Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle

www.bosch-industrial.com
logo Bosch - průmyslové kotle

Bosch - průmyslové kotle - teplovodní, horkovodní a parní kotle

Teplovodní a horkovodní kotle


Teplovodní kotel UNIMAT UT-L

Teplovodní kotel UNIMAT UT-L je ideálním řešením pro tepelné centrály nebo lokální zásobování teplem. Teplovodní kotel UT-L je zejména používán v nemocnicích, obytných a kancelářských budovách, jakož i v celém průmyslu. Díky své vysoké flexibilitě se UT-L skvěle hodí pro použití jako rezervní kotel nebo kotel k pokrytí špičkového zatížení u tepláren a teplárenských bloků.
 • Efektivní třítahová konstrukce
 • Normovaný stupeň užití bez výměníku spalin až 95%, při využití se spalinovým výměníkem na využití odpadního tepla až 105%
 • Efektivní tepelně izolační materiály, vysoká účinnost
 • Schválený pro nízké teploty vstupní vody od 50°C
 • Vhodný pro hořáky všech výrobců
 • Spalování s redukcí škodlivin díky použití vysoce vyvinutých spalovacích zařízení a pečlivému odladění nejlepší kombinace kotel/hořák
 • Příznivý z hlediska údržby díky výkyvným čelním dveřím kotle
 • Robustní, spolehlivý a s dlouhou životností
 • Žádný předepsaný minimální výkon hořáku pro udržení suchých spalin
 • Tahy žárových trubek bez rušivých vložených prvků pro zlepšení proudění
 • Vysoká přípustná Δt do 50 K

Technická data UNIMAT
Typ UT-L
Teplonosné médium teplá voda
Konstrukční typ třítahový plamencový žárotrubný
Výkon v kW 650 až 19 200
Pojistný přetlak v bar do 16
Max. teplota v °C 120 (110 v Evropě)
Palivo olej, plyn
wwwHorkovodní kotel UNIMAT UT-M

Horkovodní kotel UNIMAT UT-M je dalším vývojem úspěšné kotlové konstrukce UT. Nachází své využití u topných systémů s požadavky na vyšší teploty vody. Kotel UT-M dokazuje svoji mimořádnou výkonnost v centrálních výtopnách pro místní či dálkové zásobování teplem (např. nemocnice, léčebné a zdravotní ústavy, kancelářské a obytné budovy). Tento horkovodní kotel nachází také své využití u průmyslových topných aplikací v nejrůznějších oborech průmyslu.
 • Efektivní třítahová konstrukce
 • Normovaný stupeň užití bez výměníku spalin až 95%, při využití se spalinovým výměníkem na využití odpadního tepla až 105%
 • Efektivní tepelně izolační materiály, vysoká účinnost
 • Schválený pro nízké teploty vstupní vody od 50°C
 • Vhodný pro hořáky všech výrobců
 • Spalování s redukcí škodlivin díky použití vysoce vyvinutých spalovacích zařízení a pečlivému odladění nejlepší kombinace kotel/hořák
 • Příznivý z hlediska údržby díky výkyvným čelním dveřím kotle
 • Robustní, spolehlivý a s dlouhou životností
 • Žádný předepsaný minimální výkon hořáku pro udržení suchých spalin
 • Tahy žárových trubek bez rušivých vložených prvků pro zlepšení proudění
 • Vysoká přípustná Δt do 50 K

Technická data UNIMAT
Typ UT-M
Teplonosné médium horká voda
Konstrukční typ třítahový jednoplamencový žárotrubný
Výkon v kW 750 až 19 200
Pojistný přetlak v bar do 16
Max. teplota v °C do 190
Palivo olej, plyn
wwwHorkovodní kotel UNIMAT UT-H

Horkovodní kotel UNIMAT UT-H je používán při vysokých tlakových a teplotních požadavcích pro aplikace dálkového a procesního tepla. Důležité oblasti použití jsou výtopny pro lokální a dálkové zásobování teplem, průmyslové a řemeslné podniky všech odvětví, podniky tepelného zásobování nebo komunální zařízení. Pro teplárny jako kotle základního zatížení, špičkového zatížení či rezervní kotle.
 • Intuitivní řízení kotle na bázi SPS s nejvyšší přehledností provozních dat
 • Vysoký stupeň využití díky třítahové technice, integrovanému spalinovému výměníku a efektivním izolačním materiálům
 • Až 93% účinnost kotle bez, až 96% účinnost kotle se spalinovým výměníkem a až 105% s kondenzačním výměníkem
 • Vhodný pro hořáky všech výrobců
 • Spalování s redukcí škodlivin díky použití vysoce vyvinutých spalovacích zařízení a pečlivému odladění nejlepší kombinace kotel/hořák
 • Příznivý z hlediska údržby – pohodlně přístupný jak na straně spalin, tak na straně vody
 • Robustní, spolehlivý a s dlouhou životností
 • Schválení dle Evropské směrnice o vyhrazených tlakových zařízeních – aplikovatelné téměř celosvětově
 • Jednoduché možnosti rozšíření díky modulové technice
 • Tahy žárových trubek bez rušivých vložených prvků pro zlepšení proudění
 • Vysoká přípustná Δt do 40 K
 • Kotel může být vybaven odděleným čtvrtým tahem pro využití odpadního tepla
 • Těleso kotle je možno použít i jako čistě spalinový kotel za kogenerační jednotku nebo plynovou turbínu

Technická data UNIMAT
Typ UT-H
Teplonosné médium horká voda
Konstrukční typ třítahový jednoplamencový žárotrubný
Výkon v kW 820 až 18 300
Pojistný přetlak v bar do 30
Max. teplota v °C do 240
Palivo olej, plyn
wwwHorkovodní kotel UNIMAT UT-HZ

Horkovodní kotel UNIMAT UT-HZ nachází své použití všude tam, kde je třeba velkého množství tepla. Nejdůležitější oblasti nasazení jsou výroba dálkového tepla a zpracovatelský průmysl.
 • Intuitivní řízení kotle na bázi SPS s nejvyšší přehledností provozních dat
 • Vysoký stupeň využití díky třítahové technice, integrovanému spalinovému výměníku a efektivním izolačním materiálům
 • Až 93% účinnost kotle bez, až 96% účinnost kotle se spalinovým výměníkem a až 105% s kondenzačním výměníkem
 • Vhodný pro hořáky všech výrobců
 • Spalování s redukcí škodlivin díky použití vysoce vyvinutých spalovacích zařízení a pečlivému odladění nejlepší kombinace kotel/hořák
 • Příznivý z hlediska údržby – pohodlně přístupný jak na straně spalin, tak na straně vody
 • Robustní, spolehlivý a s dlouhou životností
 • Schválení dle Evropské směrnice o vyhrazených tlakových zařízeních – aplikovatelné téměř celosvětově
 • Jednoduché možnosti rozšíření díky modulové technice
 • Tahy žárových trubek bez rušivých vložených prvků pro zlepšení proudění
 • Vysoká přípustná Δt do 40 K

Technická data UNIMAT
Typ UT-HZ
Teplonosné médium horká voda
Konstrukční typ třítahový dvouplamencový žárotrubný
Výkon v kW 13 000 až 38 000
Pojistný přetlak v bar do 30
Max. teplota v °C do 240
Palivo olej, plyn
www

Parní kotle


Parní kotel UNIVERSAL U-ND/U-HD

Parní kotel UNIVERSAL Vám nabízíme jako středotlaký nebo nízkotlaký parní kotel. Pro šetrný a efektivní provoz může být kompaktní kotel vybaven ekonomizérem, plynulou regulací napájecí vody a mnoha dalšími zařízeními na zpětné získávání tepla. Investice do těchto opatření na úsporu energie zajišťují vysokou účinnost Vašeho kotlového zařízení, šetří životní prostředí a trvale snižují Vaše provozní náklady.

Parní kotel UNIVERSAL U-ND/U-HD je nejvhodnější speciálně pro malé až střední spotřeby páry – ideální řešení zejména pro řemeslné podniky, zpracovatelský průmysl a sektor služeb.
 • Intuitivní řízení kotle na bázi SPS s nejvyšší přehledností provozních dat
 • Efektivní tepelně izolační materiály, vysoká účinnost
 • Automatické najížděcí, pohotovostní a sjížděcí zařízení SUC
 • Vhodný pro hořáky všech výrobců
 • Spalování s redukcí škodlivin díky použití vysoce vyvinutých spalovacích zařízení a pečlivému odladění nejlepší kombinace kotel/hořák
 • Příznivý z hlediska údržby – pohodlně přístupný jak na straně spalin, tak na straně vody
 • Robustní, spolehlivý a s dlouhou životností
 • Všechna středotlaká kotlová zařízení jsou certifikována dle Evropské směrnice o vyhrazených tlakových zařízeních – aplikovatelné téměř celosvětově
 • Jednoduché možnosti rozšíření pomocí modulové techniky
 • Jednoduché uvedení do provozu díky předem parametrizovanému řízení kotle
 • Jednoduchá montáž díky hotovým kabelovým propojkám s konektory

Technická data UNIVERSAL
Typ U-ND U-HD
Teplonosné médium nízkotlaká sytá pára středotlaká sytá pára
Konstrukční typ plamencový žárotrubný plamencový žárotrubný
Výkon v kg/h 175 až 3 200 175 až 1 250
Pojistný přetlak v bar do 0,5 do 16
Max. teplota v °C 110 204
Palivo olej, plyn olej, plyn
wwwParní kotel UNIVERSAL U-MB

Třítahový parní kotel je univerzálně použitelný pro všechny aplikace. Samozřejmě může být kombinován se všemi ostatními použitelnými příslušenstvími z naší modulové stavebnice pro přívod paliva, napájení vodou, odpadní vody, analýzu vody a zpětné získávání tepla. Také řízení SPS dotykovým panelem, schopnost dálkové diagnózy pomocí Teleservice a další výstroj parního kotle jsou identické s konstrukčními řadami velkých průmyslových kotlů.

UNIVERSAL U-MB najde své uplatnění všude tam, kde je požadavek na malé až střední množství páry. Klasické oblasti použití jsou výroba nápojů a potravinářský průmysl, prádelny a čistírny, jakož i malé průmyslové podniky.
 • Cenově přístupný i přes velký vodní prostor a třítahový princip
 • Vysoká účinnost díky integrovanému ekonomizéru
 • Rozsáhlé sériové základní vybavení
 • Intuitivní obsluha na bázi dotykového panelu a řízení SPS
 • Malá potřeba prostoru díky kompaktní základové ploše
 • Jednoduché uvedení do provozu díky předem parametrizovanému řízení kotle
 • Jednoduché propojení na stavbě díky hotovým kabelovým propojením s konektory
 • Automatické najížděcí, pohotovostní a sjížděcí zařízení SUC
 • Jednoduchá instalace díky dodávce kompletní jednotky – výstroj, hořák a ekonomizér namontovány již v závodě výrobce

Technická data UNIVERSAL
Typ U-MB
Teplonosné médium středotlaká sytá pára
Konstrukční typ třítahový plamencový žárotrubný
Výkon v kg/h 200 až 2 000
Pojistný přetlak v bar do 16
Max. teplota v °C 204
Palivo olej, plyn
wwwParní kotel UNIVERSAL UL-S, UL-SX

Kotel typu UNIVERSAL UL - S je třítahový válcový parní kotel, který splňuje veškeré nároky ve středních a vysokých oblastech výkonu. Spaliny z parního kotle obsahují značný tepelný potenciál. Pro zvýšení účinnosti kotle je proto tato konstrukční řada kotlů také nabízena s integrovaným ekonomizérem pro zpětné získávání tepla ze spalin.
Jako opci nabízíme plynulou regulaci napájecí vody, ventilátor hořáku vybavený frekvenčním měničem otáček a regulací O2 a CO pro ještě efektivnější a ekologičtější provoz.
 • Intuitivní řízení kotle na bázi SPS s nejvyšší přehledností provozních dat
 • Vysoká účinnost díky třítahovému principu, integrovanému ekonomizéru a efektivním tepelně-izolačním materiálům
 • Vysoká stálost tlaku a kvalita páry i při silně kolísající potřebě páry
 • Kotel může být vybaven odděleným čtvrtým tahem pro využívání odpadního tepla
 • Těleso kotle je použitelné i jako čistě spalinový kotel za kogenerační jednotku nebo plynovou turbínu
 • Automatické najížděcí, pohotovostní a sjížděcí zařízení SUC
 • Vhodný pro hořáky všech výrobců
 • Spalování s redukcí škodlivin díky použití vysoce vyvinutých spalovacích zařízení a pečlivému odladění nejlepší kombinace kotel/hořák
 • Jednoduché uvedení do provozu díky předem parametrizovanému řízení kotle
 • Jednoduchá montáž díky hotovým kabelovým propojkám s konektory

Technická data UNIVERSAL
Typ UL - S UL - SX
Teplonosné médium středotlaká sytá pára středotlaká přehřátá pára
Konstrukční typ třítahový plamencový žárotrubný třítahový plamencový žárotrubný
Výkon v kg/h 1 250 až 28 000 2 600 až 28 000
Pojistný přetlak v bar do 30 do 30
Max. teplota v °C 235 300
Palivo olej, plyn olej, plyn
wwwParní kotel UNIVERSAL ZFR, ZFR-X

Pro parní kotel UNIVERSAL ZFR je povinná plynulá regulace výkonu a plynulá regulace napájecí vody pro „neomezený“ jedno- či dvouplamencový provoz. Aby bylo možno využít přídavné potenciály úspor, nabízíme Vám při zohlednění systémových podmínek volitelné moduly ke zvýšení efektivity:
 • ventilátor hořáku s frekvenčním měničem otáček
 • regulaci O2
 • regulaci CO

Konstrukční řada UNIVERSAL ZFR se také skvěle hodí k dynamickému spojení více kotlů. Důležité oblasti použití jsou průmyslové podniky všech odvětví, zpracovatelský průmysl, potravinářský průmysl, jakož i komunální zařízení.
 • Intuitivní řízení kotle na bázi SPS s nejvyšší přehledností provozních dat
 • Vysoká účinnost díky třítahovému principu, integrovanému ekonomizéru a efektivním tepelně-izolačním materiálům
 • Vysoká stálost tlaku a kvalita páry i při silně kolísající spotřebě páry
 • Automatické najížděcí, pohotovostní a sjížděcí zařízení SUC
 • Vhodný pro hořáky všech výrobců
 • Spalování s redukcí škodlivin díky použití vysoce vyvinutých spalovacích zařízení a pečlivému odladění nejlepší kombinace kotel/hořák
 • Příznivý z hlediska údržby – pohodlně přístupný jak na straně spalin, tak na straně vody
 • Robustní, spolehlivý a s dlouhou životností
 • Schválení dle Evropské směrnice o vyhrazených tlakových zařízeních - aplikovatelné celosvětově
 • Extrémně vysoký regulační rozsah díky jednoplamencovému provozu
 • Jednoduché možnosti rozšíření pomocí modulové techniky
 • Jednoduché uvedení do provozu díky předem parametrizovanému řízení kotle
 • Jednoduchá montáž díky hotovým kabelovým propojkám s konektory

Technická data UNIVERSAL
Typ ZFR ZFR-X
Teplonosné médium sytá pára přehřátá pára
Konstrukční typ třítahový plamencový žárotrubný třítahový plamencový žárotrubný
Výkon v kg/h 18 000 až 55 000 18 000 až 55 000
Pojistný přetlak v bar do 30 do 30
Max. teplota v °C 235 300
Palivo olej, plyn olej, plyn
www

Řídicí systém kotelny SCO


Editovat prezentaci výrobků