Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/123643-bozp-a-po-v-prikladech-skolske-praxe BOZP a PO v příkladech školské praxe BOZP%20a%20PO%20v%20p%C5%99%C3%ADkladech%20%C5%A1kolsk%C3%A9%20praxe https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Fpozarni-bezpecnost-staveb%2F123643-bozp-a-po-v-prikladech-skolske-praxe 26.9.2018 17:34 https://paris-karvina.cz/publikace/bozp-a-po-v-prikladech-skolske-praxe/ redakace Publikace se zaměřuje na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů BOZP a PO ve školské praxi. <p>Tato publikace je zaměřena na praktické využití právních předpisů a ostatních předpisů ve školské praxi. Součástí textu jsou různé příklady, otázky a odpovědi ze školské praxe doplněné o konkrétní ustanovení příslušného právního předpisu vztahující se ke konkrétní otázce. Měla by zaměstnavatelům, zaměstnancům a odborovým organizacím umožnit získat základní přehled o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a požární ochrany u zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví u dětí, žáků a studentů.</p> <a href="https://paris-karvina.cz/publikace/bozp-a-po-v-prikladech-skolske-praxe/" target="_blank"><div class="vpravo" style="width:213px"><img src="/docu/zpravy/0236/023643o1.jpg" width="209" height="293" class="border" alt="" /><br /></div></a> ROMANĚNKO, Jan; SKÁCELÍK, Pavel. <a href="https://paris-karvina.cz/publikace/bozp-a-po-v-prikladech-skolske-praxe/" target="_blank">BOZP a PO v příkladech školské praxe</a>. 2. vyd. Karviná: Paris, 2018. 405 s. + CD. ISBN 978-80-8717-340-4. Publikace obsahuje otázky zaměřené především na tyto oblasti BOZP, BOZ a PO: <ul> <li>Základní legislativa v oblasti BOZP, BOZ a PO a povinná dokumentace,</li> <li> Práva a povinnosti zaměstnavatele, vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců,</li> <li> Povinnosti dětí, žáků a studentů při vzdělávání,</li> <li> Školení vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců a poučení dětí, žáků a studentů,</li> <li> Zdravotní způsobilost zaměstnanců, dětí, žáků a studentů; poskytování první pomoci,</li> <li> Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních,</li> <li> Prevence rizik na pracovištích zaměstnavatele,</li> <li> Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení a na organizaci práce a pracovní postupy,</li> <li> Hygienické požadavky ve školách a školských zařízeních,</li> <li> Kontrolní orgány a jejich činnost,</li> <li> Prevence požární ochrany ve vztahu k dětem, žákům a studentům,</li> <li> Nebezpečná místa na školách z pohledu BOZP a PO.</li> </ul> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama