Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Českomoravský beton, a.s.

www.transportbeton.czwww.lite-smesi.cz
logo Českomoravský beton

Českomoravský beton - betony, maltové směsi, litý samonivelační potěr

ANHYMENT® - Litý samonivelační potěr

ANHYMENT® - Litý samonivelační potěr

Co jsou lité samonivelační potěry Anhyment®?

 • Anhyment® je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m. Vytváří dokonale rovnou plochu pod finální nášlapnou vrstvu (koberec, dlažba, PVC, parkety...).
 • Anhyment® je moderní materiál, který je plnohodnotnou alternativu ke všem druhům suchých směsí a potěrů, splňuje požadavky ČSN744505 Podlahy, společná ustanovení.
 • Anhyment® představuje novou generaci kvalitních podlahových hmot pro vnitřní použití především v obytných budovách, administrativních a obchodních centrech, dále v objektech občanské vybavenosti jako jsou správní budovy, školy a nemocnice.
 • Anhyment® je ideálním řešením pro podlahy s podlahovým vytápěním, kde vzhledem ke svým vlastnostem umožňuje snížit náklady na vytápění.
 • Anhyment® se vyrábí pomocí moderní, počítačem řízené technologie, na stavbu se dopravuje autodomíchavačem. Ukládka probíhá čerpáním, na místě nezůstávají zbytky nespotřebovaného materiálu. Je tudíž šetrný k již upraveným plochám (zahradám apod.), na stavbě také není potřeba mít zdroj vody a elektrické energie.

Hlavní výhody

 • Velmi rychlá aplikace až 1000 m2 za den / směnu při 3-5 členné četě
 • Vytváří dokonale rovné podlahy
 • Vhodný pro novostavby i rekonstrukce
 • Cenově srovnatelný s konvenčním cementovým potěrem
 • Úspora nákladů na vytápění u podlahového topení
 • Šetrný k životnímu prostředí díky nižší spotřebě energií

Praktické použití:

 • vnitřní použití jak pro novostavby, tak i rekonstrukce
 • jako potěr spojený s podkladem, potěr na oddělovací vrstvě, plovoucí potěr nebo potěr pro podlahové vytápění (ve smyslu ČSN EN 13318)
 • samonivelační potěr není vhodný pro použití do trvale mokrých prostor (např. velkokuchyně, prádelny, sauny), za provedení příslušných opatření (navržených projektantem) jej lze použít ve vlhkých prostorách (koupelny, WC, domácí kuchyně)
 • před litím potěru je nutno dokončit omítkářské práce, obklady stěn a technické instalace
 • nutno zajistit dostatečné vyzrálý, bezprašný a čistý podklad bez ostrých výškových změn (tyto ostré výškové změny je však možno jednoduše vyřešit dilatací nebo proříznutím úzké štěrbiny v potěru nad výškovou změnou)
 • je nutno věnovat pozornost přípravným pracem před uložením potěru především dilatačních svislých okrajových pásek, položení separační podkladní vrstvy, případných izolačních vrstev
 • teplota okolí pro použití musí být vyšší než 5°C, maximálně 25°C - nutno zamezit přímému slunečnímu záření otvory ve stavbě a průvanu
 • jakmile je potěr pochozí, intenzivně větrejte
www


MALMIX® - Čerstvé maltové směsi

MALMIX® - Čerstvé maltové směsi

MALMIX® jedná se o mokré maltové směsi pro zdění, nikoliv polotovary, které jsou určené přímo ke zpracování na stavbě. Uplatní se především jako plnohodnotná alternativa suchých maltových směsí. Jejich výhodou je nejen dlouhá zpracovatelnost, ale také fakt, že po nanesení tuhnou jako běžné malty.

Výroba a zpracování

Čerstvé malty Malmix® se vyrábějí buď ve specializované maltárně, nebo v přizpůsobených betonárnách společnosti Českomoravský beton, a.s. Zpracovatelnost malty je prodloužena na více než 36 hodin. Malmix® nachází své využití především při výstavbě na "zelené louce", protože není potřeba přípojka na zdroj tlakové vody a zdroj elektrické energie, ale ani žádné strojní zařízení (silo apod.). Zároveň také dochází k dalším úsporám finančních prostředků, jelikož odpadá zdlouhavá příprava malty na stavbě a není potřeba se předzásobovat materiálem. Malmix® se jednoduše po objednání dováží na stavbu autodomíchávačem a je ihned připravený k použití v požadované konzistenci a potřebné kvalitě podle ČSN EN 998-1,2.

Na stavbě se Malmix® skládá do připravených zapůjčených plastových van o objemu 200 litrů s dobou zpracovatelnosti podle typu až 36 hodin, která je umožněna pomocí přidání zpomalovacích přísad. V těchto vanách se pak přepravuje po staveništi pomocí speciálních vozíků, jeřábem, vysokozdvižným nebo paletovacím vozíkem či staveništním jeřábem.

Malmix® - výhody použití na stavbě

 • Žádný zábor místa pro strojní zařízení a zdící materiály
 • Zrychlení výstavby díky snadné manipulaci s materiálem
 • Na stavbě není potřeba přípojky na zdroj tlakové vody
 • Na stavbě není potřeba přípojky na zdroj el. energie
 • Záruka kvality - malty namíchané podle receptury
 • Objednáváte jen tolik kolik opravdu spotřebujete
 • Odpadá zdlouhavá příprava malty na stavbě
 • Zvýšení produktivity práce na stavbě
 • Odpadá předzásobení materiálem
 • Zpracovatelnost až 36 hod.
www


EASYCRETE® - Lehce zpracovatelný beton

EASYCRETE® - Lehce zpracovatelný beton

Easycrete® je lehce zpracovatelný až samozhutnitelný beton vhodný k rychlému zhotovování základů (včetně pilot), hustě vyztužených konstrukcí stěn, sloupů a stropů, štíhlých konstrukcí a pohledových betonů jež nevyžaduje náročné hutnění ponornými či příložnými vibrátory. Lehce se roztéká po bednění a vyplní bez problému všechny záhyby bednění - konstrukce.

Easycrete® především obsahuje kamenivo do maximální velikosti zrna 16 mm, aktivní příměsi, které zlepšují rheologii betonu včetně finálního vzhledu povrchu konstrukce a v neposlední řadě je ke ztekucení betonu používáno nejmodernějších a nejúčinnějších přísad - polykarboxylátů.

Značkový beton Easycrete® je samozřejmě betonem, dodávaným v souladu s evropským standardem ČSN EN 206-1.

Beton je dodáván všemi betonárnami skupiny Českomoravský beton a.s. ve třech základních variantách:

Easycrete®F - tekutý transportbeton pro běžné použití

 • Oblast použití: bytové stavby, základové desky a pasy, stropy, průmyslové podlahy, drátkobeton
 • Rozlití: mezi 560 mm a 620 mm
 • Lehce zpracovatelný beton třídy konzistence F5
 • Zvláštní specifika: vysoký výkon při betonáži, snížené nároky na hutnění
 • Easycrete® F může být vyráběn v konzistenci rozlitím do 600 mm

Easycrete® SF - velmi tekutý beton téměř samozhutnitelný beton

 • Oblast použití: průmyslové stavby, základy, piloty, sloupy, stěny, vodotěsné stavební konstrukce (např. bílé vanyzákladové desky )
 • Rozlití: mezi 630 mm a 700 mm
 • Lehce zpracovatelný beton třídy konzistence F6
 • Zvláštní specifika: možnost dosažení okamžitě kompaktního hladkého povrchu, možnost dokonalého zalití profilované výztuže, významně snížené nároky na hutnění

Easycrete® SV - samozhutnitelný High-Tech-transportbeton

 • Oblast použití: veškeré stavební konstrukce, které nelze vybetonovat betonem nižších konzistencí (např. tenké sloupy nebo stěny), bezhlučná betonáž.
 • Rozlití z obráceného Abramsova kužele: > 700 mm
 • Samozhutnitelný beton (SCC)
 • Zvláštní specifika: nejrychlejší betonáž, možnost zaplnění veškerých komplikovaných míst v bednění ( komplikované detailykonstrukce), samozhutnitelný, možnost dosažení nejlepšího kvality povrchu (pohledový beton).
www


PORIMENT® - Cementová litá pěna
PORIMENT® - skladba podlahy

PORIMENT® - Cementová litá pěna

PORIMENT® je moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrdnutím cementové pěny, dovážený na stavbu v tekutém stavu autodomíchávačem. Do některých typů je přidáván drcený polystyrén za účelem lepších tepelně izolačních vlastností a snížení objemové hmotnosti. Lité pěny PORIMENT® představují alternativu pro stavební materiály typu pěnobeton, polystyrenbeton, polystyren (deskový), atd.

Výhody při využití do podlahové konstrukce

 • Dokonalé zalití a ochrana rozvodů vedených v podlaze
 • Odpadá řezání a skládání desek polystyrenu (starý konvenční postup)
 • Moderní výplňový a tepelně-izolační materiál
 • Vytváří ideální podmínky pro správné položení kročejové izolace
 • Nízká objemová hmotnost = Objemová hmotnost od 300 kg/m3
 • Snížení zátěže stropních konstrukcí - redukce tloušťky potěru
 • Na stavbě není potřeba mít zdroj vody a elektrické energie
 • Vhodný pro novostavby i rekonstrukce
 • Neprovádějí se dilatační spáry
 • Vysoká kvalita povrchů
 • Snadná zpracovatelnost

Použití litých pěn PORIMENT®

 • Výplně hluchých míst v konstrukci
 • Výplně dutých prostorů, zemních dutin a kanálů
 • Výplně výkopů okolo bazénů
 • Vyrovnávací vrstvy
 • Tepelně izolační vrstvy
 • Izolační vrstva pro dálková topná vedení

Typy cementových litých pěn PORIMENT® a možnosti jejich použití

PORIMENT® P - Cementová litá pěna s polystyrénem PORIMENT P je nejčastěji používána jako lehká vyrovnávací vrstva a tepelně izolační vrstva do podlah, do které se skryjí rozvody a sítě a připraví se tím rovný povrch pro ukládku roznášecí vrstvy z ANHYMENTU. Další možností použití PORIMENTU P je vyrovnání plochy nad klenbou nebo užití jako tepelně izolační vrstvy. Předností je dokonalé zalití podlahových rozvodů, odpadá pracné řezání a skládání desek polystyrénu. Základní výhodou při použití PORIMENTU P je dokonalé zalití rozvodů vedených v podlaze, kdy není třeba vyřezávat polystyrénové desky okolo rozvodů a následně je vysypávat pískem nebo jinou hmotou. Nalitím PORIMENTU P vytvoříte hrubou rovinu, která nejenže vyrovná případné nerovnosti betonové desky, ale vytvoří také ideální podmínky pro správné položení kročejové izolace. Výhodné je použití tzv. PE pásu (Mirelon, Gefficel, Ethafoam, atd.), ale je možné použít i kročejový polystyren nebo minerální vatu.

PORIMENT® M - Cementová litá pěna PORIMENT M se vyrábí ve třech hmotnostních variantách (600, 900 a 1200kg/m3). Její použití je obdobné jako u PORIMENTU P, jiný je pouze způsob výroby a složení. Pro výrobu PORIMENTU M není nutné zařízení Aeronicer II®.

PORIMENT® PS - Cementová litá pěna s polystyrénem je materiál speciálně vyvinutý pro využití do sklonu pro ploché střechy, kde je potřeba vytvořit spádovou vrstvu bez výrazného přitížení konstrukce. Maximální spád, který lze vytvořit pomocí PORIMENTU PS, je 8%.

PORIMENT® W - Cementová litá pěna PORIMENT W má stejné využití jako PORIMENT P s tím rozdílem, že je výrazně tekutější a pevnější, takže ji lze využívat již od mocností vrstev 2 cm. Oproti PORIMENTU P má ale vyšší objemovou hmotnost.

www


CEMFLOW® - Litý cementový potěr

CEMFLOW® - Litý cementový potěr

CEMFLOW je litý samonivelační potěr na bázi cementového pojiva v souladu s požadavky ČSN EN 13813, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m. Jedná se o moderní materiál dodávaný v čerstvém stavu autodomíchávači přímo na stavbu, který je plnohodnotnou alternativou ke všem druhům suchých směsí a potěrů a který splňuje požadavky ČSN 74 4505 Podlahy, společná ustanovení. CEMFLOW LOOK je pohledový barvený potěr. Struktura povrchu je hladká, pevná a podobá se vzhledově materiálu Teracco. Produkt CEMFLOW LOOK je technologicky tvořen jednak velmi kvalitně provedenou pokládkou a ošetřováním samotného potěru a jednak následnou úpravou povrchu. Postup úpravy povrchu je náročnější na čas a strojní vybavení než standardní přebrušování a nátěry. Spolupracujeme se společnostmi, které vlastní know-how a strojní vybavení pro vytvoření kvalitního pohledového potěru.

Oblasti použití

 • připojený potěr
 • potěr oddělený od podkladu fólií
 • potěr na izolační vrstvě
 • potěr pro podlahové topení
 • pohledový potěr - CEMFLOW LOOK


Výhody cementového potěru

 • vynikající rovinatost povrchu
 • vhodný do vlhkých prostor
 • vhodný i v kombinaci s podlahovým vytápěním
 • velmi rychlá realizace
 • realizace i bez použití ocelové výztuže
www


STEELCRETE® - beton s rozptýlenou výztuží

STEELCRETE® - beton s rozptýlenou výztuží

STEELCRETE je podle ČSN EN 206-1 a dalších předpisů beton s rozptýlenými ocelovými vlákny vyráběnými přímo v betonárně pro zvolené použití v konstrukci v konzistenci dle potřeb dopravy a ukládání. Je dodáván i jako lehce zpracovatelný beton pro konstrukce odolávající průsakům vody (vodotěsný beton). V příslušné konzistenci je čerpatelný, hutný a ošetřuje se běžnými postupy.

Oblasti použití:

 • vhodný na veškeré nosné konstrukce staveb z betonu namáhané jak vnitřními silami, tak zvýšeným namáháním vnějším (obrus, nárazy apod.)
 • vhodný pro konstrukce z předpjatého betonu, zejména v oblastech zvýšeného namáhání (kotevní oblasti)
 • vhodné pro redukci klasické výztuže v konstrukcích s vysokým stupněm vyztužení nebo s komplikovaným tvarem


Výhody betonu s rozptýlenou výztuží STEELCRETE:

 • Značné zrychlení a zjednodušení postupu výstavby
 • Odpadá nutnost kontroly klasické výztuže před betonáží a snižuje se riziko chybného vyztužení
 • Odstranění rizika posunutí výztuže nebo výztužných sítí při betonáži a vibraci betonu
 • Zvýšení odolnosti betonové konstrukce proti vlivům vnějšího prostředí
 • Prodloužení životnosti konstrukce
 • Vysoká a rovnoměrná kvalita konstrukce
 • Nákladově výhodnější řešení
 • Zmenšení trhlin a zvýšení odolnosti obrusu
 • Eliminace možného oprýskávání povrchu betonu včetně značného snížení odpadu betonu z hran a rohů konstrukce
 • Snížení rizika průniku nebezpečných látek do podloží
 • Redukce požadavku na minimální stupeň vyztužení
 • Nahrazení konstrukční výztuže v základových pasech
www


Editovat prezentaci výrobků