Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 283/2021 Sb. - stavební zákon a související předpisy

zákon o územním plánování a stavebním řádu

txt

Zákon č. 283/2021 Sb.

stavební zákon
se změnami:195/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 124/2021 Sbírky zákonů na straně 3122
schváleno:13.07.2021
účinnost od:01.07.2023
[Textová verze]


Stavby v těsné blízkosti hranice pozemků z pohledu stavebníka a vlastníka sousedního pozemku

19.9.2022 | Mgr. Miroslav Vaněček
V rámci spolupráce s portálem epravo.cz klademe otázky, které se týkají stavební tematiky a stavebního práva. Ptáme se, jaké jsou možnosti obrany vlastníka sousedního pozemku?

Věcná novela nového stavebního zákona zachovává jeho základní principy jen zdánlivě

7.8.2022 | Mgr. Pavel Černý, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Ve spolupráci s portálem epravo.cz publikujeme názory právníků na novelu stavebního zákona. Začátkem dubna zveřejnila ministerstva pro místní rozvoj a životního prostředí návrh věcné novely nového stavebního zákona a zároveň také návrh zákona o jednotném povolování v oblasti ochrany životního prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Jaká úskalí přinášejí tyto změny?
Stavba © AdobeStock - phoderstock

Nepřípustnost návrhu na zrušení opatření obecné povahy dle nového stavebního zákona

27.7.2022 | Mgr. Martin Bulušek, BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Ve spolupráci s portálem epravo.cz jsme připravili několik pohledů renomovaných právníků na stavební tematiku. Tentokrát se zaměříme na nový stavební zákon.

Návrh novely nového stavebního zákona v meziresortním připomínkovém řízení

12.6.2022 | Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, JUDr. Martin Mezenský, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Ve spolupráci s portálem epravo.cz jsme připravili několik pohledů na peripetie okolo nového stavebního zákona. Návrh novely nového stavebního zákona se v současné době nachází v meziresortním připomínkovém řízení. Do konce června bude novela předložena vládě. Po projednání Legislativní radou vlády by měla být na programu jednání vlády v září a sněmovna by ji měla začít projednávat v říjnu. Definitivní verze novely by měla být schválena do konce tohoto roku. Účinnost všech částí zákona pak bude od roku 2024.
© Stock Adobe - Daniel Jędzura

Zrychlené stavební řízení a autorizovaní inspektoři ve světle nového stavebního zákona

27.3.2022 | JUDr. Kristýna Faltýnková, Mgr. Jakub Straka, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Ve spolupráci s portálem epravo jsme připravili několik pohledů právníků na stavební problematiku. Tentokrát jsme se zaměřili na neprávem opomíjený institut autorizovaných inspektorů. Hrozí ve světle nového stavebního zákona jeho vyhynutí?
summit Koncepce BIM 2022

Summit Koncepce BIM 2022 o novém zákonu o BIM a digitalizaci ve stavebnictví

2.3.2022 | Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Práce na zákonu o BIM, tvorba nástrojů pro digitální stavební řízení a územní plánování, tvorba Datového standardu ve stavebnictví s převzetím SNIM agenturou ČAS, digitalizace ČSN a pilotní projekty BIM, to jsou některá z témat summitu Koncepce BIM, který proběhl 24. února.
Centrum Prahy © daliu - Fotolia.com

Ochrana architektonických a urbanistických hodnot ve stavebním právu

25.12.2021 | JUDr. Kristýna Faltýnková, Mgr. Jakub Straka, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Ve spolupráci s portálem epravo jsme připravili několik pohledů právníků na stavební problematiku. Tentokrát jsme se zaměřili na ochranu architektonických a urbanistických hodnot ve stavebním právu.
Stavba rodinného domu © AdobeStock Deyan Georgiev

Nařízení odstranění stavby podle nového stavebního zákona

22.11.2021 | JUDr. Jiří Kubík, MBA, Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Nový stavební zákon přináší nejstriktnější přístup k černým stavebníkům minimálně od roku 1977. Jde o reakci na stav, kdy zhruba 10 % všech realizovaných staveb v ČR bylo povolováno v rámci režimu dodatečného povolování. Pokud budeme vycházet z oficiálních dat pro rok 2018, tak ze zhruba 7 000 tzv. „černých staveb“ bylo nařízeno odstranit pouze 400. Realita nejrůznější stavební nekázně může být v našich poměrech mnohonásobně vyšší. Jaké jsou však příčiny tohoto stavu a jak na ně reaguje nová právní úprava?
Tomáš Pavlík, GŘ HZS ČR

Rozhovor: Elektrická požární signalizace povinně pro zařízení sociální péče

13.11.2021 | redakce
Lůžková zařízení sociální péče musí být vybavena systémem EPS nebo zařízením autonomní detekce. Nově je definována kategorizace staveb s různou úrovní státního požárního dozoru. O těchto a dalších tématech hovořil v rozhovoru pro TZB-info plk. Ing. Tomáš Pavlík z Generálního ředitelství HZS ČR.

Jaká témata zazněla na 30. ročníku ostravské požární konference?

23.9.2021 | Vlastimil Růžička, redakce
Jubilejní 30. ročník mezinárodní konference Požární ochrana na půdě ostravské univerzity (VŠB TU Ostrava) se zabýval bezpečnostní elektromobilů nebo dopadů novely stavebního zákona na požární bezpečnost staveb.

Státní stavební správa dle nového stavebního zákona

5.9.2021 | JUDr. Roman Kočí, MBA, MSc.
Ve spolupráci s portálem epravo jsme připravili několik pohledů právníků na stavební zákon. Nový stavební zákon byl v červenci definitivně schválen Poslaneckou sněmovou Parlamentu České republiky. Jednou z výrazných novinek, které do oblasti veřejného stavebního práva přináší, je zřízení nové státní stavební správy. Kdo tuto státní stavební správu bude tvořit, jaké bude mít působnosti a bude tento systém lepší než dosavadní soustava stavebních úřadů?

O účinnosti nového stavebního zákona

4.9.2021 | JUDr. PhDr. Karolina Spozdilová, Ph.D.,, Mgr. Přemysl Šanovec
Ve spolupráci s portálem epravo jsme připravili několik pohledů právníků na stavební zákon. Nový stavební zákon i s přidruženým zákonem, který na novou kodifikaci stavebního práva reaguje, bude v nejbližších dnech vydán ve sbírce zákonů, jelikož je prezident podepsal 15. 7. 2021. Jednou z prvních otázek, která mnohé napadne je: „Od kdy se bude používat?“

5 zásadních změn, které přinese nový stavební zákon

21.7.2021 | Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Nový stavební zákon bude účinný od 1. července 2023. Nejdůležitější aspekty, které jeho aktuální verze přináší, shrnují Frank Bold Advokáti, kteří stáli u vzniku původní verze návrhu zákona a jeho vývoj podrobně sledují.
Česko má nový stavební zákon, ilustračné foto redakce

Česko má nový stavební zákon

15.7.2021 | redakce
Podle MMR přinese zrychlení povolování staveb. Každý stavebník bude do roka vědět, jestli může stavět. Nový zákon rovněž zajistí konkurenceschopnost naší země vůči okolním státům a umožní využít vyjednaný rekordní bilion korun z EU na projekty, které vyžadují stavební povolení.
Stavba nového rezidenčního projektu v Praze, foto TZB-info

Přehled: V jaké podobě míří nový stavební zákon do Senátu?

14.6.2021 | Frank Bold Advokáti, s.r.o., Pavel Černý
Nový stavební zákon má zjednodušit dosud neúměrně dlouhé povolovací procesy. Kromě toho má však přinést i další změny jako je zabránění takzvané systémové podjatosti. Naše kancelář Frank Bold Advokáti se podílela na původním návrhu zákona a celý proces od začátku sleduje. Ne všechny aspekty, které jsme do něj navrhovali, se však promítly i do aktuálního návrhu. Přinášíme proto přehled podoby, v níž aktuální návrh nového stavebního zákona míří do Senátu.

Vyjádření ČKA k novému stavebnímu zákonu

5.6.2021 | ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
ČKA dlouhodobě přijetí nové právní normy požadovala a podporovala. Výsledek však bohužel není příležitostí k potlesku.
© sebra – Fotolia.com

ČKAIT a architekti kritizují nový stavební zákon

29.5.2021 | redakce podle tiskových zpráv
Poslanecká sněmovna ve středu schválila ve třetím čtení nový stavební zákon. Nyní poputuje do Senátu. Podle redakcí oslovených odborníků na stavební právo bude s největší pravděpodobností vrácen sněmovně. Komory inženýrů a architektů schválené znění kritizují.
diskuse: 1 příspěvek, 29.05.2021 18:39

Nový stavební zákon v souvislostech

13.1.2021 | JUDr. Roman Kočí, MBA, MSc.
Ve spolupráci s portálem epravo jsme připravili několik pohledů právníků na stavební zákon. Pandemie koronaviru výrazně překryla přípravy a schvalování nového stavebního zákona.
 
 
Reklama