Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/124740-bytovy-dum-pod-petrovem-b-v-brne Bytový dům Pod Petrovem B v Brně Bytov%C3%BD%20d%C5%AFm%20Pod%20Petrovem%20B%20v%20Brn%C4%9B https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2F124740-bytovy-dum-pod-petrovem-b-v-brne 28.5.2019 4:24 https://www.habina.cz/pod-petrovem-b Martin Habina, Tomáš Berka, Tomáš Vavřínek, Tomáš Klubal, Martin Špiller Blok B doplnil celý obytný soubor Pod Petrovem o další chybějící část městské tkáně a vrátil tak specifickému místu ucelený ráz. <p><img src="/docu/zpravy/0247/024740o1.jpg" width="500" height="333" alt="Bytový dům Pod Petrovem B v Brně" /></p> <p>Staré Brno a jeho část přiléhající k úpatí kopce pod katedrálou svatého Petra a Pavla je typická dochovanou spletí křivolakých ulic, vzniklou těsně před bývalými hradbami historického centra. Dříve oblast tržišť, hospůdek i nevěstinců si stále drží silnou atmosféru. Labyrint dlouho vznikající kolem bývalého svrateckého náhonu však byl v oblasti bývalé Mondscheinovy ulice rušivě asanován.<br /> <a href="https://www.habina.cz/pod-petrovem-b" target="_blank">Obytný soubor Pod Petrovem A a B doplňuje chybějící městskou tkáň</a> a vrací místu jeho původní půdorysnou stopu. Dva bloky obnovily původní uliční síť včetně prostoru zaniklé ulice Mondscheinovy, spojnice ulic Jircháře a Kopečné. Vrací specifickému místu ucelený ráz a přináší příklad k tématu nového bydlení v historickém jádru velkého města.</p> <p>Struktura a vzájemná kompozice obou bloků je odezvou na přilehlé detaily lokality. Výškové řešení respektuje ochranu důležitých městských pohledů v souvislosti s lokalizací pod Petrovem.</p> <p>Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet v kombinaci se stěnovým nosným systémem (stěny železobeton, a zděné z cihelných bloků). Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami, které podporují železobetonové či zděné stěny a železobetonové sloupy. Zastřešení je provedeno plochou střechou jejíž nosnou část tvoří železobetonová deska. Objekt je založeny na tzv. bílé vaně na pilotách a mikropilotách.</p> 24381,24161 TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama