zvlhčovače

Parní vyvíječe elektrické

Condair CP3

Parní zvlhčovače s elektrodovým vyvíječem. Nejnovější technologie a dlouholetá tradice zvlhčovačů Condair zaručuje vysokou provozní spolehlivost při nízkých provozních nákladech. Při konstrukci zvlhčovače je důsledně brán důraz na dlouhou životnost, snadnou obsluhu a servis. Zvlhčovač je vyroben s ohledem na nejnovější trendy v ochraně životního prostředí.

Elektrické parní zvlhčovače Condair CP3 zajišťují produkci sterilní bezzápachové páry pro klimatizační systémy. Maximální flexibilitu vůči klientským požadavkům umožňuje volně programovatelný výkon (do výkonu 45 kg/h) a modulární koncepce.


Parní vyvíječe plynové

Condair GS

Vyvíječe páry s plynovým hořákem. Vyvíječe páry s plynovým hořákem Condair GS jsou ekonomicky velmi výhodnou alternativou k elektrickým vyvíječům, hlavně při vyšších parních výkonech. Vzhledem k nižší ceně plynu proti elektrické energii je návratnost investice zpravidla do dvou let.


Distributory páry

Optisorp

Záruka nejkratších zvlhčovacích zón. Ideální zvlhčovací zóna by měla být krátká. Prostor pro umístění distributorů v potrubí je podle praktických zkušeností stále menší. Délka zvlhčovacích komor klimajednotek je vyžadována co nejkratší. OptiSorp v kombinci s parními zvlhčovači Condair CP2,CP3, GS nebo Defensor Mk5 nyní umožňuje dosažení minimálních rozptylových vzdáleností.


Zvlhčovače pro tlakovou páru

Condair Esco

Parní zvlhčovače na sytou páru. Již žádné úniky páry a ztráty energie při odstávce zvlhčovače! Zásadním rysem konstrukce zvlhčovačů Condair Esco je unikátní rotační keramický ventil s plně lineární regulační charakteristikou (v rozsahu 10 až 100%), absolutní těsností (0,0001%) v uzavřeném stavu a vysokou životností. Parní zvlhčovače Condair Esco představují kvalitativní špičku ve svém oboru. Vyrábějí se ve čtyřech velikostech tělesa jednotky s parním výkonem do 1000 kg/hod. Těleso zvlhčovače je vyrobeno z kvalitní litiny (na přání nerez pro velikost ESCO 10), distribuční trubice jsou nerezové.


Odporový parní zvlhčovač se systémem Scale Management

Condair RS

Patentovaný systém odstraňování minerálních látek z vyvíjecí nádoby Scale management automaticky odstraňuje minerální látky vyloučené z vody a shromažďuje je v sedimentačním kontejneru, který je umístěn pod vyvíjecí nádobou zvlhčovače.
Sedimentační kontejner lze snadno vyprázdnit. Údržba zvlhčovače je výrazně zjednodušena a zkrácena. Provoz zvlhčovače je maximálně spolehlivý.

Hybridní zvlhčovač

Condair DL

Zvlhčovač Condair DL byl navržen s důrazem na nejvyšší možnou hygieničnost provozu. Promyšlená konstrukce je zárukou prevence proti nekontrolovanému růstu mikroorganismů uvnitř zvlhčovače. Patentovaný koncept HygienePlusR zaručuje nezávadný vzduch a dlouhodobou hygienu provozu.
Zvlhčovač Condair DL je dalším pokračováním velmi úspěšného modelu Condair Dual2, který se osvědčil jako spolehlivý adiabatický zvlhčovač vzduchu. Jeho hygienický provoz byl úspěšně prokázán v praxi na mnoha instalacích a byl posouzen a certifikován respektovanými nezávislými autoritami.

Odvlhčování

Snižování nadměrné vzdušné vlhkosti je důležitým faktorem pro ochranu stavebních konstrukcí, výrobu či skladování hygroskopických materiálů a ochranu uměleckých památek. Důležitou roli hraje odvlhčování při provozu bazénů.

Pro aplikaci všech typů odvlhčovačů nabízíme kvalifikovaný výpočet účinnosti a dimenzování optimálních zařízení.

Odvlhčování a větrání bazénů - bazénové odvlhčovače lokální cirkulační, bazénové klimajednotky

Adsorbční odvlhčování - adsorpční odvlhčovače přenosné, DST Sebu Geiken stacionární, kondenzační odvlhčovače

Půjčovna odvlhčovačů


Tepelná čerpadla vzduch - voda Calorex AW

Tepelná čerpadla řady Calorex AW odebírají teplo ze vzduchu prostřednictvím hermeticky uzavřeného kompresorového okruhu pracujícího s ekologickým chladivem. V kondenzátoru pak teplo uvolňují do cirkulačního okruhu bazénové vody. Maximální teplota vody +40° C.

Tepelná čerpadla vzduch - voda jsou investičně nejméně náročná a jejich provozní náklady velmi výhodné. Účinnost udávaná poměrem mezi energií do čerpadla vloženou a tepelnou energií získanou dosahuje až poměru 1: 5 (při 25° C teploty okolí).

Tepelná čerpadla Calorex AW jsou určena pro umístění a instalaci venku, nejlépe pod přístřeškem, nebo jinou ochranou před přímými povětrnostními vlivy.

Čerpadla jsou dodávána ve dvou variantách provozních teplot platnýchpro okolní vzduch:
modely AW 320 - 7020 pracuje do teploty 6° C
modely AW 1520 - 7020 až do -15°C

další informace

Chladicí technika

Zdroje chladu

Chladiče vody (chillery) nebo kondenzační jednotky slouží jako zdroj chladu pro výměníky sestavných klimatizačních jednotek, fan-coily nebo pro chlazení technologií v průmyslu.


Přesná klimatizace

Jednotky přesné klimatizace s používají tam, kde je nutné udržovat teplotu a vlhkost vzduchu v prostoru určitých tolerancích (laboratoře, archivy, muzea, sklady). Používají se také k odvodu velké citelné tepelné zátěže, která vzniká při provozu různých elektronických zařízení (telefonní ústředny, počítačové sály, rozvodny, záložní zdroje UPS atd.).


Dveřní clony Teddington

Dveřní clony Teddington vynikají technickým řešením a vysokou úrovní designu. Rozmanitost variant umožňuje ideální volbu vhodné clony pro každý typ objektu od zdravotnických zařízení, administrativních budov až po nákupní střediska nebo kulturní centra.

Široká paleta osobitých tvarů otevírá architektům tvořivý přístup při návrhu vstupních prostorů.

další informace

UV germicidní zářiče SterilAir

UV záření ve složce spektra C (nazývané jako UVC) představuje vysoce účinnou metodu dezinfekce vody, vzduchu a povrchů. Záření UVC je produkováno v germicidních výbojkách, upravených pro různé použití.

další informace


Editovat prezentaci výrobků