Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

uveřejněno v: č. 46/2008 Sbírky zákonů na straně 1852
schváleno:09.04.2008
účinnost od:14.05.2008
[Textová verze] [PDF verze (5605 kB)]

146/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. dubna 2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb Ministerstvo dopravy stanoví podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): § 1 Předmět úpravy Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace pro letecké stavby, pro stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací^1). § 2 Projektová dokumentace (1) Rozsah a obsah projektové dokumentace a) leteckých staveb pro ohlášení stavby je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky, b) leteckých staveb pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky, c) leteckých staveb pro provádění stavby je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky, d) staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky, e) staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení je uveden v příloze č. 5 této vyhlášky, f) staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby je uveden v příloze č. 6 této vyhlášky, g) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky, h) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení je uveden v příloze č. 8 této vyhlášky, i) staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby je uveden v příloze č. 9 této vyhlášky. § 3 Přechodné ustanovení Tato vyhláška se nevztahuje na projektovou dokumentaci zpracovanou před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. § 4 Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem ode dne jejího vyhlášení. Ministr: Ing. Řebíček v. r. Příloha 1 Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro ohlášení stavby -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 2 Rozsah a obsah projektové dokumentace leteckých staveb pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 3 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění leteckých staveb -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 4 Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb na dráze pro ohlášení stavby, uvedené ve stavebním zákoně -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 5 Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení ve zkráceném stavebním řízení -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 6 Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 7 Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro ohlášení stavby -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 8 Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF Příloha 9 Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro provádění stavby -------------------------------- *) Pozn.: Příloha je k dispozici ve formátu PDF 1) Technické požadavky pro letecké stavby, stavby drah a na dráze včetně zařízení na dráze, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací stanoví například § 102 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů.

Témata 2018

Právní předpisy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny

 
 

Aktuální články na ESTAV.czSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabelyV Brně se budou montovat díly do kosmických raket, hala již stojíStavby z přírodních materiálů představila konference se zahraniční účastí