Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 230
Automatiky hořáků na kapalná paliva

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Automatic burner control systems for oil burners
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 298 ed. 2 (06 1805) z prosince 2012, která tuto normu zcela nahradí od 2015-05-31.
Třídicí znak:075858
Schválena:18.10.2005
Vydána:1.11.2005
Účinnost od:1.12.2005
Platnost ukončena:31.5.2015
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 230:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1033 kB
Změny:*Z1 12.12 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2012
Věstník:12/2012
Účinnost od:1.1.2013
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:115 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama