Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

www.yzamer.sk
logo ESM-YZAMER

ESM-YZAMER - plynové tepelné čerpadlo, energetické služby, monitoring spotrieb energií

Obnoviteľné zdroje tepla, chladu a elektrickej energie

GEHP a AWS

Plynové tepelné čerpadlo AISIN TOYOTA

Plynové tepelné čerpadlo je moderný spôsob vykurovania a chladenia budov, ktorý ako primárny zdroj získavania tepla využíva vonkajší vzduch. Inovácie, ktoré implementuje, predstavujú pre zákazníka jedinečné výhody, ktoré pocíti ihneď po jeho nasadení. Plynové tepelné čerpadlo pracuje v režime vzduch/vzduch alebo vzduch/voda. Na vykurovanie je možné použiť fancoilové jednotky v režime priamej expanzie (VRV systém) alebo systémom AWS (airwatersystem) je možné využiť aj vodné vykurovacie a chladiace systémy ako sú podlahové vykurovanie, stropné alebo stenové vykurovanie a chladenie. GEHP AISIN TOYOTA umožnuje aj pripojenie na centrálnu VZT jednotku budovy pre zabezpečenie požadovanej teploty vzduchu pridávaného do objektu.

Pre vhodné použitie je možné vybrať z viacerých výkonových rád. Využitie obnoviteľného zdroja je možné aj v menšom percentuálnom zastúpení celkového inštalovaného výkonu kotolne. Tento spôsob je možný pri rekonštrukciách, kde nieje možné zmeniť jestvujúci vykurovací systém. Pri novostavbách sa odporúča využiť nízkoteplotný vykurovací systém, kde je možné inštalovať plynové tepelné čerpadlo ako jediný zdroj tepla a chladu.

Jednotky sú vyrábané v rozsahu výkonu motora 8 HP, 10 HP, 13 HP, 16 HP, 20 HP, 25 HP, 30 HP. Rozsah výkonov predstavuje vykurovací výkon od 25 kW až 95 kW a chladiaci výkon od 22,4 kW až 85 kW. Každá jednotka ponúka využitie odpadového tepla z motora do výkonu až 35 kW.

Charakteristika zariadenia:

 • samostatný, plnohodnotný obnoviteľný zdroj v zmysle nariadenia EU 811/2013 energ. hodnotenie  a 813/2013 ECODESIGN
 • minimalizácia spotreby elektrickej energie
 • plnohodnotný zdroj vykurovania a chladenia bez nutnej potreby konvenčného zdroja
 • výstupná teplota 50 °C pre vykurovanie a 7 °C pre chladenie
 • zdroj funguje stabilne do -20 °C až po +40 °C vonkajšej teploty
 • nízky náklad na primárnu energiu - plyn
 • znížením potreby primárnej energie znižuje emisie až o 90 %
 • možnosť využitia odpadového tepla z motora o maximálnej teplote až 80 °C
 • nízke servisné a prevádzková náklady, bez nutnosti generálky motora alebo jeho výmeny
 • možnosť optimalizácie investičných nákladov pri využití jednotiek AWS TWIN
 • vysoká sezónna účinnosť ,možnosť dosiahnuť až 280%
 • možnosť vyskladania akéhokoľvek výkonu podľa potreby budovy
 • možnosť lokálnej aplikácie pri doplnení do centrálnej sústavy
 • možnosť pripojenia samostatných miest odberov tepla/chladu
 • možnosť pripojenia VZT jednotky
 • vysoký výkon jednotlivých jednotiek GEHP, čo umožňuje vytvoriť malým počtom zariadení dostatočný požadovaný zdroj tepla a chladu


Viac info nájdete aj na stránke www.aisinheatpump.com

www


Solaria home system
Solaria home systemHybrid ACSHybrid ACSHybrid ACSCellafredda ACSICellafredda ACSISolaria home system

Kogeneračný fotovoltaický systém

Fotovoltaické panely SOLINK pre výrobu elektrickej a tepelnej energie. Jeden solárny panel pre dve energie. Unikátny patentovaný systém fotovoltaického panelu, ktorý dokáže pri oslnení vyrábať teplo a elektrickú energiu s vysokou zotrvačnosťou využitia tepelnej energie aj počas tmy.  Využívajte solárnu energiu plnohodnotne. Hybridné solárne panely vyrobia tepla a elektrickú energiu. Systémy Solink ponúka vytvorenie uceleného systému vykurovania, prípravy teplej vody a výroby elektrickej energie. Ponúkame kompletný ucelený systém ktorý dokáže obsahovať všetky kompoennety pre plug and play spustenie. 

Systém obsahuje duálny solárny panel/panely podľa požadovaného výkonu, špeciálne jednoduché pripojenie vrátane prepojovacích komponentov, snímače teploty, akumulačný zásobník a zásobníkový ohrievač teplej vody v jednom, rekuperačné tepelné čerpadlo pre využitie energie odsávaním vzduchu z interiérových miestností s vyššou teplotou a vlhkosťou, meniče napätia pre konverziu elektrickej energie z fotovoltaických panelov do systému rozvodu elektrickej energie do odberného miesta,kompletnp reguláciu dodaného systému

Viac informácií Vám poskytneme na požiadanie alebo na www.yzamer.sk.

www

Monitoring spotrieb energií

Automatický bezdrôtový online monitoring spotrieb energií heat2go

Nadobudnite dokonalý prehľad o spotrebách tepla, vody, elektrickej energie a plynu vo vašom byte alebo budove. Predstavte si množstvo úspor, ktoré vám inteligentný management spotrieb energií prinesie, to všetko bezdrôtovo a bez vstupu odpočtárov do bytu či budovy.

Internetový monitoring spotrieb energií Heat2go sprehľadňuje spotrebu energií vo Vašom byte, dome alebo budove a napomáha dosahovaniu úspor. Výstup nameraných údajov je prehľadný a vytvorený na základe požiadaviek od zákazníkov. Jediným kliknutím môžete vo webovom rozhraní exportovať namerané hodnoty v tabuľkovom alebo grafickom prehľade. Heat2go prináša najmodernejšiu technológiu kontroly spotrieb energií.

Jednoduchý export nameraných údajov
Výstup nameraných údajov je prehľadný a vytvorený na základe požiadaviek od zákazníkov. Jediným kliknutím môžete vo webovom rozhraní exportovať namerané hodnoty v tabuľkovom alebo grafickom prehľade. Heat2go prináša najmodernejšiu technológiu kontroly spotrieb energií.

Meranie spotrieb tepla v každej miestnosti bytu
Pomerový rozdeľovač vykurovacích nákladov Heat2go Comfort s integrovanou bezdrôtovou technológiou Heat2go zaznamenáva namerané hodnoty každej vykurovanej miestnosti. Integrácia v systéme Heat2go umožňuje sledovať spotrebu tepla pre každú miestnosť bytu.

Vysoká bezpečnosť nameraných údajov
Všetky prístroje Heat2go sú chránené proti neautorizovanému zásahu, demontáži alebo ovplyvňovaniu merania a na všetky podobné pokusy systém automaticky upozorní. Systém odhaľuje poruchy a upozorní na nadspotrebu energií.

www


Editovat prezentaci výrobků