Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novinka na veletrhu For Arch Praha 2010

Jednou z novinek veletržního kalendáře ABF, a.s., pro rok 2010 bude i nově připravovaný veletrh FOR THERM, věnovaný vytápění, alternativním zdrojům energie a vzduchotechnice.

Jan Trnka, DiS., manažer veletrhu FOR THERM k této nové akci řekl: "Vyčlenění této části nomenklatury je vzhledem k rostoucímu trendu v počtu přihlášených firem v několika posledních ročnících logickým krokem. Cílem není jen věnovat výše uvedeným oborům větší pozornost jak v odborných médiích, tak i na vlastních internetových stránkách, ale především zvýšit návštěvnost veletrhu z řad odborné veřejnosti."

Daniel Bartoš, DiS., ředitel obchodního týmu FOR ARCH jej doplnil: "Větší počet přihlášených vystavovatelů není jedinou známkou velmi dobrého začátku."

TZB-info je mediálním partnerem veletrhů, a tak jsme položili některým z těch, kteří se již pro účast rozhodli, dvě otázky.

TZB-info: V tiskové zprávě k veletrhu For Therm, který vznikl vyčleněním nomenklatury z veletrhu For Arch, je Vaše společnost jmenována jako jeden z významných vystavovatelů letošního ročníku, a navíc plánujete výrazně navýšit plochu stánku. Do veletrhu je ještě dlouhých 5 měsíců. Co je motivem Vaší účasti na této výstavě a co Vás vedlo k posílení Vaší účasti?

TZB-info: Jak hodnotíte vyčlenění nomenklatury z oborů vytápění, alternativní zdroje energie a vzduchotechnika do samostatného veletrhu, pořádaného souběžně s veletrhem For Arch v září na výstavišti v Praze v Letňanech?


Martin Věžník, Regulus spol. s r.o.

Zaujalo nás vyčlenění nomenklatury z veletrhu For Arch na For Therm a zároveň oceňujeme kombinaci stavebního a odborného veletrhu. Tuto kombinaci máme již vyzkoušenu z jarního termínu v Brně, kde společný termín stavebního veletrhu s SHK je pro nás již několik let úspěšný a přináší vyšší návštěvnost cílové skupiny. V současné době vychází kombinace vstříc i dotačnímu titulu Zelená úsporám, který zasahuje nejen vytápěni, ale i stavebnictví. Jsme tradičním vystavovatelem na For Arch, líbí se nám i termín v září a tentokrát jsme uvítali možnost přesunu stánku do standardní výstavní haly i zajímavou nabídku ABF.

Lucie Kábrtová, vedoucí obchodního oddělení, PZP KOMPLET a.s.

Firma PZP KOMPLET a.s. se stala pravidelným účastníkem mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH. Letos budeme vystavovat již podvacátéprvé. Díky vyčlenění veletrhu FOR THERM pro vytápění, vzduchotechniku a obnovitelné zdroje energií očekáváme ještě vyšší účast a větší počet zájemců o tepelná čerpadla od největšího českého výrobce.

Jana Vozková, marketing, NIBE - DZ Dražice s.r.o

Veletrhu For Arch se zúčastňujeme pravidelně několik let. Náš stánek navštěvuje mnoho zájemců o moderní úsporné a ekologické vytápění tepelnými čerpadly. Můžeme jim ukázat jak naše tepelná čerpadla vypadají v interiéru a seznámit je s technickými novinkami. Ale hlavně jim můžeme na místě poradit nejvhodnější řešení celého systému vytápění a ohřevu vody přesně na míru potřebám jejich rodiny a spočítat, o kolik se jim sníží náklady na energie po instalaci tepelného čerpadla.

Domníváme se, že vyčlenění veletrhu For Therm ještě podpoří zvláště v současné době tolik aktuální téma - vytápění. Právě vytápění domů a bytů a ohřev teplé vody tvoří značnou část nákladů na energie, které zatěžují rodinný rozpočet. A nejde jen o peníze. Snížením energetické náročnosti přispíváme také ke snížení emisí a ochraně životního prostředí, a to je ve Švédsku, kde se tepelná čerpadla NIBE vyrábějí, velmi důležité téma.

Tomáš Káňa, product manager, Romotop spol. s r.o.

Historicky se firma ROMOTOP zúčastňuje každého ročníku výstavy FOR ARCH. Chceme svým zákazníkům jak z řad prodejců, tak z řad koncových zákazníků ukázat novinky, které pro ně chystáme každý rok, a zároveň na tento veletrh zveme také zahraniční partnery z celé Evropy. Cílem naší účasti na výstavě je být blíže k zákazníkovi. Vyčlenění nomenklatury, a tím vznikající nový veletrh For Therm hodnotíme pozitivně, protože název je čitelnější pro návštěvníka.

 
 
Reklama