Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN ISO 10705-3
Kvalita vod - Průkaz přítomnosti a kvantitativní stanovení bakteriofágů - Část 3: Validace metod pro zkoncentrování bakteriofágů z vody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Water quality - Detection and enumeration of bacteriophages - Part 3: Validation of methods for concentration of bacteriophages from water
Třídicí znak:757871
Schválena:14.10.2020
Vydána:1.11.2020
Účinnost od:1.12.2020
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:333 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama