Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Domat Control System s.r.o.

domat-int.com
logo Domat Control System

Domat Control System - přehled sortimentu výrobků

Regulátory a podstanice řady mark

Procesní podstanice řady mark přinášejí flexibilitu volného programování na úroveň I/O modulů. Díky moderním technologiím nabízíme v nové řadě podstanic kompaktní regulátory IMIO100 (16 I/O) a ICIO205 (30 I/O) s rozhraním Ethernet a RS485. Pro větší celky je určena podstanice markMX s 88 I/O. Kompaktní podstanice obsahují řídicí jednotku i vstupně-výstupní moduly v jednom pouzdře, což usnadňuje instalaci. Zároveň je možné je rozšiřovat o standardní I/O moduly, připojené na rozhraní RS485. Rozhraní Ethernet slouží pro programování a komunikaci s klienty, jako je vizualizace, webový prohlížeč nebo cizí program pro vyčítání dat.

Podstanice bez integrovaných vstupů a výstupů jsou vhodné jak pro klasické řídicí systémy s I/O moduly, tak jako volně programovatelné převodníky a komunikátory. K dispozici jsou typy s jednou sběrnicí RS485 (mark100, mark125, mark220), se dvěma sběrnicemi RS485 a dvěma RS232 (mark320) i s integrovaným převodníkem M-Bus pro 10 měřičů (mark150, mark150/485). Tyto podstanice jsou ideální pro malé celky, jako kompaktní výměníkové stanice, bytové uzly, či regulaci tepelných čerpadel nebo malých VZT jednotek.

další informace

Vstupní a výstupní moduly

Vstupně-výstupní moduly a periferie se připojují přes oddělovací převodníky na sériové porty. Vstupně-výstupní moduly jsou napájeny širokým rozsahem napětí 10-30 V ss nebo 12-24 V st. Vstupy a výstupy, napájení a komunikace jsou vzájemně galvanicky odděleny, takže při poškození jednoho modulu na sběrnici jsou ostatní moduly chráněny. Každý modul má adresu, která se nastavuje konfiguračním programem. V programu se také u analogových vstupů zadává měřicí rozsah: vstupy jsou aktivní (0..10 V) nebo pasivní s možností připojení všech běžných typů teplotních čidel. Pro zvláštní charakteristiky čidel je možné zadat u každého vstupu v programu Merbon IDE zvláštní linearizační křivku.

Moduly komunikují po sběrnici RS485 protokolem Modbus RTU s nastavitelnou komunikační rychlostí. Otevřený protokol umožňuje jejich nasazení i v systémech jiných výrobců. Naopak do procesní stanice je možné přímo zaintegrovat technologie, které používají tento protokol, například frekvenční měniče, IRC regulátory nebo některé měřiče energií. Ty mohou v určitých případech dokonce být připojeny na stejné sběrnici, jako I/O moduly - podstanice tedy umožňují integraci již na procesní úrovni. Podstanice je obvykle instalována na místě, kam má přístup obsluha. Díky tomu, že sběrnice s I/O moduly může být dlouhá až 1000 m, lze na jedno místo svést informace z celé budovy nebo propojit více rozvaděčů osazených I/O moduly na jednu podstanici, což šetří náklady na kabeláže.

další informace

Pokojové regulátory a ovladače

Designová řada komunikativních pokojových regulátorů a ovladačů Domat Control System:
 • velký LCD displej (60 x 60 mm) umožňuje čtení aktuální teploty a stavu zařízení ze vzdálenosti až 5 metrů
 • otočný ovladač kombinovaný s tlačítkem usnadňuje běžné ovládání (korekce teploty a změna provozního módu, ovládání v několika úrovních, nastavení týdenního časového programu)

Všechny regulátory a ovladače jsou díky otevřenému protokolu Modbus RTU nebo TCP a širokému rozsahu napájecího napětí vhodné nejen pro řídicí systém Domat, ale i pro integraci do jiných řídicích a vizualizačních systémů.

UNIVERZÁLNÍ OVLADAČE UI:

 • pro ovládání vzduchotechnických jednotek, malých kotelen a dalších složitějších zařízení
 • kromě základních funkcí (snímání teploty v místnosti, nastavení požadované teploty ovladačem, změna provozního módu) volitelně i další funkce (výběr topné křivky, nastavení venkovní teploty, při které se začíná topit, nastavení teploty teplé vody, zobrazení a nastavení relativní vlhkosti, zobrazení dalších dvou libovolných hodnot atd.)
 • Funkce, které mají být uživateli k dispozici, se vybírají při uvádění do provozu, například u přepínání provozního módu vyběr rezidenční režim (den, noc, automatický provoz, vypnuto) a režim hotelový či kancelářský (komfort, pokles, útlum, případně party mód).
 • pro každý mód má ovladač zvláštní požadované hodnoty pro topení i chlazení
 • pro adresování a nastavování ovladačů a regulátorů zdarma k dispozici komfortní program
 • i v provedení s digitálním výstupem pro např. řízení radiátorového ventilu v místnosti a dvěma vstupy a dvěma výstupy pro sběr signálů z čidla přítomnosti nebo okenního kontaktu a řízení typicky topení a chlazení. Řídicí logika se v tomto případě konfiguruje v podstanici a algoritmus je plně pod kontrolou autora aplikace.

REGULÁTORY JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ UC:

Firmware již obsahuje regulační algoritmus PI a logiku pro přepínání provozních módů regulátory se kromě adresace nijak nenastavují, jednotlivé funkce je možné uživateli zablokovat.

 • Regulátor UC100 obsahuje 1 výstup pro řízení termického ventilu nebo elektrického ohřevu (přes výkonové SSR relé)
 • Regulátor UC200 obsahuje 2 výstupy pro topení a chlazení a 2 bezpotenciálové vstupy pro signál přítomnosti (například od snímače přístupových karet) a okenní kontakt či čidlo rosného bodu pro systémy s chladicími panely.
 • Regulátor UC300 je komunikativní regulátor pro podlahové vytápění s dalším analogovým vstupem pro omezovací čidlo teploty v podlaze a ovládáním stejným, jako mají ostatní přístroje v řadě.
 • Regulátor FC010 s ovladačem UC010 pro řízení fancoilů má 3 relé pro stupně fancoilu, 2 výstupy pro ohřev a chlazení a 2 vstupy pro signál přítomnosti a okenní kontakt. Je malý, k instalaci přímo na fancoil, nebo na DIN lištu, komunikuje s ovladačem pomocí dvouvodičové sběrnice.
 • Regulátor FC020 má analogové vstupy a proto je vhodný pro nekomunikativní ovladače, pro aplikace, kde není žádoucí displej, nebo tam, kde vůbec není ovladač použit, měří se pouze teplota v místnosti a hodnoty se nastavují po sběrnici (chodby, veřejné prostory).
SPECIÁLNÍ ZÁKAZNICKÁ PROVEDENÍ:
 • regulátory UC210 pro dynamické konvektory firmy Jaga (otevřená komunikace (Modbus RTU / RS485), snadná integrace do nadřazeného systému (vizualizace nebo procesní stanice Domat Control System, nebo podstanice či SCADA cizí)
 • komunikativní pokojové regulátory s rozhraním Ethernet (UC150 a UC250), čidla teploty a vlhkosti a ovladače s rozhraním Ethernet a komunikací Modbus/TCP (typy UI5xx, UI6xx), s displejem i bez něj, hlídače dveří pro chladicí a archivní boxy UI400, či jiné přístroje v zákaznickém provedení. Ovladače a čidla s rozhraním Ethernet se dodávají i v provedení PoE, tedy napájená po standardu Power over Ethernet, což výrazně zjednodušuje instalaci a usnadňuje aplikace v prostředí IT

další informace

Vývojové prostředí Merbon IDE - funkční bloky i strukturovaný text

Pomocí vývojového prostředí Merbon IDE se podstanice řady mark. programují a konfigurují. Programovat lze dvěma způsoby: pomocí funkčních bloků (FUPLA) nebo strukturovaným textem (ST) podle IEC 61131-3. Programování s funkčními bloky usnadňuje rychlou tvorbu aplikací a zvyšuje přehlednost, pro složitější nebo speciální funkce je výhodnější použít strukturovaný text.

Uživatelé mohou pracovat v jednoduchém módu, kde je řada věcí předkonfigurována, ale za cenu nižší flexibility, nebo v plném módu, kde mají přístup ke všem funkcím programu. Jednoduchý mód se podobá předchozí verzi vývojového prostředí, SoftPLC IDE: projekt je omezen na jednu podstanici, v podstanici běží jediný task a programuje se pouze pomocí funkčních bloků. Je proto vhodný pro začátečníky nebo akce, kde se na servisu bude střídat více pracovníků - používání funkčních bloků zvyšuje přehlednost a snižuje riziko chyb. U plného módu je možné kombinovat programování pomocí bloků i strukturovaného textu, ale především tvořit vlastní funkční bloky a funkce, opět v obou jazycích: FUPLA i ST.

další informace

RcWare VisionRcWare Vision je vizualizační systém (SCADA) s bohatými možnostmi integrace. Jeho modularita usnadňuje postupné budování dispečinků od nejjednodušší vizualizace po distribuované integrované systémy. Licenční politika zpřístupňuje systém dokonce i pro nejmenší zařízení o několika desítkách datových bodů, zatímco pro rozsáhlé instalace existuje horní hranice ceny.

Grafická schémata mohou obsahovat texty, bitmapy, indikátory a nastavovače hodnot, tlačítka, čáry, animace, ekvitermy, vložené grafy a další objekty.

Pomocí webového přístupu je dostupná grafika i historické trendy. Schémata zařízení vypadají stejně jako v grafice; pro webový přístup není třeba grafiku jakkoli doplňovat. Stačí pouze instalovat a nastavit webový server, což je záležitost patnácti minut.

Pro složitější zpracování dat, výpočty a logické vazby slouží skriptové datové body v jazyce JScript.NET. Ty čtou hodnoty jednoho nebo několika datových bodů a výsledky výpočtů poskytují na svých výstupech.

Každý datový bod může být definován jako alarmový. Alarmové hlášení se pak směruje na tyto výstupy:

 • alarmový telefonní hovor
 • SMS zprávu
 • vyskakovací okno
 • hlasové hlášení (na zvukovou kartu řídicí stanice).

V systému je záznam odeslaných SMS s možností přeposílání dalším uživatelům.

Historie se zaznamenává dvojím způsobem:

 • dlouhodobá historie: ukládá se natrvalo do textových souborů nebo SQL databáze, pro dlouhodobou analýzu
 • krátkodobá historie: pouze několik dnů zpět, rychlejší vzorkování, pro sledování trendů, ladění regulačních smyček a analýzu zařízení.

Navzorkované hodnoty se zobrazují v grafu a lze je exportovat do souborů .CSV a .XLS. Export může také probíhat automaticky v zadaných intervalech. Databáze SQL je pro ostatní programy otevřená, takže stanice RcWare Vision může pracovat jako koncentrátor dat z různých systémů a poskytovat aktuální hodnoty např. přes OPC server a historická data přes databázi SQL.

Typ Počet datových bodů Drivery
RC-Vision 4500 pouze SoftPLC
RC-Vision-x neomezeně všechny dostupné

Seznam komunikačních driverů se neustále doplňuje, na přání jsou vyvíjeny další drivery. U rozšířené verze jsou v ceně všechny drivery:

 • pro otevřené standardní protokoly (OPC klient i server, BACnet, Modbus TCP a RTU, M-Bus)
 • pro měřiče (IEC61107, M-Bus pro desítky typů měřičů, UPS)
 • pro další PLC protokoly, např. SAIA, Simatic, Advantech, Landis & Gyr (RWP80, PRU, RVD235), Sauter (EYZ2400/3600), Johnson Controls (9100), Staefa (NICO), AMiT, Teco, Micropel a další.

další informace


Editovat prezentaci výrobků