Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jakým tématům se bude věnovat letošní veletrh FOR ARCH?

Od 18. do 22. září bude výstaviště PVA EXPO PRAHA patřit již 29. ročníku veletrhu FOR ARCH – největší a nejnavštěvovanější události ve stavebnictví u nás. Vystavovatelé během pěti tematických dnů představí novinky a trendy v materiálech i technologiích od hrubé stavby až po chytrý dům. Velké množství odborných informací mohou návštěvníci načerpat také na přednáškách, konferencích a řadě dalších doprovodných akcí veletrhu FOR ARCH 2018.

Fakta o výstavbě rodinných domů dle ČSÚ:

Po letošním výročí 100 let republiky si v příštím roce připomeneme 100 let historie statistiky v ČR. V roce 1919 byl založen Státní úřad statistický (SÚS) a jeho výsledky práce jsou důležitým ukazatelem pro řadu rozhodnutí, a to včetně stavebnictví. A tak nepřekvapí, že Petra Cuřínová, vedoucí oddělení stavebnictví ČSÚ, bude prvním hostem zahajovací konference 29. ročníku stavebního veletrhu FOR ARCH TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie a na ni naváže Makroekonomická analýza od Petra Zahradníka, analytika a ekonomického experta, specializující se na problematiku EU.

Příkladem výstupu ČSÚ může být např. červnová zpráva k bytové výstavbě, ze které mimo jiné vyplývá, že v roce 2017 se dokončilo o 3,8 % rodinných domů více než v roce 2016. Největší trend jsou zděné domy v kategorii B a s obytnou plochou v průměru 92 m2, s dispozicí 4+1.


Více než 80 % postavených rodinných domů je zděných

Zděné domy vedou, o kolik je dražší energeticky lepší dům? „Na tuto otázku se nedá jednoznačně odpovědět, protože vždy záleží jak na konkrétním projektu, tak i na zvoleném konstrukčním řešení a požadovaném energetickém standardu. Obecně však platí, že energetické úspory v průběhu užívání stavby několikanásobně převýší rozdíl mezi náklady na běžnou a energeticky úspornou stavbou, tzn. že počáteční zvýšená investice se brzy vrátí a navíc je i ohleduplná vůči přírodnímu prostředí,“ vysvětluje Jan Smola, generální ředitel společnosti HELUZ a doplňuje:

Kampaň Normální je nezateplovat, kterou společnost HELUZ odstartovala před více jak rokem, je však o něčem jiném, upozorňuje na revoluční inovace cihelných konstrukčních materiálů v průběhu posledních let, které umožňují dosažení stejných nebo lepších tepelně-izolačních parametrů bez dodatečného zateplení obvodových zdí minerální izolací nebo polystyrénem. Jednovrstvé zdění je rychlejší, trvanlivější a snížením počtů stavebních operací významně eliminuje riziko nekvalitní práce. Energeticky úsporný nebo pasivní dům, jehož parametry bylo dříve možno docílit jen obalením stavby silnou vrstvou izolantu, je dnes možno postavit rychleji a jednodušeji jednovrstvou technologií.

Pomocí jednovrstvého zdění je možné z cihel HELUZ postavit i nízkoenergetické a pasivní domy.
Pomocí jednovrstvého zdění je možné z cihel HELUZ postavit i nízkoenergetické a pasivní domy.

Pomocí jednovrstvého zdění je možné z cihel HELUZ postavit i nízkoenergetické a pasivní domy.

Podíl rodinných domů s energetickou třídou B dosáhl 56 %. Současně s tím klesá zastoupení v kategorii C. Není promarněnou šancí nahrazovat „céčkové“ domy jen „béčkovými“? Lze úspory dohnat kvalitními technologiemi a systémy řízení? „Současné nastavení zatřídění budov dle energetické náročnosti v České republice vychází z principu porovnání budovy posuzované s referenční z hlediska dodané energie a neobnovitelné primární energie. Výsledné zatřídění z hlediska celkové dodané energie je pak ovlivněno především konstrukcí obálky budovy a účinností technických zařízení, v zatřídění dle neobnovitelné primární energie se projeví pozitivní vliv využití obnovitelných zdrojů tepla a elektřiny. Nastavení referenčních hodnot (= referenční kvality) technických zařízení a systému jejich řízení je v současném znění vyhlášky poměrně "mírné" a tak je možné v některých případech použitím vysoce účinných systémů TZB a jejich řízení dosáhnout lepšího hodnocení. Každá budova se však řeší individuálně se zohledněním i dalších faktorů jako jsou náklady, místní podmínky a mnoho dalších a tak stav, který nám popisuje statistika, je víceméně obrazem nákladově optimálního řešení budov. Určitě bych ho nenazýval promarněnou šancí, spíš důkazem toho, že vývoj techniky a ekonomiky se posunul a standardem už není klasifikace C ale někde mezi B a C. Bude zajímavé sledovat vývoj, kde lze očekávat, že v budoucnu se "standard" posune mezi A a B až do stavu, kdy standardním řešením bude budova s téměř nulovou spotřebou energie,“ říká k tomu prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry TZB, Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Tématem jsou ceny nemovitostí pro investory i ceny pro stavební firmy

Tempo růstu cen nemovitostí si drží poměrně dynamický charakter. V první polovině roku ceny rostly ve všech krajích. Nejvíce ve Zlínském, Jihočeském, Středočeském, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Naopak nejnižší růst jsme zaznamenali v Olomouckém kraji, kde již ceny dosahují možného maxima. Ceny rodinných domů stoupají stabilně. Je otázkou, jak do trhu zasáhnou blížící se regulace České národní banky, která od října rozšíří pravidla pro poskytování hypoték.

Problémem pro stavebníky jsou především delší dodací lhůty u stavebních materiálů a plné kapacity stavebních firem,“ uvedl Petr Němeček, ředitel odboru nemovitostí Hypoteční banky.

Nedostatek stavebních kapacit se významně podílí na dojmu nečekaně vysoké poptávky a stavebního boomu. Bude zajímavé sledovat, zda se projeví v dlouho očekávaném nárůstu cen stavebních prací, a to nejen vlivem cen materiálů, ale i vlivem zdražení práce a výkonů, což by mělo vést také k všeobecně vyšším tržbám stavebních podnikatelů.

Po téměř 10 letech výrazného poklesu stavební aktivity došlo ve 2. pololetí roku 2017 k oživení vedoucímu k plnému využití stavebních kapacit prakticky všech výrobců stavebních materiálů. Důsledkem rychlého nárůstu převisu poptávky nad nabídkou limitovanou výkonem instalovaných výrobních kapacit je pak prodlužování dodacích lhůt. V případě cihel je situace o to svízelnější, protože někteří výrobci výrazně omezují příjem objednávek prakticky po letošní celou stavební sezónu. HELUZ objednávky stále přijímá a postupně je v pořadí, ve kterém je obdržel, vyřizuje. Vytváří se tak pořadník, který v současné době vrcholné stavební sezóny znamená dodací lhůty 2-3 měsíce. Ve srovnání s předchozími lety, kdy byly dodávky uspokojovány během několika dní nebo týdnů, jde o značné prodloužení, z pohledu celkové doby výstavby, jejíž nejdelší a psychicky nejnáročnější fází je stále zvládnutí byrokratické administrativy získání stavebního povolení, se stále jedná o relativně krátké prodloužení, které je navíc možno zkrátit či zcela eliminovat včasným objednáním,“ informuje Jan Smola, generální ředitel společnosti HELUZ.

České republice se daří a tomu odpovídá i růst investic do průmyslových staveb

FOR ARCH, jako největší stavební veletrh v ČR ale samozřejmě není jen o výstavbě pro bydlení. Růst ekonomiky nahrává i nárůstu poptávky v oboru průmyslových nemovitostí, např. ve výstavbě montovaných hal, kde k velkým benefitům patří rychlost výstavby a nezávislost na počasí. Důležité je, že aktuálně už nejde o sklady, ale o haly pro výrobu, výzkum a administrativu.

O haly byl zájem napříč republikou a tento trend pokračoval i v prvním pololetí letošního roku. Od ledna jsme předali investorům 75 hal, v přípravě je do konce roku dalších 34 projektů,“ uvedl jednatel společnosti LLENTAB Martin Haertl. Podle developerů je v oblasti průmyslového developmentu aktuálně minimální zájem o sklady, převládají stavby nových hal v blízkosti již existujících firem z důvodu nárůstu zakázek a stavby nových areálů tzv. na zelené louce (obojí shodně 67 %). Jana Hrubá Rypová z MONETA Money Bank, čtvrté největší banky v ČR, k investicím uvádí: „Podporujeme prostřednictvím produktů a služeb živnostníky, malé a středních firmy a financujeme rovněž projekty zaměřené na výzkum, vývoj a inovace ve výrobě. Podporujeme také investice do nemovitostí určených pro podnikání.

Bohužel v mnohem menší míře se v nárůstu poptávky podílí modernizace již existujících hal z důvodu oprav/údržby a inovací/Průmyslu4.0 (obojí 11 %). To je rozhodně k zamyšlení a k diskusi. I proto bude důležité vyslechnout komentáře ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, náměstků MPO a MD, generálního ředitele ŘSD Jana Kroupy a prezidenta SPS v ČR Václava Matyáše na konferenci TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie.

V bloku přednášek na téma nové technologie, automatizace a robotizace pro stavebnictví nebude chybět prezentace společnosti Siemens. Jak se daří její platformě Desigo na trhu moderních domů? „Budovy se velmi výrazně podílejí na celkové světové spotřebě energií a stále více tak nabývá na důležitosti jejich energetická účinnost a udržitelnost. Lidé navíc tráví v budovách naprostou většinu jejich života, a proto je velmi důležité vytvářet v budovách komfortní prostředí, ve kterém se lidé cítí příjemně a které působí pozitivně na jejich zdravotní stav, efektivitu a kreativitu. Obrovskou výzvou je tak dosáhnutí požadovaného komfortu při maximálně efektivním provozu celé budovy. Pro dosažení tohoto stavu je nutné budovu efektivně řídit a Desigo CC je řešení, které tyto požadavky splňuje. Vývoj tohoto řešení byl krok správným směrem,“ říká Ing. Jiří Tobolík produktový manager Desigo.

Konference TECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie se 18. září zúčastní řada odborníků i čeští politici

Stavebnictví však potřebuje do budoucna systémovou změnu. Razantní zlepšení může přinést jen komplexní rekodifikace stavebního práva,“ připouští Andrej Babiš, předseda vlády ČR. Směr potvrzuje i Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj ČR: „Ve výhledu legislativních prací je zařazeno předložení věcného záměru stavebního zákona a dalších souvisejících zákonů Vládě ČR, což by mělo proběhnout na konci roku 2020.

Pro stavebnictví budou důležité kroky, směřující ke konkrétním změnám v systému. Poslední novelu stavebního zákona, jakkoliv na hodnocení může být ještě brzy, hodnotí kladně jen okolo 6 % respondentů analýzy českého stavebního trhu společnosti CEEC Research.

Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ.

29. stavební veletrh FOR ARCH 2018, PVA EXPO PRAHA v Letňanech v pěti tematických dnech:

Úterý18. záříTECHNOLOGICKÉ FÓRUM: investice_technologie, diskuze ke Stavebnictví 4.0
Středa 19. záříCesta za komfortem: Wellness & SPA
Čtvrtek 20. záříChytrá a bezpečná domácnost
Pátek 21. záříDen vytápění
Sobota22. záříDen stavby
 
 
Reklama