Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ATMOS, JAROSLAV CANKAŘ a SYN

www.atmos.eu
logo Atmos

Atmos - přehled sortimentu výrobků

Další sortiment: akumulační nádrže. více informací najdete na firemních www stránkách

SOUČASNÝ VÝROBNÍ PROGRAM nabízí zplynovací kotle na dřevo od 15 do 100 kW, zplynovací kotle na uhlí od 18 do 50 kW, kotle na pelety od 15 do 50 kW, kombinované kotle od 15 do 35 kW na - dřevo - pelety - dřevo - ETO, zplynovací kotle na dřevěné brikety od 15 do 32 kW, prohořívací kotle na dřevo od 15 do 30 kW, hořáky na pelety A25 a A45 od 4 do 45 kW.

PŘEDNOSTI ZPLYNOVACÍCH KOTLŮ ATMOS
 • Možnost spalovat velké kusy dřeva
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost nad 90 % - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení - bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva - spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela - velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden)
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

PŘEDNOSTI AUTOMATICKÝCH KOTLŮ NA PELETY
 • Velký komfort vytápění
 • Vysoká účinnost 90 až 93 % podle typu - malá spotřeba paliva
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a EKODESIGN 2015/1189
 • Automatické zapalování paliva - ekologičtější provoz, úspora paliva a elektrické energie
 • Automatické vybírání popela - při zabudovaném odpopelnění

Zplynovací kotle na dřevo

Zplynovací kotle na dřevo - DOKOGEN

Ekologické zplynovací kotle na dřevo
Kotle Generátor Dokogen se vyznačují speciálním topeništěm, které je z obou stran vyloženo keramickými tvarovkami, ve spodní části opatřené otvory pro přívod předehřátého primárního vzduchu, zplynovací tryskou s otvory pro přívod sekundárního vzduchu a spodní spalovací komorou s kulovým keramickým prostorem. Zadní spalinový kanál je vybaven trubkovým výměníkem.
Zplynování dřeva (obrácené hoření) s následným spalováním dřevního plynu v keramickém spalovacím prostoru zaručuje optimální vyhoření všech spalitelných látek. Dodávka vzduchu a spalovací proces jsou řízené odtahovým ventilátorem. To umožňuje rychlé roztopení kotle a dobré spalování již od zátopu. Teplota plamene je 1 000 - 1 250 °C.
Obrácené spalování a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle splňují limity pro Ekologický šetrný výrobek. Kotle spadají podle normy ČSN EN 303-5 do 5. třídy. Splňují nejnáročnější požadavky EU - EKODESIGN 2015/1189.
Kotle DCxxGD splňují všechny podmínky pro získání Kotlíkové dotace.

Typ kotle výkon kW účinnost % třída kotle délka polen mm
DC18GD 19 90,3 5 330
DC25GD 25 90,5 5 530
DC30GD 29,8 90,8 5 530
DC40GD 40 90,5 5 530
DC50GD 49 92,0 5 530

Ekologické zplynovací kotle na dřevo

Jsou konstruovány pro spalování dřeva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle, nebo s použitím tlačného ventilátoru, který vhání spalovací vzduch do kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 8 až 3 mm. Tvoří je násypka paliva (6 mm) , která je ve spodní části opatřena zplynovací tryskou s podélným otvorem pro průchod spalin a plynů. Dohořívací prostor pod ní je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.
Obrácené spalování, předehřátý spalovací vzduch a keramický spalovací prostor umožňují prakticky dokonalé spalování s minimem škodlivých exhalací. Kotle proto splňují limity pro udělení známky Ekologicky šetrný výrobek směrnice MŽP ČR. Kotle jsou dle ČSN EN 303-5 zařazeny do třídy 3, a proto je na ně poskytována dotace ze Státního Fondu životního prostředí.

Typ kotle rozsah výkonu kW účinnost % třída kotle délka polen mm
DC15E 10-14,9 81-90 3 330
DC18S 14-20 4 330
DC22S 15-22 4 530
DC25S 17-25/27 4 530
DC32S 24-35 4 530
DC40SX 28-40 4 530
DC50S 35-49,9 4 730
DC70S 49-70 3 730
DC20GS 14-20 4 330
DC25GS 17-25 4 530
DC32GS 24-32 4 530
DC40GS 28-40 4 530
DC50GSX 49 5 530
DC70GSX 70 4 530
DC75SE 75 83 3 1000
DC100 99 89 3 730

Zplynovací kotle na dřevěné brikety a dřevo

Ekologické teplovodní kotle ATMOS DC24RS, DC30RS jsou určeny pro vytápění rodinných domků, chat, chalup a jiných obdobných objektů o tepelných ztrátách 15 - 32 kW. Kotle jsou konstruovány výhradně pro spalování kvalitních dřevěných briket a kusového dřeva. K topení lze použít jakéhokoli suchého dřeva, zejména dřevných polen, štěpů do max. délky 330 mm a kvalitních dřevěných briket o průměru 75 - 100 mm a délce 200 až 300 mm. Je možné použít dřevo i o větším průměru ve formě špalků, sníží se tím jmenovitý výkon, ale prodlouží doba hoření. Kotel není určen pro spalování hnědého a černého uhlí, pilin a drobného dřevního odpadu. Kotle svou mohutnou násypkou umožňují vkládání celých balíků briket a velkých dřevěných špalků.

Typ kotle výkon kW účinnost % třída kotle délka polen mm
DC24RS 26 86,6 4 330
DC30RS 32 90,7 4 330

Zplynovací kotle na uhlí

Zplynovací kotle na hnědé uhlí

Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva, na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Typ kotle rozsah výkonu kW účinnost % třída kotle délka polen mm
C18S 15-20 83,6 5 330
C20S 20-25 84,5 4 330
C25ST 20-25 88,9 5 330
C30S 25-32 85 4 430
C32ST 25-32 88,6 5 430
C40S 30-40 85,4 4 530
C50S 40-48 >83,4 4 530

Zplynovací kotle na hnědouhelné brikety

Jsou konstruovány pro spalování hnědouhelných briket na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.
Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný nerezový otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování uhlí a dřeva jednotlivě nebo dohromady a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Primární a sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu pro dosažení vysoké účinnosti a kvalitního spalování
Předepsaným palivem jsou hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 - 23 MJ.kg-1.

Typ kotle výkon na brikety kW výkon na dřevo kW účinnost % třída kotle délka polen mm
AC25S 20-26 15-20 86 4 330
AC35S 25-35 20-25 87,6 4 330
AC45S 35-45 25-32 85,2 4 430

Zplynovací kotle s úpravou pro hořák na pelety

Zplynovací kotle s úpravou pro hořák v horních dvířkách umožňují plnohodnotné topení dřevem, dřevěnými briketami popřípadě uhlím a možností plnohodnotného automatického topení peletami po zabudování hořáku na pelety do horních dvířek. Hořák je možné standardně zabudovat do jakéhokoliv kotle vybaveného odtahovým ventilátorem do výkonu 40 kW (mimo typu DCxxGS).

Při instalaci hořáku do vrchních dvířek zplynovacího kotle, je nutné použít dopravník o minimální délce 2 metry, tak aby délka hadice mezi dopravníkem a hořákem byla minimálně 20 cm z důvodu bezpečnosti. Optimální délka hadice je však cca 40 cm, tak aby bylo možné snadno otevřít dvířka s hořákem na pelety při čištění spalovací komory.

Ke každému dopravníku je dodávána podpěrná noha. Její délku nastavíme tak, aby byl úhel dopravníku maximálně 45° a hadice byla napnutá.
Doporučeným zapojením kotle je zapojení s Laddomatem 21/22 nebo termoregulačním ventilem a vyrovnávací nádrží o objemu 500 nebo 1000 l pro docílení nízké spotřeby paliva a vysoké životnosti hořáku a kotle. Pro další úsporu paliva (až 20%) a správnou funkci nabíjení vyrovnávací nádrže využijte možnost řízení hořáku podle dvou teplot (čidel TV a TS) přímo z řídící jednotky hořáku a nebo speciálně vyvinutou regulaci ATMOS ACD01.
Tímto způsobem lze také předělat již instalovaný starší kotel a to za pomoci sady pro zabudování hořáku na pelety do vrchních dvířek obsahujíci dvířka, elektroinstalaci a další díly pro předělání.

Standardně jsou v této variantě vyráběny tyto modely:
Typ kotle výkon na pelety kW účinnost % třída kotle
DC18S s úpravou
pro hořák
6-20 84-91 4
DC25S s úpravou
pro hořák
7-24 84-91 4
DC32S s úpravou
pro hořák
7-24 84-91 4
DC24RS s úpravou
pro hořák
7-24 84-91 4
DC30RS s úpravou
pro hořák
7-24 84-91 4
C18S s úpravou
pro hořák
6-20 84-91 4
C20S s úpravou
pro hořák
7-24 84-91 4
AC25S s úpravou
pro hořák
4-20 84-91 4

Kombi kotle na dřevo, pelety a ELTO

Kombinované kotle na zplynování dřeva, pelety a extra lehký topný olej (ELTO)
Nová řada kombi kotlů ATMOS DC18SP(L), DC25SP(L), DC32SP(L) umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety nebo ELTO. Kotel umožňuje podle typu střídání paliv, topíme peletami nebo ELTO podle toho, jaký hořák do kotle zabudujeme. V případě potřeby je samozřejmostí, možnost koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej vyberete později, a nebo jej použijete z minulého kotle.

Konstrukce kotle
Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem.

Typ kotle výkon kW třída kotle délka polen mm
dřevo pelety ELTO
DC18SP (L) 14-20 4,5-15 15-20,5 4 330
DC25SP (L) 17-25 6-20 15-30 4 530
DC32SP (L) 25-35 6-20 15-30 4 530

Kotle na pelety

Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS

Jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet, tak že do levé či pravé strany kotle, podle potřeby zákazníka, je zabudován hořák na pelety, který si plně automaticky, za pomocí šnekového dopravníku odebírá pelety ze zásobníku. Zásobník paliva bývá umístěn vedle kotle, nebo ve vedlejší místnosti a může mít libovolnou velikost (standardně 250, 500 nebo 1000 l). Často bývá i jako zásobník paliva použita část kotelny, která pak vystačí na celou topnou sezonu.

Samotný provoz hořák na pelety funguje zcela automaticky. V případě, že hořák dostane pokyn ke startu, nebo-li vznikne potřeba topit, nasype dopravník pelety do hubice hořáku a sám je zapálí topným tělískem (spirálou). Po dostatečném rozhoření pelet, najede hořák na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby než je systém (dům) vytopen. Poté se hořák vypne a pelety v komůrce hořáku dohoří. Hořák je tak připraven k novému startu. Celý cyklus se v případě další potřeby vždy opakuje.

Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Doplňování pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela provádíme, jednou za 1 - 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. V případě potřeby je možné kotle vybavit automatickým odpopelňovacím systémem pro komfortní vytápění s minimální obsluhou.

Velkou výhodou našich kotlů na pelety D15P. D20P, D30P, D40P a D50P je i to, že v případě, že vyjmeme z kotle hořák a nahradíme jej víkem, je možné v nich pro případ nouze topit i dřevem. Díky těmto vlastnostem jsou tyto kotle stejně komfortní co se týče obsluhy a užitných vlastností tak jako topení plynem, propan butanem či LTO. Hlavní předností je ale to, že na rozdíl od zemního plynu či LTO, spalují obnovitelné zdroje energie.

Typ kotle výkon kW účinnost (%) třída
kotle
D14P 4-14 90,3 5
D21P 4-19,5 90,3 5
D25P 7-24 90,2 5
D31P 9-30 90,2 5
D15P 4,5-15 90,4 5
D20P 6,5-22 91,1 5
D30P 8,9 - 29,8 92,4 5
D40P 8,9-40 91,0 5
D50P 13,5-45 91,1 5
D80P 24-80 91,2 5

Hořáky na pelety

ATMOS A25/A45/A85 jsou určeny pro spalování kvalitních dřevních pelet o průměru 6 – 8 mm a délce 10 – 25 mm. Výhodou hořáku je automatické zapalování paliva pomocí žhavící spirály, které zajišťují komfort topení a minimální obsluhu. Hořák je řízen elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod konkrétním podmínkám celého systému. V případě potřeby je možné hořák vybavit pneumatickým čistěním pro komfortní vytápění s minimální obsluhou i s méně kvalitními dřevními peletami.

Nezbytnou součástí k hořáku jsou dopravníky, které jsou vyráběny v různých délkách od 1,5 do 5 m. Pro hořák A25 jsou to bezhřídelové doravníky DA a pro hořáky A45, A85 hřídelové dopravníky DRA.

Typ hořáku výkon kW dopravníky
ATMOS A25 4,5-24 DA1500, DA2000, DA2500, DA3000 a DA4000 (1,5 - 4 m)
ATMOS A45 8,5-49 DRA50 v délkách 1.7, 2.5, 4 a 5 m
ATMOS A85 24-80

Automatický odvod popela pro kotle DxxP

Automatické vybírání popela z tělesa kotle
Jako příslušenství ke každému kotli na pelety DxxP, který byl vyroben po 1.3.2007, je možné dokoupit automatické odpopelnění z tělesa kotle do přídavného externího popelníku. Toto automatické odpopelňovací zařízení nevyžaduje žádnou zvláštní obsluhu a zvyšuje komfort vytápění.
Vybírání popela probíhá zcela automaticky za pomocí šnekového dopravníku s převodovkou, který vybírá popel z komory pod hořákem v pravidelných intervalech po 12 hodinách, po 3 hodinách nebo po 1 hodinně, podle nastavení pro konkrétní palivo. Automatické vybírání popela je možné v případě potřeby zapnout i manuálně pouhým vypnutím a zapnutím vypínače na kotli. Velikost popelníku volíme po důkladném zvážení na základě popelnatosti paliva.
Všechny tři velikosti přídavných popelníků je možné použít pro jakékoliv odpopelňovací zařízení, tj. pro kotle D31P, D14P, D21P, D25P, D15P, D20P, D30P, D40P, D50P, (D80P - dvě velikosti).


Editovat prezentaci výrobků