Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 12543-4
Sklo ve stavebnictví - Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo - Část 4: Metody zkoušení stálosti

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 4: Test methods for durability
Třídicí znak:701015
Schválena:20.3.2012
Vydána:1.4.2012
Účinnost od:1.5.2012
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:224 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama