Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ENBRA, a.s.

www.enbra.cz
logo ENBRA, a.s.

ENBRA, a.s. - tepelná čerpadla, fotovoltaika, kotle, vodoměry, měřiče tepla a indikátory topných nákladů

Fotovoltaika

ENBRA nabízí nejen jednotlivé komponenty, ale také cenově zvýhodněné sety. Jednotlivé sety se liší se počtem fotovoltaických panelů, výkonem fotovoltaické instalace a kapacitou bateriových setů. Každý set obsahuje panely, regulátor baterie, bateriové moduly, hybridní střídač a střešní konstrukci. 

 

www


Tepelná čerpadla

Nízkoteplotní tepelná čerpadla
Nacházejí uplatnění v novostavbách a objektech po rekonstrukci, kde je možno plně využít výhod nízkoteplotních otopných soustav. Představují moderní zdroj tepla pro systémy podlahového vytápění a otopné soustavy s konvektory.

Vysokoteplotní tepelná čerpadla
Lze je snadno napojit na stávající otopné soustavy s běžnými radiátory. Díky jejich špičkovým parametrům jsou ideální volbou pro ty, kteří se obávají náročných rekonstrukcí otopného systému.

www


Vodoměry

Bytové vodoměry
Vodoměry umožňují pokrýt požadavky měření používané k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům včetně stále žádanějších dálkových přenosů, určené nejširší skupině zákazníků.

Domovní a průmyslové vodoměry a průtokoměry
Vodoměry o dimenzích DN 20 - 50 pro studenou a teplou vodu. Mokroběžné, suchoběžné, vícevtokové i jednovtokové, s impulsním výstupem i bez.

Šroubové vodoměry WOLTMAN
Průmyslové vodoměry v dimenzích DN50 - DN250 s přírubovým připojením pro studenou vodu a trvalými průtoky až 400 m3/h. Umožňují zařazení do systému dálkových odečtů pomocí impulsních vysílačů.

Ultrazvukové a indukční vodoměry
Ultrazvukové vodoměry pro velmi přesné měření odběru ve všech oblastech zásobování vodou a indukční průtokoměry pro všechny kapaliny s elektrickou vodivostí minimálně 5 mikroS/cm bez závislosti na hustotě, teplotě a tlaku média.

www


Měřiče tepla a chladu

Kompaktní měřiče tepla
Integrují kalorimetrické počítadlo, průtokoměr a případně i jeden z teploměrů do kompaktního celku. To zlevňuje zařízení a zjednodušuje montáž. Podle typu měřiče může být počítadlo z průtokoměru odnímatelné. Kompaktní měřiče tepla se velmi často používají v bytových předávacích stanicích.

Soupravy měřičů tepla
Soupravy se používají v aplikacích, kde jsou průtokoměry větších dimenzí nebo tam, kde je požadavek na oddělené ověřování nebo výměnu jednotlivých částí. Sestávají z kalorimetrického počítadla, průtokoměru a páru odporových platinových teploměrů.

Indikátory topných nákladů
Indikátory (někdy označované jako rozdělovače topných nákladů = RTN) se používají zejména tam, kde má otopný systém vertikální rozvody (stoupačky) a každý spotřebitel je tedy napájen z několika stoupaček. Při jejich použití je třeba počítat s nutností provádění odečtů a rozúčtování nákladů na vytápění specializovanou firmou. Tuto práci provádí i naše společnost.

www


Kotle ENBRA CD
Kotle ADI CDKotle na tuhá paliva

Kotle

Kondenzační plynové kotle
Využívají zbytkové teplo obsažené ve spalinách pro zvýšení účinnosti. Optimální pro tzv. nízkoteplotní otopné soustavy navržené pro teplotu vody do 55 st. C tak, aby byl zachován princip kondenzace. Příprava TV je řešena ohřevem průtokovým v externím zásobníku či v zásobníku integrovaném přímo v kotli.

Kotle řady ENBRA CD se vyznačují  patentovaným jednotrubkovým nerezovým výměníkem, širokým pásmem regulace, ekvitermní regulací. Záruka 5 let a možnost prodloužené záruky na 10 let (5 + 5 let).  

ADI CD a ADI MEGA představují kompletní řadu nerezových kondenzačních stacionárních kotlů, které se vyznačují extrémně nízkou hmotností a minimálními rozměry. 

Kotle na tuhá paliva
Kotle řady ENBRA TP-EKO umožňují spalování více druhů paliv (dřevní pelety a hnědé uhlí ořech) v jednom univerzálním hořáku a přitom dosahují parametrů nejpřísnější 5. emisní třídy dle ČSN EN 303-5. Kotel s jednoduchou obsluhou, hospodárným provozem a snadným čištěním.

Kotle ENBRA DV-EKO jsou zplyňovací kotle s trubkovým výměníkem na dřevo. Kotle splňují limity pro 5. emisní třídu a EKODESIGN a jsou zařazeny do třídy A+ v energetické účinnosti. Kotle zplyňují měkké i tvrdé dřevo a dřevní odpad.

www


Editovat prezentaci výrobků