Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Objem zobchodované elektřiny na denním trhu s elektřinou OTE trvale roste

Denní trh s elektřinou organizovaný operátorem trhu zaznamenal další rekord. V roce 2018 bylo zobchodováno 22,89 TWh elektřiny.

Jedná se o meziroční nárůst objemu o 5,2 % oproti roku 2017. Nárůst byl patrný ve většině měsíců roku 2018. Průměrná cena obchodů na denním trhu s elektřinou (BL 2018) byla v roce 2018 46,02 EUR/MWh. Oproti průměrné ceně roku 2017 se jedná o meziroční nárůst o 26 %. Tento nový rekord v objemu zobchodované elektřiny potvrzuje pozitivní trend vývoje obchodování na denním trhu.

Obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou vykazuje také nárůst. V roce 2018 bylo zobchodováno 550,17 GWh, což představuje meziroční nárůst o 1 % ve srovnání s rokem 2017, kdy bylo zobchodováno 544,84 GWh.

Objem obchodů na blokovém trhu s elektřinou dosáhl hodnoty 16,60 GWh.

Celkově se na krátkodobých trzích OTE zobchodovalo 23,46 TWh elektřiny. Bylo dosaženo nárůstu ve výši 5,1 % oproti roku 2017, kdy objem činil 22,33 TWh elektřiny.

Na vnitrodenním trhu s plynem bylo v roce 2018 zobchodováno 3 059 GWh plynu, došlo tak k meziročnímu poklesu ve výši 18,4 % oproti roku 2017, ve kterém účastníci trhu uzavřeli obchody o objemu 3 747 GWh. Přesto se jedná o druhé nejvyšší zobchodované množství od roku 2010, kdy byla tato obchodní platforma otevřena.

Operátor trhu dále organizuje vyrovnávací trh s regulační energií a trh s flexibilitou. V současné době má přístup na krátkodobé trhy s elektřinou 119 účastníků a krátkodobý trh s plynem 98 účastníků.

V září 2018 byla nejviditelnější technologickou inovací úprava obchodního systému pro vnitrodenní obchodování s plynem.

 
 
Reklama