Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:11 ČERPADLA, HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ


bylo nalezeno 24 norem

ČSN 11 0000
Rozdělení a terminologie čerpadel
Třídicí znak:110000
Účinnost od:1.1.1995

ČSN EN 12723
Kapalinová čerpadla - Všeobecné termíny pro čerpadla a čerpací zařízení - Definice, veličiny, značky a jednotky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:110001
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.5.2013

ČSN EN ISO 14414
Energetické hodnocení systému čerpadla (ISO/ASME 14414:2019)
Třídicí znak:110001
Účinnost od:1.10.2019

ČSN EN ISO 14414
Energetické hodnocení systému čerpadla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:110001
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.10.2019
Změny:A1 9.16

ČSN EN ISO 17769-1
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla
Třídicí znak:110001
Účinnost od:1.9.2013

ČSN EN ISO 17769-1
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značení a jednotky - Část 1: Kapalinová čerpadla
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:110001
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN ISO 17769-2
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značky a jednotky - Část 2: Čerpací systém
Třídicí znak:110001
Účinnost od:1.9.2013

ČSN EN ISO 17769-2
Kapalinová čerpadla a čerpací zařízení - Obecné termíny, definice, veličiny, písemné značení a jednotky - Část 2: Čerpací systém
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:110001
Účinnost od:1.5.2013
Platnost ukončena:1.9.2013

ČSN EN 809+A1
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Všeobecné bezpečnostní požadavky
Třídicí znak:110002
Účinnost od:1.6.2010
Opravy:*1 2.11

ČSN EN 12162+A1
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Postup při provádění hydrostatické tlakové zkoušky
Třídicí znak:110031
Účinnost od:1.12.2009

ČSN EN ISO 9906
Hydrodynamická čerpadla - Přejímací zkoušky hydraulických výkonových parametrů - Stupně přesnosti 1, 2 a 3
Třídicí znak:110033
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN ISO 20361
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3
Třídicí znak:110040
Účinnost od:1.4.2020
Změny:A1 10.20

ČSN EN ISO 20361
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:110040
Účinnost od:1.12.2009
Platnost ukončena:1.1.2016
Opravy:*1 2.11

ČSN EN ISO 20361
Kapalinová čerpadla a čerpací soustrojí - Zkušební předpis pro hluk - Třídy přesnosti 2 a 3
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:110040
Účinnost od:1.1.2016
Platnost ukončena:1.4.2020

ČSN EN 13951
Kapalinová čerpadla - Bezpečnostní požadavky - Potravinářská zařízení, konstrukční předpisy pro zajištění hygienického používání
Třídicí znak:110071
Účinnost od:1.5.2013

ČSN EN 1151-1
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Oběhová čerpadla s elektrickým příkonem do 200 W pro systémy vytápění a rozvody teplé vody v domácnosti - Část 1: Nesamočinná oběhová čerpadla, požadavky, zkoušení, značení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:113150
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.6.2013

ČSN EN 1151-2
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Oběhová čerpadla s elektrickým příkonem do 200 W pro systémy vytápění a rozvody teplé vody v domácnosti - Část 2: Zkušební předpis pro hluk (s využitím vibrační akustiky) pro měření hluku přenášeného hmotou konstrukce a kapalinou
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:113150
Účinnost od:1.11.2006
Platnost ukončena:1.8.2015

ČSN EN 16297-1
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy pro zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)
Třídicí znak:113150
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 16297-2
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 2: Výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) pro samostatná oběhová čerpadla
Třídicí znak:113150
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 16297-3
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla - Část 3: Index energetické účinnosti (EEI) pro oběhová čerpadla ve výrobcích
Třídicí znak:113150
Účinnost od:1.6.2013

ČSN EN 16644
Čerpadla - Hydrodynamická čerpadla - Bezucpávková oběhová čerpadla s jmenovitým příkonem menším než 200 W pro tepelné soustavy a pro soustavy pro ohřev vody v domácnostech - Zkušební předpis (vibrační akustika) pro měření hluku přenášeného konstrukcemi a tekutinami
Třídicí znak:113150
Účinnost od:1.8.2015

ČSN EN 17038-1
Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)
Třídicí znak:113152
Účinnost od:1.12.2019
Opravy:1 4.22

ČSN EN 17038-2
Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek
Třídicí znak:113152
Účinnost od:1.12.2019
Opravy:1 1.21, 2 4.22

ČSN EN 16752
Odstředivá čerpadla - Postup zkoušky těsnicích ucpávek
Třídicí znak:113172
Účinnost od:1.4.2016

 
 
Reklama