Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyhláška č. 159/2003 Sb. kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 13.06.2011

se změnami:168/2006 Sb., 152/2008 Sb., zrušeno 157/2011 Sb.
uveřejněno v: č. 60/2003 Sbírky zákonů na straně 3366
schváleno:20.05.2003
účinnost od:03.06.2003
zrušeno:13.06.2011
[Textová verze] [PDF verze (1113 kB)]

159/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. května 2003, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob Změna: 168/2006 Sb. Změna: 152/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 34 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), (dále jen "zákon"): § 1 Povrchové vody využívané ke koupání osob pro vyhovující jakost vody, které obvykle používá ke koupání větší počet osob, (dále jen "koupací oblast") jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce. Na kontrolu jakosti uvedených povrchových vod se vztahuje zvláštní právní předpis.^1) § 2 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministryně: MUDr. Součková v. r. Příl. Koupací oblasti -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF. 1) Vyhláška č. 464/2000 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch.

 
 
Reklama