Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozhovor o větrání, chlazení, prodeji otopných těles a větrání s rekuperací s firmou Zehnder

Nabízíme odpovědi na řadu aktuálních otázek, například: Jak lze řešit problémy s nízkou vlhkostí vzduchu v interiéru, která způsobuje sesychání dřevěných výrobků v interiéru? Jak se změnilo elektrické lokální topidlo, aby se stalo atraktivním a efektivním vytápěním? Jaké radiátory si lidé nejvíce kupují?

Na veletrhu Aquatherm Praha jsme natáčeli rozhovor o nabídce Zehnder. Ale řekli jsme si toho mnohem více, o servisu pro zákazníky, službách pro projektanty a architekty, o větrání a aktuální problematice zajištění optimální vlhkosti v interiéru. Zajímalo nás jaká tělesa zákazníci preferují a proč přišla renesance elektrického radiátoru. Jenže do videa se to již nevešlo. Proto vznikl následující článek.

TZB-info: Čím se vyznačuje nabídka koupelnových radiátorů Zehnder?

Miroslav Váša: "V první řadě zákazníka určitě osloví zdánlivá maličkost, ale ocení ji denně každý člen rodiny - velice snadné zavěšení ručníků ze strany u asymetrických radiátorů, bestseller zehnder Yucca Asym a novinky Forma Asym a Roda Spa Asym s kulatým / plochým designem v levém i pravém provedení. S tím souvisí výhoda rychlé dodávky koupelnových radiátorů Zehnder Aura, Zehnder Zeta a Zehnder Impa ze skladu partnerských velkoobchodů v bílé barvě i chromovaném provedení. Ale co je pro zákazníky velmi důležité - nabízíme dlouhou životnost radiátorů – danou 2složkovým lakováním základní antikorozní a vrchní práškovou barvou (oproti běžným radiátorům s jednou vrstvou laku) a vysoce jakostním chromováním."


TZB-info: Kromě designových otopných těles se zabýváte i zdravým klimatech v budovách. Za redakci TZB-info vidíme zdravé klima jako velké téma. Co je nosným tématem Vaší nabídky v tomto segmentu?

Roman Šubrt: "Zatímco vytápění jako takové je poměrně jednoduché, správný návrh větrání s rekuperací tepla je složitější. Je potřeba navrhnout správnou rekuperační jednotku, zvolit optimální trasování, vhodné potrubí, zajistit nízkou hlučnost, správné vyregulovat větrací systém pro jednotlivé místnosti. Naše potrubí patří bez nadsázky mezi nejlepší na trhu – je vyrobené z kvalitní nezávadné umělé hmoty s vnitřním hladkým povrchem, je čistitelné – díky tomu zajistí komfortní stálý přísun čerstvého vzduchu. Pro Zehnder je je prioritou spolupráce s montážními firmami, také jim rozvody vzduchu Zehnder přináší mnoho předností – potrubí je flexibilní, snadno se ohýbá, vyžaduje málo tvarovek, jeho napojení na rozdělovač a vývody vzduchu je rychlé, pevné a dokonale těsné. Správný návrh a instalaci rozvodů vzduchu považujeme za důležitější než vlastní jednotku. Zmiňme dva příklady proč: 1. Z důvodu estetiky architekti volí vývody pro přívod vzduchu v rozích místnosti. Pokud se však vývody umístí uprostřed stěny, dochází ke snížení hlučnosti o 30 až 40 %. 2. Pokud se provedou rozvody vzduchu nekvalině např. nevhodným „páteřním“ způsobem nebo se zvolí levné tvrdé trubky, jejichž vnitřní stěna při ohybu popraská, jejeich výměna nemožná nebohodně finančně náročná.

Ještě bych rád zmínil poslední trend. Loňské velice horké léto vyvolalo velkou poptávku po chlazení, což nám přineslo poměrně hodně zakázek, ve kterých jsme kombinovali větrání s rekuperací tepla se stropní sálavými systémy, uimožňující právě komfortní příjemné chlazení rodiných domů. Nové aktivační moduly Zehnder PAM se velice snadno upevňují se na standardní konstrukci Knauf nebo Rigips, následně se propojí a napojí na teplovodní soustavu a nakonec se zykryjí sádrokartónovými deskami Thermoboard s vyšší tepelnou vodivostí. Umožňují maximální tvůrčí volnost – přizpůsobení se různým geometriím prostoru. Na rozdíl od podlahového vytápění nabízí konstantní tepelný výkon, krátkou reakční dobu a zejména příjemné chlazení v letním období."

Od května 2013, kdy bylo za přítomnosti majoritního akcionáře pana Hanse Petera Zehndera a také redakce TZB-info otevřeno opravdu výjimečné školicí středisko Zehnder Akademie v Sezimově Ústí s funkčními systémy větrání, stropní panely a více než 45 designovými radiátory, školí Zehnder více než 500 odborníků ročně.
Na podzim 2015 bylo otevřeno druhé výstavní a školicí centrum Zehnder & Husky Akademie na okraji Prahy ve Vestci, Vídeňská 573. Zde je po celý týden otevřeno od 9 do 12 a od 13 do 17 hod. pro všechny zájemce o výrobky Zehnder i centrální vysavače partnerské firmy Husky. Konají se zde i pravidelná školení jak na větrání, tak 3hodinové semináře pro projektanty na stropní panely a radiátory a 3hodinové semináře pro architekty. Program a termíny jsou ke stažení na našich webových stránkách www.zehnder.cz.

TZB-info: Zehnder na TZB-info uveřejňuje poměrně často různá školení, je o ně zájem?

Roman Šubrt: "To byste se divila, opravdu velký. Zejména o zmíněné větrání s rekuperací tepla právě ze strany montážníků, ale také projektantů, nabídkářů, prodejců. Máme 3 specializované školicí semináře:

  • základní, potřebné pro každého, kdo se chce větrání věnovat a přesvědčit své zákazníky
  • dvě nadstavbové specializované:
    - Jedno zaměřené na zprovoznění a nastavení větrací jednotky, správné vyreguklování systému větrání, záruční a pozáruční servis
    - druhé je zaměřené na navrhování konceptu větrání s využítím našeho bezpletného programu ComfoPlan. Jeho výstupem je položkový rozpočet a tabulka s potřebnými průtoky vzduchu pro jednotlivbé místnosti, sloužící pro správné vyregulování."

Větrání s rekuperací

TZB-info: Trend energetických úspor i stavební legislativa vede u rekonstrukcí i nových budov ke vzduchotěsné obálce a tudíž k nutnosti vyřešit výměnu vzduchu systémem řízeného větrání, které zajístí přívod potřebného množství vzduchu s minimální ztrátou energie. Kromě legislativy vám nahrává i snaha obyvatel ušetřit za energie a zajistit si komfort a nyní i dotace.

Ing.  Jiří Štekr, vedoucí zastoupení společnosti Zehnder pro ČR, SR a Maďarsko: "Z pohledu výrobce systémů větrání s rekuperací tepla je pro nás vývoj jednoznačně pozitivní. Větrání patří v současnosti k největším problémům obytných budov; neboť máme zažitou představu, že si uživatel podle potřeby otevře okno, ale realita je jiná. Pokud tak nečiní pravidelně a dostatečně, pak v těsné budově bez větrání je vzduch nekvalitní, což vede v kombinaci s nekázní ve stavebním řešení k častému výskytu obtížně odstranitelných plísní a prakticky k nevratnému znehodnocení budovy. A s tím právě umíme dobře pomoci."

TZB-info: S jakou výší dotace lze počítat?

Pro rozvoj větracích systémů s rekuperací tepla je pozitvním impulzem zahrnutí do aktuálního programu Nová zelená úsporám. Na rozdíl od „první vlny“ je v programu tentokrát instalace těchto systémů přímo podporována v příloze I. Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2013 – oblast podpory: C.4. efektivní využití zdrojů energie – instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Při splnění všech předepsaných požadavků může žadatel na instalaci systému získat podporu až 100.000 Kč. Rovněž podpora v oblasti B (výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností) je možná jen s instalací nuceného větrání se zpětným získáváním tepla. Zde je celková podpora až 400 respektive 550 tisíc korun.

TZB-info: Že v utěsněných budovách musíme zajístit výměnu vzduchu nuceným větráním je jasné. Ale co v tomto směru nabízí právě Zehnder?

Ing.  Jiří Štekr: "Jestliže izolujete, pak musíte větrat. Můžete zcela jistě větrat okny, ale nezabezpečíte tak výměnu pravidelně a dostatečně. Proto bychom při návrhu staveb nízkoenergetických nebo pasivních měli již v projektu uvažovat s řízeným větráním, které se pravidelně a bez našeho vlivu postará o výměnu vzduchu a přísun potřebného kyslíku, podporující naši pohodu, svěžest, schopnost koncentrace a spánek. Řízené větrání navíc zamezuje pronikání hluku, prachu a jiných škodlivin zvnějšku, výrazně snižuje prašnost, neboť v bytě nevzniká průvan, způsobený větráním okny, a navíc podle typu stavby šetří 20 až 50 % nákladů na vytápění.
Zehnder vyvíjí, vyrábí a dodává kompletní systém větrání, zahrnující: prvotřídní větrací jednotky s vysokou účinností rekuperace tepla až 95 % a entalpickým výměníkem pro optimalizaci vlhkosti, tichým bezstarostným provozem, nízkými provozními náklady; vysoce hygienické čistitelné rozvody vzduchu a designově dokonalé mřížky a ventily. Sladěné, snadno kombinovatelné součásti systému umožňují jednoduchou a rychlou instalaci."

TZB-info: Zastavme se u vlhkosti vzduchu. Nízká vlhkost vzduchu v zimních měsících je často zmiňovanou nevýhodou řízeného větrání s rekuperací.

Entalpický výměník pomáhá optimalizovat relativní vlhkost vzduchu.
U entalpického výměníku vodní pára z vlhkého odváděného vzduchu „kondenzuje“ a je nasávána přes pórovitou strukturu membrán výměníku do přiváděného vzduchu. Ve srovnání se standardním výměníkem tepla se nepatrně snižuje množství předávaného tepla, avšak naproti tomu je navrácena energie akumulovaná ve vodní páře a tím je vyrovnána celková bilance zpětného získávání tepla.
Entalpický výměník rovněž zvyšuje komfort větrání i v zimním období, neboť jednotka s entalpickým výměníkem může efektivně pracovat až do venkovní teploty zhruba −10 °C bez nutnosti snižování výkonu vlivem rizika zamrzání výměníku. Díky tomu není ve většině míst ČR potřeba dodatečná protizámrzná ochrana jako například zemní výměník tepla nebo elektrický předehřívač, zvyšující pořizovací náklady a náklady na elektrickou energii. Pro horské oblasti ČR jsou doporučovány větrací jednotky s entalpickým výměníkem i elektrickým předehřevem, pracující na 100% výkon až do −20 až −25 °C.

Ing.  Jiří Štekr: "Díky nové generaci entalpických výměníků u systémů Zehnder tento problém není. Ale jinak chápu Vaši otázku, neboť tento problém může trápit mnoho uživatelů, mající systém větrání bez entalpie. Problémy s nízkou vlhkostí vzduchu v interiéru zvláště v zimním období, kdy klesá venkovní relativní vlhkost pod 20 % a sesychání dřevěných výrobků v interiéru odstraňují větrací jednotky vybavené entalpickým výměníkem. Entalpický výměník ve srovnání se standardním tepelným výměníkem dokáže předávat z odváděného vzduchu do přiváděného čerstvého vzduchu nejenom teplo, ale taktéž vysoký podíl (až 60–70 %) vzdušné vlhkosti a tak pasivně, bez dodatečné elektrické energie pomáhá optimalizovat relativní vlhkost vzduchu v rodinném domě."

TZB-info: Je v souvislosti s výše zmiňovaným větráním upozaděno vaše tradiční zaměření na výrobou radiátorů?

Ing.  Jiří Štekr: "Takto bych to rozhodně neviděl. Zehnder Group buduje svou pozici v ČR cílevědomě od roku 2009. V počátečním letech byl prodej zaměřen na koupelnové radiátory a stropní sálavé panely, postupně byl rozšířen o bytové radiátory a následně od roku 2013 o systémy komfortního větrání.
V současné době, a zejména po loňském horkém létu, se zvyšují požadavky na chlazení. Z toho vyplývá, že stěžejní část obratu tvoří výrobky pro vytápění, ale prodej v oblasti větrání výrazně roste. Podobně tomu je i v celém koncernu Zehnder Group. Jestliže v roce 2008 tvořilo vytápění 76 % a větrání 24 % obratu, tak v roce 2014 větrání představovalo 36 % z celkového obratu 525,1 mil. Eur."

TZB-info: To znamená, že i výzkum a vývoj je dále zaměřen na oba sortimenty?

Ing.  Jiří Štekr: "Ano, přesně tak. Švýcarská spol. Zehnder Group investuje vysoké částky do výzkumu a vývoje ve všech oblastech podnikání, a to jak radiátorů, tak stropních panelů a samozřejmě komfortního větrání. Díky tomu jsou výrobky Zehnder na špici v oboru. Příkladem ze sortimentu vytápění je výjimečná vnitřní konstrukce asymetrických radiátorů Zehnder Yucca, nové high tech elektrické radiátory FareTech.
V oblasti větrání se jedná o zmiňovaný entalpický výměník větracích jednotek, inovativní konstrukce výměníků tepla s čistitelnými polymerovými membránami s mnohonásobně delší životností bez snížení účinnosti rekuperace. Vrcholem posledního vývoje v oblasti je zcela jistě nová generace větracích jednotek ComfoAir Q.
A aktivační moduly pro sálavé stropní systémy jsou určeny pro vytápění i chlazení, mohly mohly by být v jakémsi pomyslném středu sortimentu pro komfortní prostředí v budovách.
Mnoho designových radiátorů Zehnder získalo prestižní ocenění za design, téměř všechny větrací jednotky Zehnder mají certifikát „Passivhaus Institut“, potrubí pro rozvody vzduchu certifikát hygienického institutu a jedny z nejnižších tlakových ztrát na trhu. Díky několika patentům jsou rozvody vzduchu Zehnder extrémně jednoduše instalovatelné a bez nadsázky lze říci, že patří k tomu nejlepšímu na trhu.


Koupelnové radiátory jsou stále rafinovanější. Důkazem toho je Zehnder Roda Twist Spa Air: jeho korpus lze otočit o 180° pro snadné zavěšení ručníků. Díky integrovanému, vysoce výkonnému topnému ventilátoru se koupelna vyhřeje ještě rychleji. K dostání téměř ve všech barvách a povrchových úpravách podle přehledu barev Zehnder.

Sortiment otopných těles

TZB-info: V sortimentu máte krásné kousky pro vkusné, zajímavé a účelné řešení vytápění, například plochá otopná tělesa, konvektory, speciální radiátory do oblouku, rohové, zkosené, do prostoru, pro nízkoteplotní soustavy, ale jaká otopná tělesa jsou používána nejčastěji ?

Ing.  Jiří Štekr: "K nejžádanějším bytovým radiátorům patří ocelové trubkové článkové radiátory Zehnder Charleston, přesvědčující originálním klasickým vzhledem, vyšším podílem sálavého tepla a možností snadného čištění. Mezi nejprodávanější koupelnové radiátory patří asymetrické radiátory Zehnder Yucca s nevšedním výjimečným vzhledem, patentovanou vnitřní konstrukcí pro dokonalé vytápění a praktickým tvarem pro velice snadné zavěšení ručníků ze strany.
Nabídka koupelnových radiátorů Zehnder zahrnuje více než 30 druhů v 51 barvách, v chromovaném a nerezovém provedení, a to jak pro teplovodní, kombinované, tak i čistě elektrické vytápění. Výrazný podíl na trhu získaly radiátory Zehnder Aura, Zeta a Impa s velice příznivým poměrem „cena & hodnota“ s okamžitým dodáním v bílém i chromovaném provedení ze skladu partnerských velkoobchodů."

TZB-info: Zastavme se u elektrického radiátoru Zehnder Fare Tech. Mnozí vnímají elektrická tělesa jako přežitek.

Ing.  Jiří Štekr: "Toto čistě elektrické otopné těleso poskytuje alternativní řešení pro vytápění novostaveb i renovovaných objektů, které může být využito jako doplnění ostatních topných systémů nebo jako samostatný systém vytápění – například v nízkoenergetických novostavbách s velmi malou potřebou tepla a ve spojení s komfortním větráním s rekuperací tepla, kde se již sotva vyplatí investice do tradičního teplovodního topného systému s kondenzačním kotlem nebo tepelným čerpadlem.
Díky své elegantně prohnuté přední části vyzařuje hřejivé příjemné sálavé teplo optimálně do prostoru. Jeho čelní plocha z obzvláště teplovodivého a antikorozního hliníku navíc zajišťuje tepelný komfort ve velice krátkém čase. Tento radiátor se hodí také všude tam, kde je ho zapotřebí pouze s časovým omezením – například v obzvláště v chladných přechodných obdobích, protože tak není nutné najíždět na plný výkon kompletní topný systém. Jeho inteligentní regulace s ukazatelem spotřeby energie jakož i externím teplotním senzorem zaručuje neustále ekonomický provoz. LCD displej umožňuje komfortní, přesné nastavení teploty jakož i tři předem nastavené topné programy. Integrovaná regulace pozná každou změnu teploty – například, pokud je delší dobu otevřené okno – radiátor se ihned automaticky vypne. Jakmile je okno opět zavřené, vrátí se do nastaveného provozního režimu. Tak že vidíte, že jde o technologickou novinku."

Teplovodní stropní sálavé systémy

TZB-info: Stropní sálavé panely poskytují komfortní a zároveň energeticky úsporné sálavé vytápění a chlazení, ale i ony mají svá specifika. Do kterých objektů se hodí?

Ing.  Jiří Štekr: "Samozřejmě. Jestliže radiátory jsou určené pro vytápění interiérů s běžnou výškou, pak stropní sálavé panely nacházejí uplatnění zejména v interiérech s výškou od 3 do 30 metrů nebo i v místnostech s menší výškou, kde je požadováno především chlazení.
Stropní sálavé panely umožňují ve vyšších stavbách úsporu až 40 % provozních nákladů. Zatímco například u teplovzdušného vytápění se ohřívá vzduch, který stoupá nahoru, při použití stropních panelů se ohřívá povrch pevných předmětů vč. lidského těla. Teplo vzniká tam, kde ho potřebujeme – tam, kam dopadá tepelné záření, tj. na podlahu, povrch lidského tepla, předměty kolem nás. Díky tomu je rozložení teplot v celé výšce prostoru rovnoměrnější a spotřeba energie výrazně nižší. Při sálavém vytápění lidé pociťují teplotu v místnosti až o 3 ºC vyšší, tím je navzdory nižší teplotě vzduchu v místnosti zaručen příjemný pocit tepla a na vytápění lze ušetřit, jak bylo již zmíněno, až 40 % celkové energie.
Teplovodní stropní sálavé systémy navozují pocit tepelné pohody ve velkých výrobních, skladovacích a sportovních halách stejně jako v kancelářských, kulturních a prodejních prostorech, autosalónech, vzorkovnách nebo nově rovněž v rodinných domech a bytech. Přitom esteticky zapadají do architektonické koncepce interiéru. To jsou důvody, proč je projektanti a architekti je stále více navrhují."

Děkuji za rozhovor a ať se Vám i nadále daří.
Za redakci TZB-info Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

 
 
Reklama