Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zákon č. 383/2012 Sb. - o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a související předpisy

Tento zákon upravuje práva a povinnosti provozovatelů zařízení, provozovatelů letadel a dalších osob při obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů; postup při vydávání povolení k emisím skleníkových plynů a rozhodování o jeho změnách; postup při vydávání a přidělování povolenek a podmínky obchodování s nimi; podmínky hospodaření s povolenkami, jednotkami přiděleného množství a jinými právy k vypouštění emisí skleníkových plynů.

txt

Zákon č. 383/2012 Sb.

o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
se změnami:257/2014 Sb., 183/2017 Sb., 1/2020 Sb.
uveřejněno v: č. 142/2012 Sbírky zákonů na straně 4930
schváleno:24.10.2012
účinnost od:01.01.2013
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení Komise (EU) č. 389/2013

o vytvoření registru Unie
schváleno:02.05.2013
účinnost od:03.05.2013
[Textová verze] [PDF verze (1554 kB)]
 
 
Reklama