Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 695/2004 o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a související předpisy

zákon stanoví práva a povinnosti provozovatelů zařízení a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, postup při vydávání povolení k vypouštění emisí skleníkových plynů a rozhodování o jeho změnách, postup při vydávání a přidělování povolenek na emise skleníkových plynů a podmínky obchodování s nimi

txt

Zákon č. 695/2004 Sb.

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
se změnami:212/2006 Sb., 315/2008 Sb., 227/2009 Sb., 292/2009 Sb., 164/2010 Sb., 85/2012 Sb., 201/2012 Sb.
uveřejněno v: č. 235/2004 Sbírky zákonů na straně 12294
schváleno:09.12.2004
účinnost od:31.12.2004
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 12/2009 Sb.

o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
uveřejněno v: č. 4/2009 Sbírky zákonů na straně 117
schváleno:18.12.2008
účinnost od:01.05.2009
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze] [PDF verze (3623 kB)]
txt
pdf

Nařízení vlády č. 80/2008 Sb.

o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 - 2012
uveřejněno v: č. 24/2008 Sbírky zákonů na straně 1078
schváleno:25.02.2008
účinnost od:05.03.2008
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze] [PDF verze (805 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 150/2005 Sb.

kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů
poznámka:příloha je k dispozici pouze ve formátu PDF
se změnami:zrušeno 12/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 56/2005 Sbírky zákonů na straně 3454
schváleno:15.04.2005
účinnost od:26.04.2005
zrušeno:01.05.2009
[Textová verze] [PDF verze (1353 kB)]
txt

Nařízení vlády č. 315/2005 Sb.

o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007
se změnami:354/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 110/2005 Sbírky zákonů na straně 5566
schváleno:20.07.2005
účinnost od:05.08.2005
zrušeno:31.12.2007
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 696/2004 Sb.

kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů
se změnami:zrušeno 12/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 235/2004 Sbírky zákonů na straně 12306
schváleno:21.12.2004
účinnost od:31.12.2004
zrušeno:01.05.2009
[Textová verze] [PDF verze (2892 kB)]


Ekonomické hodnocení externích nákladů výroby elektrické energie

10.9.2012 | Ing. Jan Melichar, Ph.D., Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D.
Výstavba, provoz a likvidace elektráren působí četné negativní efekty (emise, odpady apod.) ovlivňující lidské zdraví a životní prostředí. Z pohledu ekonomiky se v převážné většině jedná o externí náklady, které nejsou zachyceny v tržních cenách. Jedním z nejpropracovanějších přístupů ke kvantifikaci externích nákladů je evropská metodika ExternE.
diskuse: 42 příspěvků, poslední 01.10.2012 15:09

První den konference environmentálních ekonomů EAERE 2012

29.6.2012 | Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Konference environmentálních ekonomů EAERE 2012 pokračovala ve čtvrtek 28. 6. 2012 přednáškami, které byly zaměřeny na jednotlivé aspekty environmentální ekonomie. Po prvním bloku přednášek byla zařazena hlavní přednáška dne věnovaná ohodnocení ekosystémových služeb v Británii.

Energetický regulační úřad a jeho aktuální role

13.9.2011 | Ing. Milan Bechyně, redakce TZB-info
Na otázky TZB-info odpovídá předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Ing. Alena Vitásková, která říká, že jejím zájmem je energetický mix v nové státní energetické koncepci tak, aby byl minimalizován nárůst cen energií pro konečného zákazníka.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 24.02.2013 12:00
 
 
Reklama