Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/124164-objem-zobchodovane-elektriny-na-dennim-trhu-s-elektrinou-ote-trvale-roste Objem zobchodované elektřiny na denním trhu s elektřinou OTE trvale roste Objem%20zobchodovan%C3%A9%20elekt%C5%99iny%20na%20denn%C3%ADm%20trhu%20s%20elekt%C5%99inou%20OTE%20trvale%20roste https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fceny-paliv-a-energii%2F124164-objem-zobchodovane-elektriny-na-dennim-trhu-s-elektrinou-ote-trvale-roste 7.1.2019 20:05 Ing. Jan Schindler, redakce podle tiskové zprávy OTE Denní trh s elektřinou organizovaný operátorem trhu zaznamenal další rekord. V roce 2018 bylo zobchodováno 22,89 TWh elektřiny. <p>Jedná se o meziroční nárůst objemu o 5,2 % oproti roku 2017. Nárůst byl patrný ve většině měsíců roku 2018. Průměrná cena obchodů na denním trhu s elektřinou (BL 2018) byla v roce 2018 46,02 EUR/MWh. Oproti průměrné ceně roku 2017 se jedná o meziroční nárůst o 26 %. Tento nový rekord v objemu zobchodované elektřiny potvrzuje pozitivní trend vývoje obchodování na denním trhu.</p> <p>Obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou vykazuje také nárůst. V roce 2018 bylo zobchodováno 550,17 GWh, což představuje meziroční nárůst o 1 % ve srovnání s rokem 2017, kdy bylo zobchodováno 544,84 GWh. </p> <p>Objem obchodů na blokovém trhu s elektřinou dosáhl hodnoty 16,60 GWh.</p> <p>Celkově se na krátkodobých trzích OTE zobchodovalo 23,46 TWh elektřiny. Bylo dosaženo nárůstu ve výši 5,1 % oproti roku 2017, kdy objem činil 22,33 TWh elektřiny.</p> <p>Na vnitrodenním trhu s plynem bylo v roce 2018 zobchodováno 3 059 GWh plynu, došlo tak k meziročnímu poklesu ve výši 18,4 % oproti roku 2017, ve kterém účastníci trhu uzavřeli obchody o objemu 3 747 GWh. Přesto se jedná o druhé nejvyšší zobchodované množství od roku 2010, kdy byla tato obchodní platforma otevřena. </p> <p>Operátor trhu dále organizuje vyrovnávací trh s regulační energií a trh s flexibilitou. V současné době má přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 119 účastníků a krátkodobý trh s plynem 98 účastníků.</p> <p>V září 2018 byla nejviditelnější technologickou inovací úprava obchodního systému pro vnitrodenní obchodování s plynem.</p> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama