Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ESM-YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o.

www.yzamer.sk
logo ESM-YZAMER

ESM-YZAMER - plynové tepelné čerpadlo, kogeneračný fotovoltický systém, mikroturbíny

Obnoviteľné zdroje tepla, chladu a elektrickej energie

GEHPGEHPGEHP a AWSGEHPGEHP

Plynové tepelné čerpadlo AISIN TOYOTA

Plynové tepelné čerpadlo je moderný spôsob vykurovania a chladenia budov, ktorý ako primárny zdroj získavania tepla využíva vonkajší vzduch. Inovácie, ktoré implementuje, predstavujú pre zákazníka jedinečné výhody, ktoré pocíti ihneď po jeho nasadení. Plynové tepelné čerpadlo pracuje v režime vzduch/vzduch alebo vzduch/voda. Na vykurovanie je možné použiť fancoilové jednotky v režime priamej expanzie (VRV systém) alebo systémom AWS (airwatersystem) je možné využiť aj vodné vykurovacie a chladiace systémy ako sú podlahové vykurovanie, stropné alebo stenové vykurovanie a chladenie. GEHP AISIN TOYOTA umožnuje aj pripojenie na centrálnu VZT jednotku budovy pre zabezpečenie požadovanej teploty vzduchu pridávaného do objektu.

Pre vhodné použitie je možné vybrať z viacerých výkonových rád. Využitie obnoviteľného zdroja je možné aj v menšom percentuálnom zastúpení celkového inštalovaného výkonu kotolne. Tento spôsob je možný pri rekonštrukciách, kde nieje možné zmeniť jestvujúci vykurovací systém. Pri novostavbách sa odporúča využiť nízkoteplotný vykurovací systém, kde je možné inštalovať plynové tepelné čerpadlo ako jediný zdroj tepla a chladu.

Jednotky sú vyrábané v rozsahu výkonu motora 8 HP, 10 HP, 13 HP, 16 HP, 20 HP, 25 HP, 30 HP. Rozsah výkonov predstavuje vykurovací výkon od 25 kW až 95 kW a chladiaci výkon od 22,4 kW až 85 kW. Každá jednotka ponúka využitie odpadového tepla z motora do výkonu až 35 kW.

Charakteristika zariadenia:

 • samostatný, plnohodnotný obnoviteľný zdroj v zmysle nariadenia EU 811/2013 energ. hodnotenie  a 813/2013 ECODESIGN
 • minimalizácia spotreby elektrickej energie
 • plnohodnotný zdroj vykurovania a chladenia bez nutnej potreby konvenčného zdroja
 • výstupná teplota 50 °C pre vykurovanie a 7 °C pre chladenie
 • zdroj funguje stabilne do -20 °C až po +40 °C vonkajšej teploty
 • nízky náklad na primárnu energiu - plyn
 • znížením potreby primárnej energie znižuje emisie až o 90 %
 • možnosť využitia odpadového tepla z motora o maximálnej teplote až 80 °C
 • nízke servisné a prevádzková náklady, bez nutnosti generálky motora alebo jeho výmeny
 • možnosť optimalizácie investičných nákladov pri využití jednotiek AWS TWIN
 • vysoká sezónna účinnosť ,možnosť dosiahnuť až 280%
 • možnosť vyskladania akéhokoľvek výkonu podľa potreby budovy
 • možnosť lokálnej aplikácie pri doplnení do centrálnej sústavy
 • možnosť pripojenia samostatných miest odberov tepla/chladu
 • možnosť pripojenia VZT jednotky
 • vysoký výkon jednotlivých jednotiek GEHP, čo umožňuje vytvoriť malým počtom zariadení dostatočný požadovaný zdroj tepla a chladu


Viac info nájdete aj na stránke www.yzamer.sk

 

www


CELLAFREDDA HC
Skladba kogeneracneho paneluCELLAFREDDA REDHybrid ACSCellafredda ACSI
Cellafredda ACSI

Kogeneračný fotovoltaický systém

Kogeneračné fotovoltaické panely SOLINK pre výrobu elektrickej a tepelnej energie. Jeden solárny panel pre dve energie. Unikátny patentovaný systém fotovoltaického systému, ktorý dokáže pri oslnení vyrábať teplo a elektrickú energiu s vysokou zotrvačnosťou využitia tepelnej energie aj počas tmy.  Využívajte solárnu energiu plnohodnotne. Maximálne využitie na menšej ploche. Solárny panel o plošnej veľkosti 1,77 m2 vyrobí až 1670 W*.

Systém je založený ma štvor-vrstvovom solárnom panely CELLAFREDDA HC, ktorého súčasťou sú špeciálne jednoduché pripojenia Quicfit vrátane prepojovacích komponentov. Systém je kompatibilný so všetkými dostupnými meničmi napätia.

Viac informácií Vám poskytneme na požiadanie alebo na www.yzamer.sk a www.solink.sk

*380Wp elektrickej energie 1291Wt tepelnej energie

www


Capstone C200
Capstone 1000Capstone 1000Spaľovacia turbínaCapstone C600SCapstone C1000Capstone C1000Capstone C1000Capstone C100STurbínaHriadel turbínyHriadel turbínyCapstone C65Capstone C65Spalovacia turbínaSpalovacia turbínaModely Capstone

Mikroturbíny Capstone

Mikroturbíny CAPSTONE sú najnovšou generáciou spaľovacích turbín a predstavujú prelomové riešenie pre manažment výroby energií. Menia spôsob pohľadu, ako optimalizovať náklady energie, diverzifikovať a zabezpečiť dostupnosť energií, bez nutnosti byť iba závislý od externých dodávateľov. Dokážu súčasne a pritom efektívne vyrábať elektrickú energiu a teplo, a prípadne aj chlad. Sú zaujímavou alternatívou pri výstavbe nového, alebo rekonštrukcii zastaraného energetického zdroja a sú určené pre univerzálne účely využitia.

Pre pohon generátora mikroturbíny je využitý princíp spaľovacej turbíny. Mikroturbína pre energetické účely je jednoduchšia má kompaktné rozmery a nízku hmotnosť, umožňuje moduláciu elektrického výkonu (napätie, prúd), jej otáčky sa pohybujú až do 96 000 ot/min v závislosti od zaťaženia a typovej rady mikroturbíny. Konštrukcia mikroturbíny je upravená na ekonomický chod, bez použitia chladiacich kvapalín, oleja a maziva. Má sofistikovaný systém pre diaľkovú správu a diagnostiku.

Počiatočné prínosy použitia mikroturbín:
- zníženie nákladov za energie náhradou odberu zo siete
- nižšie náklady na údržbu v porovnaní s generátorovou technológiou
- nižšie hodnoty emisií v porovnaní s inou generátorovou technológiou
Dlhodobé prínosy použitia mikroturbín:
- viac ako 11 000 hodín vysokospoľahlivej prevádzky
- mikroturbína má pracovať v režime základného výkonu 8700 hodín za rok a prispieva k programu stabilizácie odberateľských cien
- ďalšie úspory energie vďaka kogenerácii tepla pre ohrev a chladenie

Výhody mikroturbín:
Vysoká elektrická účinnosť v celom výkonovom rozsahu
Nízke emisie NOX a CO
Zariadenie s jedným hriadeľom a s bezúdržbovým vzduchovým uložením
Možnosť uzavrieť zmluvu o plnom servise na 39999, alebo 79999 prevádzkových hodín
Čisté odchádzajúce spaliny, bezpečné použitie pre priame sušenie
Jednoduchá integrácia do existujúceho systému energetického hospodárstva
Kompaktná technológia, nízke náklady na inštaláciu, rýchly štart
Voliteľné: diaľková kontrola a diaľkové riadenie, úprava plynu, výmenník tepla atď.
Viac palivový systém: Možno použiť viac druhov paliva, vrátane vodíka a iných kvapalných palív
Jednoduché pripojenie na sieť, na plne ostrovný systém alebo oboje (Dual Mode) (UPS).
Hluk pri plnom zaťažení 65-75 dBA vo vzdialenosti 10 m
Vysoký rozsah modulácie výkonu 8% - 100%
Žiadne olejové hospodárstvo
Vonkajšie / vnútorné použitie
Možnosť použitia na parné systémy
Vysoká spoľahlivosť a univerzálna použiteľnosť
Priaznivý pomer tepelného výkonu k elektrickému v celom modulačnom rozsahu

Modelový rad mikroturbín CAPSTONE
Plynová mikroturbína Capstone C30
Plynová mikroturbína Capstone C65 a C65 ICHP - Zemný plyn
Plynová mikroturbína Capstone C200
Plynová mikroturbína Capstone C600
Plynová mikroturbína Capstone C800
Plynová mikroturbína Capstone C1000

www


Editovat prezentaci výrobků