Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
https://www.tzb-info.cz/118856-stp-nabizi-studentum-clenstvi-v-prvnim-roce-zdarma STP nabízí studentům členství v prvním roce zdarma STP%20nab%C3%ADz%C3%AD%20student%C5%AFm%20%C4%8Dlenstv%C3%AD%20v%20prvn%C3%ADm%20roce%20zdarma https%3A%2F%2Fwww.tzb-info.cz%2F118856-stp-nabizi-studentum-clenstvi-v-prvnim-roce-zdarma 12.4.2016 4:23 Studenti tak mají snadný přístup k aktuálním informacím a novinkám z oboru vnitřního prostředí budov a mohou si rozšířit dosažené znalostí z oboru techniky prostředí. <h5>Výhody členství v STP</h5> Členové mají výraznou slevu vložného na konferencích, seminářích a kurzech pořádaných STP. Studenti mají účast na odborných akcích v 1. roce zcela zdarma, na vybraných akcích i v následujcících letech. Členlm STP jsou zasílány informací o pořádaných odborných akcích z oboru technika prostředí a dostávají 5x ročně prestižní časopis "Vytápění, větrání, instalace", jehož součástí je Informační zpravodaj STP. <h5>Poslání organizace</h5> Posláním Společnosti pro techniku prostředí je zvyšování odborné úrovně oboru technika prostředí, který se zabývá tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska výzkumu a vývoje, výuky, projektování, realizace, provozování a legislativy. <br /> Společnost pro techniku prostředí je otevřená pro všechny zájemce v oborech klimatizace a větrání, vytápění, osvětlení, ochrana proti hluku a vibracím, zdravotně technické instalace, obnovitelné zdroje energie, posuzování parametrů mikro klimatu prostředí, facility management se zaměřením na technická zařízení budov a v širším kontextu i úspory energií a ochranu ovzduší. Společnost pro techniku prostředí pořádá: <ul> <li>Odborné konference, sympozia, semináře a kurzy.</li> <li>Firemní semináře z oboru technika prostředí.</li> <li>Podílíme se na pořádání veletrhů a výstav včetně jejich doprovodných akcí. </li> </ul> Společnost pro techniku prostředí vydává: <ul> <li>Odborné publikace - Sešity projektanta a sborníky z konferencí a seminářů. </li> <li>Směrnice STP. </li> <li>Časopis &#8222;Vytápění, větrání, instalace&#8220;.</li> </ul> Společnost pro techniku prostředí nabízí: <ul> <li>Členství zájemcům o aktuální informace z oboru technika prostředí.</li> <li>Zpracování nezávislých odborných studií a posudků - Expertní kancelář STP. </li> <li>Přípravu firemních seminářů &#8222;na klíč&#8220;.</li> <li>Rozesílání informací z oboru technika prostředí (novinky, pozvánky na odborné akce) na adresy z databáze STP.</li> </ul> <h5>Mezinárodní spolupráce</h5> Společnost pro techniku prostředí je zástupcem ČR ve společnosti REHVA (Federation of European Heating and Air-conditioning Associations), je asociovaným členem americké společnosti ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers), naším významným partnerem je tradičně Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia. <div class="uprostred" style="width:704px"><img src="/docu/zpravy/0188/018856o1.jpg" width="700" height="390" class="border" alt="" /><br /></div> TZB-infohttps://www.tzb-info.cz
 
 
Reklama