Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
rozúčtování nákladů
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bytový dům Pod Petrovem B v Brně

Blok B doplnil celý obytný soubor Pod Petrovem o další chybějící část městské tkáně a vrátil tak specifickému místu ucelený ráz.

Bytový dům Pod Petrovem B v Brně

Staré Brno a jeho část přiléhající k úpatí kopce pod katedrálou svatého Petra a Pavla je typická dochovanou spletí křivolakých ulic, vzniklou těsně před bývalými hradbami historického centra. Dříve oblast tržišť, hospůdek i nevěstinců si stále drží silnou atmosféru. Labyrint dlouho vznikající kolem bývalého svrateckého náhonu však byl v oblasti bývalé Mondscheinovy ulice rušivě asanován.
Obytný soubor Pod Petrovem A a B doplňuje chybějící městskou tkáň a vrací místu jeho původní půdorysnou stopu. Dva bloky obnovily původní uliční síť včetně prostoru zaniklé ulice Mondscheinovy, spojnice ulic Jircháře a Kopečné. Vrací specifickému místu ucelený ráz a přináší příklad k tématu nového bydlení v historickém jádru velkého města.

Struktura a vzájemná kompozice obou bloků je odezvou na přilehlé detaily lokality. Výškové řešení respektuje ochranu důležitých městských pohledů v souvislosti s lokalizací pod Petrovem.

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet v kombinaci se stěnovým nosným systémem (stěny železobeton, a zděné z cihelných bloků). Stropní konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami, které podporují železobetonové či zděné stěny a železobetonové sloupy. Zastřešení je provedeno plochou střechou jejíž nosnou část tvoří železobetonová deska. Objekt je založeny na tzv. bílé vaně na pilotách a mikropilotách.

Atelier Habina s.r.o.
logo Atelier Habina s.r.o.

Naše domy vyrůstají ze svého prostředí a místo, volná krajina či složitá městská proluka je jejich kořenovým systémem i hlavním zdrojem energie. Synergie místa a stavby je vlastně tím hlavním, co našemu klientovi přinášíme. Věříme v úspornou řeč krásné ...

 
 
Reklama