Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vyhláška č. 150/2005 Sb. kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

PŘEDPIS BYL ZRUŠEN 01.05.2009

poznámka:příloha je k dispozici pouze ve formátu PDF
se změnami:zrušeno 12/2009 Sb.
uveřejněno v: č. 56/2005 Sbírky zákonů na straně 3454
schváleno:15.04.2005
účinnost od:26.04.2005
zrušeno:01.05.2009
[Textová verze] [PDF verze (1353 kB)]

150/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2005, kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 24 písm. b) zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů: § 1 Tato vyhláška1) zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství2) a upravuje formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů. ------------------------------------------------------------------ 1) Je vydána na základě a v mezích zákona, do něhož již byla příslušná směrnice Evropských společenství promítnuta. 2) Směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 13. října 2003 ustavující schéma pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v rámci Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES. Rozhodnutí Komise 2004/156/ES ze dne 29. ledna 2004, kterým se ustavují základní pravidla pro zjišťování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice 2003/87/ES Evropského parlamentu a Rady. § 2 Formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů je uveden v příloze k této vyhlášce a je přístupný na portálu veřejné správy.3) ------------------------------------------------------------------ 3) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb. § 3 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. Ministr: RNDr. Ambrozek v. r. Příl. ------------------------------------------------------------------ *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF.

 
 
Reklama