Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 283/2021 Sb. - stavební zákon a související předpisy

zákon o územním plánování a stavebním řádu

txt

Zákon č. 283/2021 Sb.

stavební zákon
se změnami:195/2022 Sb., 152/2023 Sb., 283/2021 Sb., 465/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 124/2021 Sbírky zákonů na straně 3122
schváleno:13.07.2021
účinnost od:01.01.2024
[Textová verze]
txt
pdf

Zákon č. 148/2023 Sb.

o jednotném environmentálním stanovisku
uveřejněno v: č. 73/2023 Sbírky zákonů na straně 1954
schváleno:10.05.2023
účinnost od:01.01.2024
[Textová verze] [PDF verze (63 kB)]


Novela stavebního zákona II. – instalace fotovoltaických a větrných elektráren

17.1.2024 | redakce
Stavbu větrných a solárních elektráren by měla významně urychlit novela stavebního zákona platná od 1. 1. 2024. Hlavní změny pro estav.tv představují právníci z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti.
Dálnice D1, foto © TZB-info

Od ledna posuzuje největší stavby nový úřad. Jak se to dotkne projektů?

15.1.2024 | Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Zásadní proměnu stavební legislativy přináší v letošním roce nový stavební zákon. Pro veškerou výstavbu vstoupí v účinnost 1. července 2024. Největší, tzv. vyhrazené stavby, již od 1. ledna 2024 povoluje nově zřízený Dopravní a energetický stavební úřad. Mimo jiné bude také odvolacím orgánem krajských stavebních úřadů pro menší výrobny z obnovitelných zdrojů. Čtěte, jaké kompetence by měl zastávat a co vše bude posuzovat.

Novela stavebního zákona I. – hlavní změny

10.1.2024 | redakce
1. 1. 2024 vstoupila v platnost novela stavebního zákona. Přináší zjednodušení a zrychlení nové výstavby. Hlavní změny pro TZB-info představují právníci z advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti.
Zdroj: www.hzscr.cz

Požár elektromobilu v podzemních garážích ve 2. PP

14.12.2023 | por. Mgr. Jan HAVRDA, mjr. Ing. Petra NAJMANOVÁ, mjr. Bc. Martin KAVKA, HZS hl. m. Prahy, foto archiv HZS hl. m. Prahy
Vozidlo bylo převáženo výtahem. Transportní vozíky svojí šířkou zasahovaly do zvýšené podlahy výtahu. Po vypodložení nájezdové hrany se podařil transport. Na základě kontroly termokamerou museli výtahem s automobilem v režimu požár jet i 4 hasiči, aby zajistili jeho ovládání.
© Adobe Stock

Podmínka výslovného vyloučení staveb v nezastavěném území obce

29.11.2023 | Tereza Žůrková, advokátní koncipientka, Aegis Law, advokátní kancelář, s.r.o.
Stavební zákon stanoví, že v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat vyjmenované stavby jen tehdy, pokud je územně plánovací dokumentace z důvodu veřejného zájmu výslovně nevylučuje. Jak ale postupovat v situaci, kdy územně plánovací dokumentace stavbu nevylučuje výslovně, ale nepřímo? A jak tomu bude po účinnosti nového stavebního zákona? V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva.

Nadějí českého stavebnictví jsou rekonstrukce budov

21.11.2023 | redakce
Zaznamenáváme zajímavý objem rekonstrukcí a přezbrojení systémů vytápění, chlazení a větrání na ekologicky úsporné technologie. Dotační programy SFŽP významně podporují tento trend a zaslouží si pochvalu.
© Adobe Stock

Revoluce se zatím nekoná – další komentář k novému stavebnímu zákonu

27.10.2023 | Mgr. Ondřej Jurášek, Purkyt & Co. advokátní kancelář
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Nabízíme již druhý právní komentář k novému stavebnímu zákonu s podtitulem revoluce se zatím nekoná..
© mihi - Fotolia.com

Novela nového stavebního zákona a zákon o jednotném environmentálním stanovisku

31.7.2023 | Mgr. František Korbel, Ph.D., JUDr. Jiří Buryan, LL.M., Ph.D.
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na právní názor k novele stavebního zákona, na změny v procesním právu a na pojem jednotné environmentální stanovisko, které s danou novelou úzce souvisí.
© AdobeStock fotomek

Pojem stavebního řízení s velkým počtem účastníků

13.7.2023 | JUDr. David Mašek, Ph.D., Mašek & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na stavební řízení s velkým počtem účastníků, včetně správného doručování účastníkům v řízení.
© Fotolia.com

Vady stavby a záruka v nové právní úpravě

14.6.2023 | Mgr. Lucie Špičková, Mgr. Tereza Kacrová
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Tentokrát jsme se zeptali na právní úpravy dle novely, která nabyla účinnosti 6. ledna 2023. Mění mimo jiné i ustanovení týkající se uplatňování záruky a práv z vad ve stavebnictví.
Foto ©LeeJeongSoo - Pixabay.com

STUDIO AXIS – pozvánka na akreditované vzdělávání v květnu 2023

20.4.2023 | STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
V tématech najdete energetickou náročnost, stavební zákon, zákon o vodovodech a kanalizacích, ale i tradiční intenzivní přípravu na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT.

Stavby v těsné blízkosti hranice pozemků z pohledu stavebníka a vlastníka sousedního pozemku

19.9.2022 | Mgr. Miroslav Vaněček
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Ptáme se, jaké jsou možnosti obrany vlastníka sousedního pozemku?

Věcná novela nového stavebního zákona zachovává jeho základní principy jen zdánlivě

7.8.2022 | Mgr. Pavel Černý, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Ve spolupráci s portálem epravo.cz publikujeme názory právníků na novelu stavebního zákona. Začátkem dubna zveřejnila ministerstva pro místní rozvoj a životního prostředí návrh věcné novely nového stavebního zákona a zároveň také návrh zákona o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Jaká úskalí přinášejí tyto změny?
Stavba © AdobeStock - phoderstock

Nepřípustnost návrhu na zrušení opatření obecné povahy dle nového stavebního zákona

27.7.2022 | Mgr. Martin Bulušek, BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Ve spolupráci s portálem epravo.cz jsme připravili několik pohledů renomovaných právníků na stavební tematiku. Tentokrát se zaměříme na nový stavební zákon.

Návrh novely nového stavebního zákona v meziresortním připomínkovém řízení

12.6.2022 | Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, JUDr. Martin Mezenský
Ve spolupráci s portálem epravo.cz jsme připravili několik pohledů na peripetie okolo nového stavebního zákona. Návrh novely nového stavebního zákona se v současné době nachází v meziresortním připomínkovém řízení. Do konce června bude novela předložena vládě. Po projednání Legislativní radou vlády by měla být na programu jednání vlády v září a sněmovna by ji měla začít projednávat v říjnu. Definitivní verze novely by měla být schválena do konce tohoto roku. Účinnost všech částí zákona pak bude od roku 2024.
© Stock Adobe - Daniel Jędzura

Zrychlené stavební řízení a autorizovaní inspektoři ve světle nového stavebního zákona

27.3.2022 | JUDr. Kristýna Faltýnková, Mgr. Jakub Straka
Ve spolupráci s portálem epravo jsme připravili několik pohledů právníků na stavební problematiku. Tentokrát jsme se zaměřili na neprávem opomíjený institut autorizovaných inspektorů. Hrozí ve světle nového stavebního zákona jeho vyhynutí?
summit Koncepce BIM 2022

Summit Koncepce BIM 2022 o novém zákonu o BIM a digitalizaci ve stavebnictví

2.3.2022 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Práce na zákonu o BIM, tvorba nástrojů pro digitální stavební řízení a územní plánování, tvorba Datového standardu ve stavebnictví s převzetím SNIM agenturou ČAS, digitalizace ČSN a pilotní projekty BIM, to jsou některá z témat summitu Koncepce BIM, který proběhl 24. února.
Centrum Prahy © daliu - Fotolia.com

Ochrana architektonických a urbanistických hodnot ve stavebním právu

25.12.2021 | JUDr. Kristýna Faltýnková, Mgr. Jakub Straka
Ve spolupráci s portálem epravo jsme připravili několik pohledů právníků na stavební problematiku. Tentokrát jsme se zaměřili na ochranu architektonických a urbanistických hodnot ve stavebním právu.
Stavba rodinného domu © AdobeStock Deyan Georgiev

Nařízení odstranění stavby podle nového stavebního zákona

22.11.2021 | JUDr. Jiří Kubík, MBA, Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Nový stavební zákon přináší nejstriktnější přístup k černým stavebníkům minimálně od roku 1977. Jde o reakci na stav, kdy zhruba 10 % všech realizovaných staveb v ČR bylo povolováno v rámci režimu dodatečného povolování. Pokud budeme vycházet z oficiálních dat pro rok 2018, tak ze zhruba 7 000 tzv. „černých staveb“ bylo nařízeno odstranit pouze 400. Realita nejrůznější stavební nekázně může být v našich poměrech mnohonásobně vyšší. Jaké jsou však příčiny tohoto stavu a jak na ně reaguje nová právní úprava?
Tomáš Pavlík, GŘ HZS ČR

Rozhovor: Elektrická požární signalizace povinně pro zařízení sociální péče

13.11.2021 | redakce
Lůžková zařízení sociální péče musí být vybavena systémem EPS nebo zařízením autonomní detekce. Nově je definována kategorizace staveb s různou úrovní státního požárního dozoru. O těchto a dalších tématech hovořil v rozhovoru pro TZB-info plk. Ing. Tomáš Pavlík z Generálního ředitelství HZS ČR.

další články

 
 
Reklama