Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 17038-1
Čerpadla - Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla - Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Pumps - Methods of qualification and verification of the Energy Efficiency Index for rotodynamic pump units - Part 1: General requirements and procedures for testing and calculation of Energy Efficiency Index (EEI)
Třídicí znak:113152
Schválena:13.9.2019
Vydána:1.11.2019
Účinnost od:1.12.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1310 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama