Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

ENBRA, a.s.

www.enbra.cz
logo ENBRA

ENBRA - tepelná čerpadla, kotle, ohřívače vody, vodoměry

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

Nízkoteplotní tepelná čerpadla
Nacházejí uplatnění v novostavbách a objektech po rekonstrukci, kde je možno plně využít výhod nízkoteplotních otopných soustav. Představují moderní zdroj tepla pro systémy podlahového vytápění a otopné soustavy s konvektory.

Vysokoteplotní tepelná čerpadla
Lze je snadno napojit na stávající otopné soustavy s běžnými radiátory. Díky jejich špičkovým parametrům jsou ideální volbou pro ty, kteří se obávají náročných rekonstrukcí otopného systému.

www


Vodoměry

Vodoměry

Bytové vodoměry
Vodoměry umožňují pokrýt požadavky měření používané k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům včetně stále žádanějších dálkových přenosů, určené nejširší skupině zákazníků.

Domovní a průmyslové vodoměry a průtokoměry
Vodoměry o dimenzích DN 20 - 50 pro studenou a teplou vodu. Mokroběžné, suchoběžné, vícevtokové i jednovtokové, s impulsním výstupem i bez.

Šroubové vodoměry WOLTMAN
Průmyslové vodoměry v dimenzích DN50 - DN250 s přírubovým připojením pro studenou vodu a trvalými průtoky až 400 m3/h. Umožňují zařazení do systému dálkových odečtů pomocí impulsních vysílačů.

Ultrazvukové a indukční vodoměry
Ultrazvukové vodoměry pro velmi přesné měření odběru ve všech oblastech zásobování vodou a indukční průtokoměry pro všechny kapaliny s elektrickou vodivostí minimálně 5 mikroS/cm bez závislosti na hustotě, teplotě a tlaku média.

www


Ohřívače vody

Ohřívače vody

Plynové ohřívače vody
Ohřev TV v zásobníku je realizován prostřednictvím dna tanku a spodní části odtahu spalin, procházejícího středem nádrže. Pod dnem se nachází zdroj tepla - spalovací komora s hořákem na zemní plyn nebo propan. K dispozici je kompletní nabídka plynových ohřívačů pro domácnosti o objemech 50-190 l a průmyslové ohřívače až do objemu 1900 l.

Elektrické ohřívače vody
Komplexní řada elektrických ohřívačů vody od modelů nad/pod umyvadlo o objemech 5,10, 15, 30l až po závěsné ohřívače o objemech 50 - 150 l v provedení vertikálním, nebo horizontálním.

Nepřímoohřívané a kombinované zásobníky
Ohřívače vody připravující TUV pomocí externího zdroje tepla ( kotle ). Uvnitř tanku s TV je instalován šnekový tepelný výměník, pomocí kterého je předáváno teplo do TV. V dnešní době nejpoužívanější způsob přípravy TV.

Lázeňská kamna
Ohřívače vody pro přípravu TV pomocí topení dřevem. Ohřívače jsou konstruovány jako tlakové - jsou připojeny na vodovodní řád a teplá voda z nich teče pod tlakem v řádu. K dispozici jsou ve verzích bez, nebo s elektrickým pomocným dohřevem.

www


Měřiče tepla a chladu

Měřiče tepla a chladu

Kompaktní měřiče tepla
Integrují kalorimetrické počítadlo, průtokoměr a případně i jeden z teploměrů do kompaktního celku. To zlevňuje zařízení a zjednodušuje montáž. Podle typu měřiče může být počítadlo z průtokoměru odnímatelné. Kompaktní měřiče tepla se velmi často používají v bytových předávacích stanicích.

Soupravy měřičů tepla
Soupravy se používají v aplikacích kde jsou průtokoměry větších dimenzí nebo tam, kde je požadavek na oddělené ověřování nebo výměnu jednotlivých částí. Sestávají z kalorimetrického počítadla, průtokoměru a páru odporových platinových teploměrů.

Indikátory topných nákladů
Indikátory (někdy označované jako rozdělovače topných nákladů = RTN) se používají zejména tam, kde má otopný systém vertikální rozvody (stoupačky) a každý spotřebitel je tedy napájen z několika stoupaček. Při jejich použití je třeba počítat s nutností provádění odečtů a rozúčtování nákladů na vytápění specializovanou firmou. Tuto práci provádí i naše společnost.

www


Kotle

Kotle

Kondenzační kotle
Využívají zbytkové teplo obsažené ve spalinách pro zvýšení účinnosti. Optimální pro tzv. nízkoteplotní otopné soustavy navržené pro teplotu vody do 55 st. C tak, aby byl zachován princip kondenzace. Příprava TV je řešena ohřevem průtokovým v externím zásobníku či v zásobníku integrovaném přímo v kotli.

Elektrické kotle
Řada kotlů o nominálních výkonech 8, 15, 24 kW s možností plynulé modulace a po výkonovém kroku 2,5 kW. Kotle podporují ekvitermní regulaci a je k nim možné připojit zásobník TV. Možnost ovládání pomocí GSM modulu.

Kotle na tuhá paliva
Kotel ENBRA TP-EKO umožňuje spalování více druhů paliv (dřevní pelety a hnědé uhlí ořech) v jednom univerzálním hořáku a přitom dosahuje parametrů nejpřísnější 5. emisní třídy dle ČSN EN 303-5. Kotel s jednoduchou obsluhou, hospodárným provozem a snadným čištěním.

www


Editovat prezentaci výrobků