Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/facility-management/123510-ocni-vymyvacky-pro-mista-s-rizikem-zamrznuti Oční vymývačky pro místa s rizikem zamrznutí O%C4%8Dn%C3%AD%20vym%C3%BDva%C4%8Dky%20pro%20m%C3%ADsta%20s%20rizikem%20zamrznut%C3%AD https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2Ffacility-management%2F123510-ocni-vymyvacky-pro-mista-s-rizikem-zamrznuti 10.9.2018 4:42 https://tinyurl.com/mrazuvzdorne Ing. Milena Valíčková Na každém pracovišti, kde by mohlo dojít k poškození nebo i jen ohrožení zdraví člověka, je nutné, aby v dosahu bylo centrum záchrany &#8211; tělní či oční sprcha nebo alespoň vymývačka. <p><img src="/docu/zpravy/0235/023510o1.png" width="500" height="165" alt="Oční vymývačky pro místa s rizikem zamrznutí" /></p><html> <head> <meta charset="utf-8" /> <title></title> </head> <body> <p> V&nbsp;poslední době se stále rozšiřuje nutnost instalovat centra záchrany také <strong>v&nbsp;provozech, kde nelze zajistit temperování v&nbsp;zimních měsících</strong>. V&nbsp;halách bez vytápění, na venkovních pracovištích, všude kde obsluha manipuluje s&nbsp;nebezpečnými látkami, je nezbytné instalovat vhodnou a kvalitní <strong>mrazuvzdornou bezpečnostní sprchu. </strong>Pokud není na pracovišti přívod vody, lze využít alespoň <strong>oční sprchu se zásobníkem</strong> nebo <strong>vyhřívaný box s&nbsp;vymývačkami</strong>.</p> <p> <strong>Vyhřívaná skříň se sprchou se zásobníkem:</strong></p> <p> Součástí je oční sprcha se zásobníkem 60 l, dostačující pro 15minutový výplach očí. Plní se běžnou pitnou vodou. Vzhledem ke stárnutí vody v&nbsp;zásobníku je nutné ji kvůli nebezpečí množení zárodků pravidelně měnit, nebo použít stabilizační přísadu nebo tkaninu. Prodlouží se tak interval výměny náplně. Vyhřívaná skříň je určena i pro zóny EX 1 &amp; 2.</p> <p> <strong><a href="https://tinyurl.com/mrazuvzdorne">Nástěnné vyhřívané boxy</a>&nbsp;</strong>na vymývačky dodává firma BangCo ve 2 variantách:</p> <ol> <li> Mrazuvzdorné <strong>skříňky z&nbsp;nerezové oceli</strong>. Vhodné také pro pracoviště s požadavky na zóny EX 1 &amp; 2. Elektricky vyhřívané, odolné proti zamrznutí obsahu, prachotěsné. Lze je vybavit běžnými typy vymývaček.</li> <li> Prachotěsné nástěnné skříňky <strong>z&nbsp;odolného polystyrenu</strong> vybavené topnou fólií. K&nbsp;dispozici jsou ve 2 velikostech, menší pro vymývačky o objemu 200 - 500 ml a větší pro vymývačky 500 &#8211; 1&nbsp;000 ml. Do obou velikostí boxů lze umístit vymývačky pro 1 oko i s&nbsp;nástavcem DUO pro současný výplach obou očí, s&nbsp;obsahem sterilního roztoku NaCl nebo fosfátového pufru.</li> </ol> <p> Oční vymývačky i tankové sprchy <strong>odpovídají normám</strong> ČSN EN 15154-4:2009.</p> </body> </html> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama