Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nařízení č. 347/2016 Sb. o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

se změnami:273/2019 Sb.
uveřejněno v: č. 136/2016 Sbírky zákonů na straně 5075
schváleno:05.10.2016
účinnost od:01.01.2017
[Textová verze] [PDF verze (121 kB)]


347/2016 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. října 2016

o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Změna: 273/2019 Sb.

Vláda nařizuje podle § 39 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb. , atomový zákon:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje sazby poplatku za žádost a udržovacího poplatku pro jednotlivé činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

§ 2

Sazba poplatku za žádost

Sazba poplatku za žádost

a) podle § 36 odst. 1 písm. a) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k umístění
1. energetického jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, 19 600 000 Kč,
2. výzkumného jaderného zařízení s nulovým výkonem, 8 400 000 Kč,
3. výzkumného jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 50 MW, 14 000 000 Kč,
4. obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva, 19 600 000 Kč,
5. skladu vyhořelého jaderného paliva, 14 000 000 Kč,
6. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 11 200 000 Kč,
7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy, 11 200 000 Kč,

b) podle § 36 odst. 1 písm. b) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k výstavbě
1. energetického jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, 126 000 000 Kč,
2. výzkumného jaderného zařízení s nulovým výkonem, 14 000 000 Kč,
3. výzkumného jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 50 MW, 19 600 000 Kč,
4. obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva, 84 000 000 Kč,
5. skladu vyhořelého jaderného paliva, 19 600 000 Kč,
6. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 14 000 000 Kč,
7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy, 14 000 000 Kč,

c) podle § 36 odst. 1 písm. c) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání prvního povolení k provozu
1. energetického jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, 42 000 000 Kč,
2. výzkumného jaderného zařízení s nulovým výkonem, 4 200 000 Kč,
3. výzkumného jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 50 MW, 11 200 000 Kč,
4. obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva, 42 000 000 Kč,
5. skladu vyhořelého jaderného paliva, 11 200 000 Kč,
6. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 11 200 000 Kč,
7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy, 11 200 000 Kč,
8. pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, 11 200 000 Kč,

d) podle § 36 odst. 1 písm. d) atomového zákona činí, jedná-li se o žádost o vydání povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, 1 400 000 Kč.

§ 3

Sazba udržovacího poplatku

Sazba udržovacího poplatku

a) podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 1 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu
1. energetického jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 50 MW, 2 896 000 Kč,
2. výzkumného jaderného zařízení se jmenovitým tepelným výkonem do 50 MW, 1 400 Kč,
3. obohacovacího závodu, závodu na výrobu jaderného paliva nebo závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva, 934 000 Kč,
4. skladu vyhořelého jaderného paliva z energetického jaderného zařízení, 323 000 Kč,
5. skladu vyhořelého jaderného paliva z výzkumného jaderného zařízení, 1 400 Kč,
6. skladu radioaktivního odpadu, s výjimkou zařízení pro skladování radioaktivních odpadů, které je součástí jiného jaderného zařízení nebo jiného pracoviště, kde se vykonává radiační činnost, 117 000 Kč,
7. úložiště radioaktivního odpadu, s výjimkou úložiště obsahujícího výlučně přírodní radionuklidy, 241 000 Kč,

b) podle § 36 odst. 2 písm. a) bodu 2 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k provozu pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 48 000 Kč,

c) podle § 36 odst. 2 písm. b) bodu 2 atomového zákona činí za každý kalendářní měsíc, ve kterém trvala poplatková povinnost držitele povolení k jednotlivým etapám vyřazování z provozu pracoviště III. kategorie pro činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu, s výjimkou dekontaminačních stanic na uzavřených ložiscích, 161 000 Kč.

§ 4

Účinnost


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

 
 
Reklama